Duurzaam beleggen – De reis

Uitsluitingen en screening

Uitsluiting is de oudste en waarschijnlijk meest bekende tool binnen duurzaam beleggen. Het is nog steeds een zeer krachtig middel, vooral voor beleggers die exact weten welke producten of welk gedrag niet past bij hun normen, waarden en overtuigingen.

Het vervullen van onze stewardshiptaken op het gebied van milieu, maatschappij en governance is binnen Robeco een integraal onderdeel van duurzaam beleggen. Wij willen voorkomen dat we beleggingen doen in bedrijfsactiviteiten waarvan wij of onze klanten vinden dat die schadelijk zijn voor de maatschappij of de planeet, of op andere wijze onverenigbaar zijn met duurzame beleggingsstrategieën. Om die reden passen we naar eigen inzicht bepaalde uitsluitingscriteria toe op alle portefeuilles.

Uitsluitingsbeleid

674977783.jpg

Het zijn de details die het hem doen

Op het eerste gezicht is uitsluiting in de uitvoering tamelijk recht-toe-recht-aan. Maar het uitsluiten van bedrijven of totale sectoren om niet-financiële redenen kan ook een ongewenst effect hebben op het risico-/rendementsprofiel van een portefeuille en beleggers moeten zichzelf een paar moeilijke vragen stellen. Leidt uitsluiting van een bedrijf er bijvoorbeeld toe dat de producten van dat bedrijf van de markt worden gehaald? Het boycotten van een dierenwinkel in een poging om iets te doen aan dierenwelzijn omdat ze pups verkopen zal anderen er niet van weerhouden hier hun lievelingsdier te kopen. En de oorspronkelijke klant heeft dan de kans gemist om de eigenaar ervan te overtuigen dat hij zijn assortiment beter kan beperken tot diervoeding.

Met andere woorden, er zijn andere manieren om verandering teweeg te brengen. Zoals zo vaak bij beleggen, zijn het de details die het hem doen als het gaat om de uitvoering. Daarom zijn uitsluitingen bij Robeco meer dan alleen een lijst van zwarte aandelen, de zogenaamde 'sin stocks'. Het gaat er meer om dat we de minimumeisen bepalen waaraan een bedrijf moet voldoen voordat wij daar als vermogensbeheerder in beleggen.

Sin stocks en veranderende controverses

Naast de ethiek en de waarden van de belegger zelf zijn er producten en bedrijfsactiviteiten die vaak als controversieel worden beschouwd ('sin stocks'): tabak, wapens, alcohol, gokken en pornografie.

Maar wat controversieel wordt geacht, ontwikkelt zich door de jaren heen. Aan de productkant is het de laatste jaren bijvoorbeeld veel gebruikelijker geworden om de grootste klimaatovertreders zoals steenkool en gas uit te sluiten. En als het gaat om gedrag worden de tien principes van het UN Global Compact vaak gebruikt als richtlijn om te bepalen op welke terreinen uitsluiting gerechtvaardigd is.

Screening

Uitsluitingen zelf hebben dan misschien niet altijd even veel impact als we zouden willen, ze spelen wel een belangrijke rol in de volledige set aan tools die een duurzame belegger tot zijn beschikking heeft. Uitsluiting kan vooral nuttig zijn als het wordt ingezet als mogelijke consequentie voor een bedrijf (of land) als dit tekortschiet in het behalen van de doelstellingen vastgelegd in het kader van de engagement.

Uitsluiting wordt altijd voorafgegaan door screening, die kan worden onderverdeeld in een type op basis van controversieel gedrag (direct of na engagement) en het minder vaak voorkomende type op basis van activiteit/product, of zelfs een type dat screent op landniveau. Al deze screenings kunnen leiden tot uitsluiting.

Maar er zijn meer screening tools om het beleggingsuniversum af te stemmen op de doelstellingen van een portefeuille.

Bij Robeco maken we gebruik van diverse types screening, al naar gelang de intentie van de strategie die leidt tot uitsluiting. We geven een paar voorbeelden aan de hand van onderstaande ‘blokken’:

  • SDG-screening zorgt ervoor dat het universum met in aanmerking komende beleggingen wordt gevuld met bedrijven die voldoen aan een drempel die wordt bepaald door de SDG’s.

  • Voor klimaatstrategieën hanteren we strengere uitsluitingsregels voor activiteiten met fossiele brandstoffen.

  • Delen van het beleggingsuniversum die slecht scoren op milieu, maatschappij en governance (ESG) deselecteren we via negatieve screening, bijvoorbeeld binnen onze genderstrategie.

  • We screenen ook om er zeker van te zijn dat we alleen die bedrijven selecteren die bijdragen aan een specifiek duurzaamheidsthema

Oppervlakkig gezien lijkt uitsluiting het meest eenvoudige element binnen alle ESG-blokken waarover een duurzame belegger beschikt, maar er is niet veel voor nodig om daarover van mening te veranderen. Uitsluiting is veel meer dan uitsluiting alleen. Het vereist onderzoek en inzicht in de activiteiten en producten van bedrijven en een geïntegreerde benadering, waarbij mogelijk allerlei tools voor screening en actief aandeelhouderschap gecombineerd moeten worden om zeker te weten dat de doelstellingen van een belegger op de juiste manier worden ingevuld.