Kwantitatief beleggen

Onze baanbrekende publicaties

The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return

Door David Blitz en Pim van Vliet, juli 2007

We leveren empirisch bewijs dat aandelen met lage volatiliteit een hoog risicogecorrigeerd rendement behalen. Het jaarlijkse verschil in alpha tussen het deciel minst volatiele wereldwijde portefeuilles en het deciel meest volatiele portefeuilles bedroeg 12% in de periode 1986-2006. We zien dit volatiliteitseffect ook als we alleen kijken naar de VS, Europa of Japan. Bovendien kunnen we het volatiliteitseffect niet verklaren met andere bekende effecten, zoals value of size. Onze resultaten tonen aan dat aandelenbeleggers te veel betalen voor risicovolle aandelen. Mogelijke verklaringen voor dit fenomeen zijn (i) beperkte hoeveelheid leverage, (ii) inefficiënte tweetraps beleggingsprocessen en (iii) behavioral biases van particuliere beleggers. Om het volatiliteitseffect in de praktijk te benutten moeten beleggers aandelen met een laag risico als een aparte beleggingscategorie beschouwen tijdens hun strategische assetallocatie.

Research paper

Download "The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return"

The Success of Stock Selection Strategies in Emerging Markets: Is it Risk or Behavioral Bias?

We nemen verschillende verklaringen – op basis van risicomodellen en gedragsmodellen – voor de winstgevendheid van aandelenselectiestrategieën in opkomende markten onder de loep. Daaruit blijkt dat de aanzienlijke excess returns van strategieën die zich richten op value, momentum en winstherzieningen niet zijn toe te schrijven aan het risico in opkomende markten of wereldwijde risicofactoren. De bevindingen voor waarde- en momentumstrategieën komen overeen met het bewijs uit ontwikkelde markten en ondersteunen daarmee de verklaringen op basis van behavioral biases. Verder lijkt voor waardeaandelen de belangrijkste bias verband te houden met een onderschatting van de groeiperspectieven voor de lange termijn. Dit blijkt uit te pessimistische winstverwachtingen door analisten, bovengemiddelde winstherzieningen voor portefeuilles met een langere horizon en behoorlijk snel verbeterende winstgroeiverwachtingen. Bovendien zien we dat overreactie maar een beperkte rol speelt voor strategieën die zich richten op winstherzieningen. Tot vijf jaar na samenstelling van zulke portefeuilles zien we namelijk geen duidelijke omslag van rendement, waarmee deze strategie zich onderscheidt van momentumstrategieën.

Research paper

Download "The Success of Stock Selection Strategies in Emerging Markets" op SSRN

Global Tactical Cross-Asset Allocation: Applying Value and Momentum Across Asset Classes

Door David Blitz en Pim van Vliet, 2008

In deze paper bestuderen we Global Tactical Asset Allocation (GTAA)-strategieën die zijn gericht op een breed scala aan beleggingscategorieën. Dit onderwerp heeft nog maar weinig aandacht gekregen in de bestaande literatuur, in tegenstelling tot markttiming binnen een enkele beleggingscategorie en tactische allocatie in vergelijkbare categorieën. Onze belangrijkste conclusie is dat momentum- en waardestrategieën die GTAA toepassen, in 12 verschillende beleggingscategorieën rendementen genereren die statistisch en economisch significant afwijkend zijn. Voor een portefeuille die long gaat in het hoogste kwartiel en short in het laagste kwartiel op basis van een gecombineerde score voor momentum en value, zien we een rendement van meer dan 9% per jaar over de periode 1986-2007. Deze performance is stabiel gedurende de hele periode, net als in een periode die buiten dit onderzoek valt, en hoog genoeg om de transactiekosten te compenseren. De verklaring voor dit rendement ligt niet in impliciete beta-exposure of de Fama-French en Carhart factoren. Wij stellen dat financiële markten macro-economisch gezien inefficiënt zijn, omdat er onvoldoende smart money beschikbaar is voor de arbitrage van onjuiste waarderingen.

Research paper

Download "Global Tactical Cross-Asset Allocation"