belgiumnl
Opkomende markten: Het graan dat zal groeien?

Opkomende markten: Het graan dat zal groeien?

26-09-2016 | Visie

De afgelopen 20 jaar hebben opkomende markten pieken en dalen gekend met recentelijk een stabielere fase. Het is niet verrassend dat beleggers zich nu afvragen of het nog wel loont om te beleggen in deze regio.

  • Peter van der Welle
    Peter
    van der Welle
    Strategist
Wilt u het volledige rapport lezen?
Wilt u het volledige rapport lezen?
Download 'Expected Returns 2017-2021'

In het kort:

  • Groei van de winst per aandeel in opkomende markten stijgt naar 4,5%
  • Iets hoger dividendrendement van zo'n 3,25% in de komende vijf jaar
  • Onze voorkeur gaat uit naar een lichte overweging van aandelen uit opkomende markten

Opkomende markten hebben de hoge rendementsverwachtingen de afgelopen jaren niet waargemaakt en de volatiliteit bleef hoog. Deze slechte relatieve performance heeft geleid tot een aanzienlijke uitstroom van beleggerskapitaal. Aandelen uit opkomende landen waren niet in trek, werden vrijwel niet gekocht en werden dus goedkoop. Is er licht aan het einde van de tunnel of is er een goede reden om aandelen uit opkomende landen links te laten liggen?

Winstgroei weer in de lift

Wat gaat er de komende vijf jaar in opkomende landen gebeuren met de productiviteit? Positief is dat er een aantal factoren zijn die de groei in deze regio ondersteunen. Zo verwachten we dat de grondstoffenmarkten een nieuwe fase ingaan na de daling van prijzen in de afgelopen twee jaar. In ons basisscenario gaan we ervan uit, dat de totale wereldwijde vraag toeneemt en dat de opkomende markten profiteren van de aantrekkende wereldwijde handel, die nu nog zwak is. De binnenlandse consumptie zal ook een positief effect hebben. De valuta's uit deze regio zijn zeer ondergewaardeerd en we verwachten dat dit leidt tot sterkere winstcijfers.

Toch zien we ook een aantal zeer negatieve factoren. China en Zuid-Korea worden allebei volwassener en komen na allerlei economische hervormingen en kapitaalaccumulatie in een fase terecht met afnemende rendementen. De export van grondstoffen blijft naar verwachting wel een belangrijke rol spelen bij de economische activiteit in opkomende markten. Maar een dalende grondstoffenintensiteit van de wereldwijde groei beperkt de mogelijkheden voor een hogere productiviteit. En wat betreft rechtsorde, efficiënte regelgeving, fiscale vrijheid en transparantie op de markt lopen opkomende economieën nog achter bij ontwikkelde markten.

Kortom: we verwachten dat de (cyclische) productiviteitsgroei stabiliseert, maar het is onwaarschijnlijk dat deze groei weer op het oude niveau terugkeert van voor de financiële crisis. Dat betekent, dat er minder opwaarts potentieel is voor de winsten.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Cyclische bronnen positief voor winstvooruitzichten

Als de productiviteit niet op het oude niveau van voor de financiële crisis terugkeert, wat kunnen we dan vanuit cyclisch perspectief verwachten voor de winst? Op dit gebied zijn we iets positiever, maar de olieprijs kan roet in het eten gooien. De Verenigde Staten produceert nu schalieolie, maar brengt maar weinig op de markt. Daarnaast is China bezig met de overstap naar een meer dienstgerichte economie. De export van grondstoffen zal hierdoor voor opkomende markten niet de ondersteunende rol spelen zoals in het verleden.

Bovendien zijn de marges in deze regio ook niet bijzonder hoog. De winstcyclus heeft wel ruimte om sterk te verbeteren, omdat de markten nu beginnen te profiteren van de verbeterde concurrentiepositie door de forse daling van de meeste valuta's in opkomende landen. Al met al denken we dat de groei van de winst per aandeel langzaam stijgt naar 4,5%.

'Voor opkomende markten is voorzichtigheid geboden'

De waardering nader bekeken

Eén van de belangrijkste redenen voor optimisme bij het beleggen in opkomende markten is dat deze markten goedkoop zijn. Op het eerste gezicht zijn ze – vergeleken met de wereldwijde benchmark – volgens de MSCI Emerging Markets Index 25% goedkoper op basis van de standaard koers-winstverhouding. Dit is zeer positief, omdat deze lage waarderingen de komende vijf jaar waarschijnlijk leiden tot een outperformance ten opzichte van ontwikkelde markten.

Ondanks al dit optimisme over de waarderingen moeten we wel onderzoeken waar deze fikse korting vandaan komt. Zijn beleggers zo pessimistisch? Of zijn de aandelen met een reden zo goedkoop en is de korting slechts een afspiegeling van de onderliggende macro-economische risico's?

De macro-economische risico's van de afgelopen tijd – zoals de daling op de grondstoffenmarkten, de forse stijging van de Amerikaanse dollar en de groeivertraging in China – kunnen allemaal een logische verklaring zijn voor deze aanzienlijke korting. Uit ons onderzoek blijkt, dat de markt met name rekening hield met China als een systematisch risico. Dit heeft sinds 2011 mede gezorgd voor de korting van aandelen uit opkomende markten. In dat jaar werd duidelijk dat de Chinese economie de landingsfase had bereikt.

Dividendrendement blijft stabiele factor

Tijdens de landingsfase werd het dividendrendement steeds aantrekkelijker. Voor de MSCI EM Index bedraagt het rendement 3,0%, wat 20 basispunten boven het huidige dividendrendement van de MSCI AC World Index ligt. Dit verschil komt overeen met het gemiddelde dat we de afgelopen 20 jaar hebben gezien. Het dividendrendement is afhankelijk van de winst (waarvan we verwachten dat ze zullen toenemen vanaf het huidige niveau), dividenduitkeringen (payout ratio) en aandelenkoersen. De payout ratios liggen niet vast en zijn grotendeels afhankelijk van de kapitaaluitgaven van een bedrijf. We verwachten dat de kapitaaluitgaven van bedrijven in opkomende markten afnemen als de grondstoffenmarkten in een exploitatiefase terechtkomen. Het gevolg is dat de dividenduitkeringen stijgen en het verwachte winstrendement ook iets hoger uitvalt. Daarom verwachten we voor de komende vijf jaar een iets hoger dividendrendement van zo'n 3,25%

Opkomende markten relatief aantrekkelijk

Hoe zit het met de groeimogelijkheden voor opkomende markten in de komende vijf jaar? Uit onze analyses blijkt, dat voorzichtigheid is geboden. We verwachten de komende vijf jaar geen stijgende koers-winstverhoudingen en denken dat opkomende markten worden verhandeld tegen een hogere korting ten opzichte van ontwikkelde markten als de onzekerheid over China toeneemt. Wel verwachten we een verbetering van de bedrijfswinsten ten opzichte van ontwikkelde markten. Maar aangezien de nadruk op winstgroei ligt, zijn de rendementen waarschijnlijk zeer volatiel. We zien verder dat de rendementsvooruitzichten voor beleggers die in ontwikkelde markten beleggen rooskleuriger zijn, omdat valuta's uit opkomende markten waarschijnlijk in waarde stijgen ten opzichte van valuta's uit ontwikkelde markten. Al met al gaat onze voorkeur uit naar een lichte overweging in aandelen uit opkomende markten.

Vijfjaarsverwachting voor rendement op aandelen uit opkomende markten

Wilt u het volledige rapport lezen?
Wilt u het volledige rapport lezen?
Download 'Expected Returns 2017-2021'
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord