belgiumnl
talk-22-240x95.png
Talk ‘22: 'Op koers blijven is cruciaal'

Talk ‘22: 'Op koers blijven is cruciaal'

17-12-2021 | Interview

Covid-19 heeft ons geleerd dat het belangrijk is om vast te houden aan je aanpak, zegt Wilma de Groot, co-hoofd van Quant Equity Portfolio Management. In onze interviewreeks waarin we vooruitblikken op 2022, stellen we experts van Robeco vijf belangrijke vragen over hun beleggingsuniversum.

Wat moeten we in 2022 op de voet volgen?

“Tja, het zal je niet verbazen dat ik erg optimistisch ben over kwantitatief beleggen. De periode 2018-2020 voelde voor quantbeleggers als een strenge winter.1 Largecapgroeiaandelen deden het toen uitstekend, een type aandeel dat quantstrategieën meestal links laten liggen vanwege hun voorkeur voor waarde. En largecapnamen kunnen zo'n goede performance natuurlijk aardig lang volhouden. Aan de andere kant deed het me ook denken aan de vroege jaren 2000, de periode van de internetbubbel. Net als nu maakten techgerelateerde aandelen aan het eind van de jaren negentig een scherpe rally door, waardoor kwantitatieve aandelenstrategieën achterbleven. Aan het begin van deze eeuw verdampten die winsten echter weer. Het werd gevolgd door een fase waarin de performance van kwantitatieve aandelen een wat 'normaler' verloop kende.”

“Een recent onderzoek van Robeco schenkt aandacht aan de cyclische variatie in het rendement van aandelenfactoren.2 Gedurende de normale fase van de cyclus leveren aandelenfactoren meestal een rendement op dat boven het langetermijngemiddelde van de premie ligt. Maar zo nu en dan, eens per tien jaar ongeveer, wordt deze fase onderbroken door hetzij een groeirally hetzij een waardecrash en dan blijven aandelenfactoren vaak achter. Zo'n periode wordt dan weer gevolgd door een omslag, waarna we terugkeren naar de kalme fase met een normaal rendement. In de vorige eeuw hebben zich een paar van deze episodes voorgedaan. Aan het begin van de jaren 70, het Nifty Fifty tijdperk, schoten populaire 'blue chip'-aandelen omhoog, aan het eind van de jaren 70 leidden de stijgende grondstoffenprijzen tot een rally in de sectoren energie en basismaterialen en dan was er natuurlijk de techbubbel aan het eind van de jaren 90. Wat deze episodes gemeen hebben, is dat ze werden gevolgd door een omslag en vervolgens door een fase waarin het rendement op aandelenfactoren normaler was.”

“We hebben dan ook de indruk dat de huidige rally in largecapaandelen onder aanvoering van ‘big tech’ afstevent op een omslag. Naar ons idee wordt dit ook bevestigd door de waardering van factoren die erg laag lijkt te zijn, terwijl het sentiment verbeterd is, vooral voor de value-factor.3 In opkomende markten zien we deze beweging al. En over het algemeen presteren onze kwantitatieve aandelenstrategieën in opkomende markten dit jaar inderdaad al beter. Een interessant fenomeen, omdat nog steeds het gevoel overheerst dat quantstrategieën in een moeilijke periode zitten. Maar binnen opkomende markten is dat beeld al veranderd. Ook heb ik het idee dat beleggers langzaam weer warmlopen voor quantstrategieën. Er is namelijk steeds meer belangstelling voor onze oplossingen. Kortom, kwantitatief beleggen is zeker iets om in 2022 op de voet te volgen.”

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Welke grote veranderingen vanuit Covid-19 hebben nog gevolgen in 2022 en mogelijk zelfs daarna?

“Bekeken vanuit kwantitatief beleggen verwachten wij geen blijvende impact op de markt door Covid-19. Natuurlijk zagen we meer volatiliteit en grotere handelsvolumes, plus een wat hogere omloopsnelheid tijdens de crash van maart 2020. Maar we hebben al eerder zulke omstandigheden meegemaakt, zoals blijkt uit de voorbeelden hierboven. Het goede nieuws is dat deze periodes in het verleden werden gevolgd door een fase waarin de performance van kwantitatieve aandelen normaal was. Ik neem de techbubbel nog eens als voorbeeld. Men dacht toen dat alles anders zou worden en dat er een nieuwe economie zou ontstaan na die periode. Dit leidde destijds tot onjuiste aannames, bijvoorbeeld dat dit het einde van waardebeleggen zou zijn. Achteraf bekeken, weten we dat waarde gewoon weer herstelde na de techbubbel en zelfs een van de best presterende factoren zou worden in de daaropvolgende periode, ook binnen de IT-sector.”

“De belangrijkste les voor ons als quantbeleggers is dus dat het belangrijk is om vast te houden aan je aanpak. Zo kunnen we profiteren van het herstel in de factorperformance. Als we onze strategie bijvoorbeeld hadden aangepast door onze exposure naar de value-factor te verlagen op basis van de gepubliceerde problemen, hadden we minder kunnen profiteren van de opleving in de performance eind 2020 en begin 2021. Dit bevestigt nog maar eens dat deze situatie lijkt op eerdere episodes en dat het cruciaal is om op koers te blijven.”

Waarin wijkt jouw benadering of visie het meest af van de consensus?

"Een deel van ons onderzoek is gericht op diversificatie van onze aanpak door de inzet van alternatieve data en machine learning. Wat wij anders doen dan de meeste quantbeleggers is dat we een streng proces volgen in het testen van nieuwe variabelen of methoden. We erkennen dat sommige nieuwe data wellicht maar een korte historie hebben, maar de dekking moet in ieder geval toereikend zijn en zich uitstrekken over meerdere markten wereldwijd. Ook de kwaliteit van de cijfers moet hoog genoeg zijn, terwijl de variabelen strenge testen ondergaan. Ze moeten bijvoorbeeld individueel een sterke performance vertonen en talloze gevoeligheidsanalyses overleven, zoals kleine wijzigingen in de definitie van de variabelen. Bovendien moet elke nieuwe variabele waarde toevoegen bovenop onze al bestaande verbeterde factoren. Wij merken vaak dat de meeste variabelen in deze fase afvallen.”

“Zo hebben we in het verleden behoorlijk wat getest met immateriële activa, zoals goodwill en R&D. Op dit moment duiken we er nog dieper in en kijken we meer naar ongestructureerde gegevens, zoals patentinformatie, bijvoorbeeld het aantal patenten dat door een onderneming is geregistreerd of de kwaliteit daarvan op basis van dagvaardingen. Een aantal van de individuele resultaten ziet er veelbelovend uit. Zo signaleerden we dat cijfers over het aantal patenten een goede richting aangaven voor de sectorallocatie, maar tegelijkertijd voegden ze niet veel waarde toe voor de aandelenselectie. Daar stond tegenover dat de cijfers over de kwaliteit van de patenten een goed resultaat opleverden voor de selectie, maar we merkten ook dat dit al was meegenomen in de R&D-gegevens. Kortom, deze variabele voegde geen extra waarde toe bovenop onze bestaande variabelen. Onze werkwijze met alternatieve data en machine learning wijkt ook enigszins af, in die zin dat we deze inzetten voor de voorspelling van zowel rendement als risico. Wat dat laatste betreft, kijken we op dit moment naar technieken die ons kunnen helpen de exposure van onze portefeuilles naar faillissementsrisico te verkleinen.

Wat wordt de grootste ‘externe’ uitdaging of gamechanger van 2022 (bijvoorbeeld regeringsbeleid, toezicht, centrale banken en inflatie)?

“Op dit moment is duurzaamheid voor beleggers een hot item. Wij beschouwen dit weliswaar niet als een uitdaging, maar een gamechanger is het zeker. Er zit op dit terrein veel beweging in beleid en regelgeving, bijvoorbeeld de wetgeving over klimaatverandering, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, om er maar een paar te noemen. Beleggers houden zich steeds meer bezig met de vraag hoe zij hun portefeuille rond deze ontwikkelingen moeten positioneren. Ze kunnen zich richten op een enkele dimensie, zoals verkleining van hun CO2-voetafdruk. Maar ze kunnen ook kiezen voor een geïntegreerde multidimensionale benadering, die zich richt op bijvoorbeeld verkleining van de CO2-voetafdruk in combinatie met de integratie van SDG's en exposure naar beter scorende ESG-ondernemingen (environment, social and governance). Beleggers onderzoeken mogelijk ook hoe zij het beste hun keuzes in het kader van duurzaamheid kunnen combineren met financiële doelstellingen.”

“Daarnaast zien we dat er aanzienlijke vraag is naar strategieën waarin het budget voor de tracking error alleen wordt ingezet om keuzes op het gebied van duurzaamheid te faciliteren. Dit is precies waar onze tamelijk nieuwe 'Sustainable Core'-strategieën op inspelen. Wij geloven dat flexibiliteit in ontwerp en maatwerkoplossingen essentieel zijn, omdat klanten allemaal hun eigen financiële en duurzaamheidsdoelstellingen hebben. Dankzij het rules-based en systematische karakter van ons platform voor kwantitatief beleggen is het geschikt voor de ontwikkeling van klantportefeuilles op maat. Daar voegen we nog eens onze institutionele kennis op het gebied van quant en sustainable investing aan toe. We zijn ervan overtuigd dat we zo in staat zijn de klant de beste oplossing aan te bieden.”

“Ook denken beleggers vaker na over hoe ze impact kunnen bewerkstelligen. Wij denken dat stemmen en engagement hierbij een belangrijke rol spelen. Dit zijn tools die beleggers kunnen inzetten om de ondernemingsagenda aan te passen of te hervormen. In een van onze onderzoekspapers meldden we echter al dat vermogensbeheerders – vaak de grote en passieve spelers – vaak tegen de meeste voorstellen op het gebied duurzaamheid en maatschappelijke impact stemmen.4 Qua stemgedrag zijn er dus nog wel wat grote stappen te zetten door de sector. Wij verwachten dat hier meer aandacht voor komt. Naar onze mening spelen actief en passief beheer ook een cruciale rol. Dat komt omdat passieve beheerders bij een niet succesvolle engagement deze bedrijven niet kunnen afstoten, zolang ze onderdeel vormen van de index die zij volgen.”

Wat is jouw persoonlijke inspiratiebron en ambitie voor het komende jaar?

“Covid-19 heeft aan het licht gebracht dat persoonlijke beperkingen tot heel veel zorgen leiden, iets wat de meeste mensen ook als ongemakkelijk ervoeren. Denk bijvoorbeeld aan het evenwicht tussen werk en privé. Ikzelf vond bijvoorbeeld de periode dat de scholen gesloten waren als ouder toch wel zwaar. Dat viel samen met de problemen waar we op het werk tegenaan liepen door de neergang van de markt. Maar daar stond weer tegenover dat de lockdowns ook leidden tot minder zakelijk autoverkeer. Al met al vond ik het wel erg fijn dat ik meer tijd had voor mijn man en drie jongens. Ze hebben me in deze periode een boel energie en motivatie bezorgd en het spreekt vanzelf dat ik ook in 2022 het liefste meer tijd zou doorbrengen met mijn gezin. Maar dan liever wel zonder dat de scholen moeten sluiten.”

“Wat heel positief zou zijn voor het komende jaar is als het zakelijke verkeer beperkt zou blijven. Dat levert een mooie CO2-reductie op. En op meer persoonlijk vlak wil ik proberen nog minder vlees te eten. Ik was daar de laatste jaren al heel actief mee bezig, maar ik heb me nu echt als doel gesteld het eten van vlees tot het absolute minimum terug te brengen in 2022. Ik heb geluk. Mijn kinderen zijn ook voorstander van vegetarische alternatieven.”

1 Blitz, D., mei 2021, “The quant crisis of 2018-2020: Cornered by Big Growth”, Journal of Portfolio Management.
2 Blitz, D., september 2021, “The quant cycle”, working paper.
3 Baltussen, G., Hanauer, M. X., Schneider, S., en Swinkels, L., september 2021, “What valuations and interest rates tell us about equity factors”, Robeco artikel.
4 Groot, de, W., Koning, de, J., en Winkel, van, S., juni 2021, “Sustainable voting behavior of asset managers: do they walk the walk?”, Journal of Impact and ESG Investing.

2022 Outlook interview serie
2022 Outlook interview serie
Lees alle artikelen
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord