Factor-aandelen

Exposure innemen naar bewezen factoren

Kernpunten

  1. Strategie met als fundament Robeco’s expertise, ervaring en middelen in kwantitatief beleggen sinds begin jaren 90

  2. Exposure naar de factoren value, momentum, low-vol en quality voor diversificatie van de rendementsstroom en risicoreductie

  3. Verbeterde factordefinities om onbeloonde risico's te vermijden en het rendement te maximaliseren

Academici onderkennen al decennialang dat koersen worden beïnvloed door een aantal inherente risico-rendementskenmerken of 'factoren', naast de traditionele etiketten van beleggingscategorieën, sectoren en regio's. Robeco heeft ook een rijke geschiedenis in wetenschappelijk onderzoek op dit vlak en ons onderzoek heeft aangetoond dat aandelenfactoren al halverwege de 19e eeuw bestonden. Vermogensbeheerders kunnen hun risicogecorrigeerde rendementspotentieel sterk verbeteren door in hun portefeuilles strategische exposure in te nemen naar deze factoren.

Alpha drivers

We lopen al voorop in kwantitatief beleggen sinds onze eerste directeur zei dat alle beleggingsbeslissingen gebaseerd moeten zijn op onderzoek. Ons baanbrekende onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de theorie over kwantitatief beleggen. En het onderzoek heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van onze geavanceerde factordefinities, waarmee het ons risicogecorrigeerde rendement en de oplossingen die wij bieden positief heeft beïnvloed.
Aandelenselectie is de enige performance driver van de strategie en alle beslissingen zijn gebaseerd op de aandelenselectiemodellen voor iedere factor.

Onze aanpak

Onze factorstrategieën zijn altijd gebaseerd op de volgende overtuigingen: ze moeten zijn gebaseerd op onderzoek, een economische onderbouwing hebben, verder kijken dan statistische patronen, en behoedzame beleggingen stimuleren (waarbij onnodige kosten worden vermeden).
De besluitvorming op portefeuilleniveau is volledig gebaseerd op de kwantitatieve rankingmodellen en de manier waarop onze algoritmen voor portefeuilleopbouw zijn ingesteld. Iedere portefeuille heeft een grote systematische exposure naar één of meerdere van de vier beoogde factorpremies, en iedere singlefactorstrategie heeft zijn eigen rankingmodel en subportefeuille.
Iedere maand vindt een herweging van de portefeuilles plaats, nadat het model nieuwe rankings heeft gegenereerd. Portefeuillemanagers en onderzoekers houden het hele beleggingsproces nauwlettend in de gaten, wat resulteert in volledige menselijke controle van de portefeuille. De strategieën streven een hoge Sharpe-ratio na.

Wilma de Groot - Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

Wilma de Groot
Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity

Ik ben er sterk van overtuigd dat ‘overal’ factorpremies benut kunnen worden, in alle markten en beleggingscategorieën.

Team

Het quantteam bestaat uit meer dan 50 kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers, waarmee het een van de grootste kwantitatieve teams ter wereld is. We combineren dit brede pakket aan kwantitatieve disciplines met meer dan 25 jaar ervaring in het omzetten van ons kwantitatieve onderzoek naar innovatieve oplossingen.

Robeco’s Multi-Factor Equities-strategie en de singlefactorstrategieën (value, momentum en quality) worden beheerd door portefeuillemanagers uit het Factor Investing-team. Onze low risk-strategie ‘Conservative Equities’ wordt beheerd door portefeuillemanagers uit het Conservative Equities-team. Al onze portefeuillemanagers profiteren van de samenwerking met en de expertise van onze kwantitatieve onderzoekers.

Deze onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van de kwantitatieve modellen en toepassingen, die de kern vormen van onze kwantitatieve aandelenproducten. Het ervaren onderzoeksteam heeft nauwe banden met de academische wereld.

Substrategieën

We bieden vier strategieën die zijn gericht op één factor en één strategie die is gericht op alle vier de factoren:

Regio

We bieden de single- en multifactorstrategieën voor wereldwijde ontwikkelde markten en voor een universum dat bestaat uit alle landen. De Conservative Equities-strategie is ook beschikbaar voor andere regio's: opkomende markten, Europa, VS en Chinese A-aandelen.

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

We integreren op verschillende manieren duurzaamheid in het beleggings- en besluitvormingsproces:

  • De strategie volgt het algemene uitsluitingsbeleid van Robeco.

  • We integreren eigen Smart ESG-scores in ons rankingmodel voor aandelen. We nemen ESG mee als een variabele in de quality-factor.

  • We zorgen ervoor dat de ESG-score beter is dan die van de benchmark.

  • We integreren de CO2-voetafdruk in het proces door ervoor te zorgen dat de voetafdruk van de portefeuille kleiner is dan die van de benchmark.

  • We passen een directe koppeling toe tussen het Enhanced Engagement-programma en de portefeuille.

We bieden ook duurzame versies van onze single- en multifactorstrategieën met een beter duurzaamheidsprofiel dan onze vlaggenschipstrategieën. Deze versies hanteren een uitgebreidere, op waarden gebaseerde uitsluitingslijst en sluiten ook ondernemingen met een lage SDG-score uit van het beleggingsuniversum. Ze hebben ook een aanzienlijk beter ESG-profiel dan de index en een 30% kleinere CO2-voetafdruk.

Robeco biedt bovendien een Paris aligned SDG & Climate Conservative Equities-strategie. Deze strategie streeft naar een CO2-reductie van 50% en belegt niet in aandelen die negatief bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Ingrediënten

01

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in het onderwerp zit al vanaf het begin in ons DNA

02

Rijke geschiedenis

Dit is al tientallen jaren een belangrijk expertisegebied voor ons

03

Systematisch

Vermogensbeheer met een benadering op basis van regels