Credits

Contraire stijl ondersteund door diepgaand fundamenteel onderzoek

Kernpunten

  1. Het consistent genereren van alpha op basis van diepgaand fundamenteel onderzoek en een contraire beleggingsstijl

  2. Integratie van twee performance drivers: top-downbetapositionering en bottom-upissuerselectie

  3. Duurzaamheidsonderzoek als integraal onderdeel van fundamenteel onderzoek om het neerwaartse risico te beoordelen

De creditmarkten zijn gevoelig voor behavioral biases, die zorgen voor inefficiënties en de neiging om te ver door te schieten naar boven of beneden. Veel partijen laten zich niet alleen leiden door traditionele risico-rendementsprofielen, maar ook door marktsegmentatie, kuddegedrag en wettelijke beperkingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we kunnen profiteren van inefficiënties op het gebied van waardering, risico en rendement door diepgaand fundamenteel onderzoek te combineren met een contraire beleggingsstijl en strikte risicobeheersing.

Alpha drivers

Onze creditstrategieën profiteren van marktinefficiënties door gebruik te maken van twee performance drivers met een lage correlatie:

Top-downpositionering

Top-downpositionering

Een essentieel element om waarde toe te voegen aan een creditportefeuille is bepalen hoeveel risico genomen kan worden op een bepaald moment in de marktcyclus. We kijken ieder kwartaal naar de verwachte situatie op de creditmarkt en op basis daarvan wijzigen we de creditbeta van de portefeuille. Hierdoor is de portefeuille gepositioneerd om te profiteren van de verwachte fase van de marktcyclus, of juist om die te doorstaan.

Issuerselectie

Issuerselectie

Op basis van een fundamentele analyse richten we ons op onjuist gewaardeerde obligaties en instrumenten. Het onderzoek is gericht op de bedrijfspositie, de bedrijfsstrategie, het ESG-profiel, de bedrijfsstructuur en het financiële profiel van de issuer. De focus van de duurzaamheidsanalyse ligt op neerwaarts risico, absolute impact en financieel materiële kwesties.

Risicobeheer

Het is voor creditbeleggers een flinke uitdaging om het kredietrisico nauwkeurig te meten. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld die inzicht biedt in de aard en omvang van het risico in creditportefeuilles. Op basis van de Duration Times Spread (DTS) van iedere obligatie kunnen portefeuillemanagers hun visies effectiever doorvoeren. DTS is in 2003 medeontwikkeld door onderzoekers van Robeco. In 2007 zijn de resultaten gepubliceerd in The Journal of Portfolio Management1. Inmiddels is DTS een alom geaccepteerde maatstaf en de marktstandaard voor beleggers, die is geïmplementeerd in toonaangevende risicobeheersoftware, zoals MSCI RiskMetrics en Bloomberg PORT.

1“Duration Times Spread: A new measure of spread exposure in credit portfolios”, The Journal of Portfolio Management, 2007, vol. 33. no. 2, pp. 77-100

Team

Deze strategie wordt beheerd door het Credit-team, dat bestaat uit 10 portefeuillemanagers en meer dan 25 creditanalisten. De verantwoordelijkheden in het team zijn duidelijk gescheiden. Zo zijn de portefeuillemanagers hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de portefeuillesamenstelling. De analisten voeren een diepgaande issueranalyse uit en vormen clusters rond sectorspecialisaties. Ze onderzoeken issuers binnen het hele ratingspectrum, van investment grade tot high yield en opkomende markten. Dit stelt ze in staat om cross-overkansen te identificeren en te benutten, waaronder gevallen engelen en rijzende sterren. Voor de analisten geldt hetzelfde beloningspakket als voor de portefeuillemanagers.

Substrategieën

Onze fundamentele creditstrategieën zijn beschikbaar voor het Europese, wereldwijde en opkomende universum. Daarnaast bieden we ook kwantitatieve creditstrategieën.

Bekijk gerelateerde fondsen

Duurzaamheid

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

We bieden ook SDG-creditportefeuilles met duurzaam beleggen als doel en een op het Akkoord van Parijs afgestemde Climate Global Credit-oplossing. Deze zijn allemaal geclassificeerd als Artikel 9 van de SFDR.

Onze analyse van issuers kijkt verder dan de traditionele financiële factoren en neemt ook de prestaties op het gebied van ESG-factoren mee. Het is voor weloverwogen beleggingsbeslissingen essentieel om rekening te houden met deze ESG-factoren, omdat die een materiële impact kunnen hebben op de financiële performance van de issuer. Dit sluit perfect aan bij de basisbehoefte van een creditportefeuille om de verliezers te vermijden, want veel kredietkwesties uit het verleden zijn toe te schrijven aan zaken als slechte governancekaders, milieukwesties of zwakke normen voor gezondheid en veiligheid. De ESG-integratie is bedoeld om het risico-rendementsprofiel van de beleggingen te verbeteren en heeft niet als doel om een impact te hebben. De ESG-analyse is volledig geïntegreerd in de bottom-upissueranalyse. We hebben per sector vastgesteld wat de belangrijkste ESG-factoren zijn. In de analyse bepalen we hoe elk bedrijf is blootgesteld aan deze ESG-factoren en hoe deze positie de fundamentele kredietkwaliteit beïnvloedt.

Ingrediënten

01

Contrair

Niet afgeleid door marktsentiment en kuddegedrag, met beslissingen op basis van onderzoek, overtuiging en een lange horizon

02

Hoogwaardige issuers

Voorkeur voor hogere kredietkwaliteit van issuers van bedrijfsobligaties

03

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in het onderwerp zit al vanaf het begin in ons DNA

04

Stabiliteit

Het team heeft veel ervaring en een laag personeelsverloop.