High-conviction aandelen

Sterk raamwerk met hoge active share

Kernpunten

  1. Geconcentreerde portefeuille met 35 à 50 aandelen en een active share boven de 80%

  2. Onbeperkte portefeuilleopbouw zonder restricties van een benchmark

  3. Materiële ESG-factoren blootleggen en de impact daarvan kwantificeren in de waardering

Actieve, duurzame benaderingen die echt afwijken van marktindices kunnen nu meer dan ooit een verschil maken. Onze high-conviction strategie streeft naar een outperformance ten opzichte van de referentie-indices over een periode van drie tot vijf jaar. Deze benadering resulteert in geconcentreerde portefeuilles van aantrekkelijke aandelen met een hoge active share, lage omzetsnelheid en volledige ESG-integratie.

Onze aanpak

De strategie is geworteld in onze rijke geschiedenis en onze uitgebreide ervaring met beleggen in wereldwijde aandelen (sinds 1930). Onze klanten profiteren dankzij deze strategie van een portefeuille met onze allerbeste beleggingsideeën: alleen de aandelen waarin het beleggingsteam het meeste vertrouwen heeft, worden opgenomen in de portefeuille. Dat onze high-conviction strategie geen benchmark volgt en geen beperkingen kent, stelt onze portefeuillemanagers in staat om portefeuilles samen te stellen met aandelen die in hun ogen aantrekkelijk zijn vanuit een fundamenteel, duurzaamheids- en waarderingsoogpunt.

Aangezien deze portefeuilles vaak contrair zijn en echt afwijken van marktindices, kan het enige tijd duren voordat de beleggingscase zich vertaalt in hogere aandelenkoersen. Het is dan ook belangrijk dat de portefeuille niet alleen een hoge active share heeft, maar ook een lange beleggingshorizon. Een bijkomend voordeel is dat dit leidt tot een lagere omloopsnelheid in de portefeuille en dus tot lagere transactiekosten.

Team

De strategie wordt beheerd door Robeco's Fundamental Equities-team, dat bestaat uit meer dan 60 beleggingsprofessionals in Rotterdam, Zürich, Hongkong en Shanghai.

Martijn Cremers - University of Notre Dame

Martijn Cremers
University of Notre Dame

Alleen geduldige beleggers realiseren gemiddeld genomen een outperformance

Substrategieën

De high-conviction strategie kan worden toegepast op ieder breed beleggingsuniversum. Op dit moment heeft Robeco een high-conviction portefeuille voor de wereldwijde, Europese, opkomende en Aziatische aandelenmarkten.

Duurzaamheid

Onze high-conviction strategieën zijn geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. De strategieën bevorderen, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap.

Onze ESG-integratie gaat veel verder dan het simpelweg vermijden van aandelen uit typisch vervuilende sectoren zoals fossiele brandstoffen. We integreren namelijk in iedere stap van het beleggingsproces een ESG-analyse. We weten dat duurzaamheid op de lange termijn kan zorgen voor verandering. Daarom willen we ESG-factoren integreren in al onze beleggingsoplossingen, een actieve dialoog aangaan met bedrijven om hun praktijken te veranderen en werken aan werkelijke impact. We gebruiken duurzaamheidsfactoren om het risico en rendementspotentieel in bedrijfsmodellen van ondernemingen te identificeren. We richten ons op de meest materiële duurzaamheidsfactoren die een impact kunnen hebben op het vermogen van een onderneming om waarde te creëren. Dankzij ons ESG-onderzoek kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen en ESG-inzichten integreren in ons zelfontwikkelde waarderingsmodel.

Daarnaast passen we op waarden gebaseerde uitsluitingscriteria toe op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco. Voor onze duurzame producten zorgen we ervoor dat het ESG-risico van de portefeuille lager is dan dat van de referentie-index en dat de milieuvoetafdruk (uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en afvalproductie) ten minste 20% kleiner is dan die van de index.

Ingrediënten

01

Geen benchmark

Flexibel en kansgedreven in plaats van gebonden aan een benchmark

02

High conviction

Geconcentreerde portefeuille met de meest overtuigende aandelen.

03

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons