Kans: Energiebeleggingen

Beleggen in de transitie

Dankzij CO2-heffingen, regelgeving en lagere kosten maakt de energiesector een transitie door die zijn weerga niet kent. Nieuwe spelers en bedrijfsmodellen zorgen voor groei en verbeteren het welzijn. Maar dit is pas het begin.

Waarom energie?

Hernieuwbare energie wakkert innovatie en groei aan. Zonne-energie is de goedkoopste energiebron in de geschiedenis geworden en de capaciteit neemt snel toe. Toch is er nog een lange weg te gaan. Het uitgestippelde netto-nultraject is alleen haalbaar als de jaarlijkse investeringen in schone energie opgeschaald worden naar USD 4 biljoen in 2030, meer dan het drievoudige van vandaag.

Hernieuwbare energie is een eerste stap. Maar dit alleen is niet genoeg om netto-nul te bereiken en dus zijn er investeringen nodig in de hele waardeketen. Hernieuwbare energie moet gepaard gaan met het terugdringen van de energie-intensiteit, de elektrificatie van gebouwen en transport, en het uitbreiden van slimme elektriciteitsnetten voor 2050, wanneer ruimschoots meer wordt geïnvesteerd in energie-infrastructuur dan in energieopwekking.

Roman Boner CFA - Senior Portfolio Manager

Roman Boner CFA
Senior Portfolio Manager

De energiesector is verantwoordelijk voor 75% van de wereldwijde uitstoot, waarmee die de grootste hand heeft in de klimaatverandering

Waarom nu?

De energiesector is verantwoordelijk voor 75% van de wereldwijde uitstoot, waarmee die met afstand de grootste hand heeft in de klimaatverandering. Het IPCC heeft onlangs aangekondigd dat we nu op koers liggen voor een rampzalige temperatuurstijging van 2,7 °C, veel hoger dan de afgesproken 1,5 °C.

Overstappen naar hernieuwbare energie is de enige juiste weg.

icon-green-triangle-arrow.png

Klimaatoplossingen winnen momentum. De kosten van schone technologieën dalen snel. In 2020 was 90% van de capaciteitsuitbreiding in het wereldwijde elektriciteitsnet te herleiden naar hernieuwbare bronnen. Elektrische voertuigen veroveren ook steeds meer marktaandeel.

icon-blue-circle-3dots.png

Overheidsmaatregelen zijn gunstig voor schone energie. Er is meer beleid op komst dat een impuls voor schone energie en infrastructuur met zich meebrengt, waarbij vooral CO2-heffingen een krachtig middel zijn.

icon-green-circles-4dot.png

Royale financiering voor de private sector is nu beschikbaar. Na COP26 hebben 1.045 bedrijven zich aangesloten bij een initiatief om te investeren in het bereiken van netto-nul in 2050.

Waarom Robeco Smart Energy?

De Robeco Smart Energy Equities-strategie belegt in schonere oplossingen in de waardeketen van energie. Denk aan de opwekking van hernieuwbare energie, slimme elektriciteitsnetten en gedecentraliseerde energienetten, die de productie, transmissie en distributie van hernieuwbare elektriciteit optimaliseren. Daarnaast belegt de strategie ook in efficiënt beheer en gebruik van energie. Dit helpt de transportsector en andere industrieën met een hoge uitstoot te decarboniseren.

De strategie wordt actief beheerd en gedreven door duurzaamheid. De resultaten van duurzaamheidsanalyses worden meegewogen in de beleggingsbeslissingen voor de portefeuille en vormen de basis voor toekomstige beleggingsstrategieën. Tussen de introductie in 2003 en september 2022 is het beheerde vermogen van de strategie gegroeid tot EUR 3,3 miljard.

Onze beste oplossing