Kans: SDG-beleggen

Beleggingsrendement combineren met een bijdrage aan concrete duurzaamheidsdoelen

Met de lancering van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de VN in 2015 bereikte de wereld voor het eerst in de geschiedenis overeenstemming over een gezamenlijk plan om duurzame groei te stimuleren, maatschappelijke inclusie te bevorderen en het milieu te beschermen.

Waarom SDG's?

Beleggers omarmen de SDG's nu om bij te dragen aan een betere wereld en hun beleggingsperformance op lange termijn te ondersteunen.

SDG-beleggen draait om impact. Uit SDG-scores blijkt welke bedrijven aanzienlijke negatieve effecten dreigen te veroorzaken en welke bedrijven in staat zijn duurzame oplossingen te bieden.

De voordelen van SDG-beleggen zijn overduidelijk:

Beleggers kunnen hun eigen doelen definiëren en die specifiek en meetbaar maken.

Beleggers kunnen hun eigen doelen definiëren en die specifiek en meetbaar maken.

Beleggers kunnen kiezen uit 17 SDG's die het hele gebied van menselijke inspanning beslaan, en zo inzoomen op wat zij het belangrijkst vinden.

Het realiseren van de doelen levert enorme zakelijke kansen op,

Het realiseren van de doelen levert enorme zakelijke kansen op,

want je investeert in bedrijven die producten en diensten leveren die bijdragen aan het bereiken van je doelen. Sommige bedrijven en sectoren zijn door de aard van hun activiteiten beter in staat een bijdrage te leveren, wat een sturend effect heeft op de beleggingsstromen.

We kunnen vaststellen hoe bedrijven bijdragen aan de SDG’s

We kunnen vaststellen hoe bedrijven bijdragen aan de SDG’s

door producten te maken of diensten aan te bieden die helpen bij het realiseren van een of meerdere van de 17 doelen. Sommige bedrijven dragen door hun aard bij aan specifieke SDG's, terwijl andere bedrijven juist een bijdrage leveren aan een heel thema.

Jan Anton van Zanten - SDG Strategist

Jan Anton van Zanten
SDG Strategist

Beleggers willen nu SDG-impact in plaats van ESG-risico’s vermijden: 58% ziet dat als hoge prioriteit voor komende drie jaar

Waarom nu?

Beleggers stemmen hun prioriteiten steeds vaker af op de SDG's. Zo zegt 18% hier een hoge prioriteit aan te geven en nog eens 40% overweegt om deze strategie in de komende twee tot drie jaar door te voeren.

Dit is een direct gevolg van de huidige verschuiving naar meer geavanceerde impactstrategieën. Het inzetten van SDG's biedt oplossingen om de voortgang ten opzichte van duurzame doelstellingen te meten en een consistente rapportagemethode die kan worden toegepast op de meeste beleggingscategorieën – een vereiste onder de recente SFDR-verordening.

Waarom Robeco?

Robeco heeft verschillende fondsen die gebruikmaken van het SDG-raamwerk, zoals:

  • Robeco SDG Credits: Een van de eerste SDG-producten van Robeco, met een track record van drie jaar. Dit fonds bouwt voort op de uitgebreide kennis en ervaring van ons Credit-team.

  • Robeco SDG Engagement Equity: Dit fonds richt zich op een geconcentreerde selectie van wereldwijde bedrijven, waarbij Robeco actief in dialoog gaat met het management om de strategische afstemming op de relevante SDG's te optimaliseren.

  • SDG Low Carbon Equity Indices: Dit fonds bevindt zich aan de andere kant van het spectrum en biedt een reeks indices die efficiënte exposure nastreven naar aandelen met een grote impact die een positieve bijdrage leveren aan de SDG's.