Voorbeeld van klantoplossingen

Een klimaatbestendige buy-and-maintain-creditportefeuille samenstellen

Verzekeraars en pensioenfondsen moeten beleggingsoplossingen zien te vinden die voldoende rendement genereren, maar daarnaast moeten ze ook omgaan met uiteenlopende risico's en toenemende regelgeving. In de praktijk zien we dat het opnemen van betekenisvolle klimaat- en SDG-doelstellingen in een portefeuille doorgaans kan worden bereikt met een beperkte impact op het rendementspotentieel en de kwaliteit van de portefeuille. In deze case study duiken we in een van onze pensioenfondsklanten die een cashflow-geoptimaliseerde buy-and-maintain-creditportefeuille wilde samenstellen die ook een Paris-aligned klimaatdoelstelling bevatte.

1158881337.jpg

Voor het samenstellen van een Paris-aligned portefeuille zijn de juiste criteria nodig.

Doelstellingen

Doelstellingen

  • Stel een buy-and-maintain-creditportefeuille samen die aansluit bij de cashflows van de verplichtingen en een netto-nulambitie heeft voor 2050.

  • Breng het economische en regelgevende profiel van de portefeuille in evenwicht, met restricties en doelstellingen die zijn gebaseerd op duurzaamheid.

Doelstellingen van beleggers waar we vaak op afstemmen:

  • Cashflows: cashflowzekerheid voor aangepaste looptijden

  • Rendement: optimaal rendement versus verplichtingen en referentie-universum

  • Kosten: lage vergoeding en lage transactiekosten

  • Duurzaamheid: specifieke klimaat- en SDG-doelstellingen

  • Risico: vermijden van gevallen engelen en kredietverliezen

Insights

Insights

  • Voor het realiseren van een netto-nultraject in een portefeuille is een geïntegreerde benadering nodig

  • De juiste toepassing van relevante toekomstgerichte analyses is essentieel

  • Portefeuilleoptimalisatie is nodig om specifieke beleggingsdoelen van beleggers te halen

Oplossing

Oplossing

Bij het afstemmen van een portefeuille op een netto-nuldoel voor 2050 is een belangrijk aspect om rekening mee te houden het toekomstgerichte portefeuilleprofiel van de CO₂-voetafdruk. Toekomstgerichte klimaatanalyses, zoals de Robeco Paris Alignment Assessment (gebaseerd op ons ‘stoplichtsysteem’, dat de mate van afstemming van een bedrijf op een scenario van minder dan 2 °C opwarming beoordeelt), spelen hierbij een belangrijke rol.

De portefeuille in deze case study moet het aantal gevallen engelen beperken, voldoen aan de beoogde cashflow, een minimale rating handhaven, een optimale spreiding hebben, lage kapitaalvereisten handhaven, een impact hebben op verschillende SDG's en de huidige en toekomstige CO₂-voetafdruk beperken.

Na een uitvoerige overlegronde met de klant hebben we een portefeuille samengesteld waarin de verschillende risico-, rendements-, regelgevings- en duurzaamheidscriteria van de klant in evenwicht zijn. Figuur 1 laat zien hoe deze portefeuille het op verschillende criteria doet ten opzichte van een passieve referentie.

De SDG's kunnen worden gebruikt om verdere gerichte impact te genereren op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van beleggers, via afstemming op enkele specifieke SDG's van de VN. Door alleen te beleggen in bedrijven die positief scoren op de SDG's kan ook een SFDR Artikel 9-portefeuille worden gecreëerd.

Uitkomsten

Uitkomsten

Beleggers hebben nog heel wat werk voor de boeg als het gaat om het implementeren van ambitieuze beleggingsdoelen voor Paris-aligned beleggen. Toekomstgerichte klimaatmaatstaven spelen een cruciale rol in dit proces van het samenstellen en onderhouden van portefeuilles die in de loop van de tijd decarboniseren. In de praktijk zien we dat het opnemen van betekenisvolle klimaat- en SDG-doelstellingen in een portefeuille doorgaans kan worden bereikt met een beperkte impact op het rendementspotentieel en de kwaliteit van de portefeuille. Maar hoe meer beperkingen een portefeuille heeft, hoe uitdagender dit wordt. We kunnen beleggers helpen met het beoordelen van de mogelijke financiële impact van het integreren van SDG's en klimaatgerelateerde beperkingen in hun portefeuille.

Figuur 1 | Portefeuillekenmerken case study

Figuur 1 | Portefeuillekenmerken case study

Bron: Robeco, Trucost, Bloomberg, en waarderingen van september 2023. Uitsluitend bedoeld ter illustratie en gebaseerd op modelaannames. De fundamentele score ligt tussen -3 en +3 en geeft de beoordeling van de kredietkwaliteit door Robeco's creditanalisten weer. De SDG-score ligt tussen -3 en +3 en geeft de beoordeling van de SDG-afstemming door Robeco's duurzaamheidsanalisten weer. CO2-voetafdruk in Scope 1, 2 en 3 en afgezet tegen passieve referentie. Het percentage gevallen engelen maakt gebruik van gemiddelde historische cijfers over ratingbijstellingen op jaarbasis, gedeeld door de gemiddelde looptijd van de portefeuille. Kapitaalvereisten gebaseerd op Europese solvabiliteitsvereisten. In dit voorbeeld is het cashflowprofiel van de portefeuille relatief gelijkmatig verdeeld over de looptijden tot 2024-2033. Bedrijven die hun activiteiten afstemmen op het Akkoord van Parijs worden gedefinieerd als bedrijven die de score ‘afgestemd’ of ‘bezig met afstemming’ krijgen in het klimaatverkeerslicht van Robeco. Achterblijvers op het gebied van klimaat worden gedefinieerd als bedrijven met een hoge CO2-voetafdruk en krijgen niet de score ‘afgestemd’ of ‘bezig met afstemming’ in Robeco's klimaatverkeerslicht. In het verleden behaalde resultaten en huidige spreads/rentes zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. *Specifieke SDG's: 7. Betaalbare en schone energie, 11. Duurzame steden en gemeenschappen, 13. Klimaatactie.