belgiumnl
Factorbeleggen: het belang van implementatie

Factorbeleggen: het belang van implementatie

19-09-2014 | Visie

Factorbeleggen wint aan populariteit. Professionele beleggers overwegen steeds vaker strategisch te beleggen in bepaalde delen van de financiële markt die over langere periodes betere risicogecorrigeerde rendementen realiseren. De vraag is alleen: “Hoe kunnen beleggers deze strategie het best implementeren?”

 • David Blitz
  David
  Blitz
  Head of Quant Research
 • Joop Huij
  Joop
  Huij
  Head of Factor Investing Equities and Factor Index Research

In het kort:

 • De interesse in factorbeleggen is aanzienlijk toegenomen.
 • Robeco-researchers omarmden factorbeleggen al in een vroeg stadium.
 • Robeco probeert inzicht te krijgen in waar het rendement en het risico vandaan komen.
 • Innovatie en risicoreductie kunnen hand in hand gaan.

Robeco was een pionier op het gebied van strategieën voor factorbeleggen, die de valkuilen van generieke benaderingen omzeilen. Om succesvol te zijn is het belangrijk om deze strategieën goed te implementeren. Onze benadering, die is gericht op risicobeheersing, biedt beleggers het beste van twee werelden.

De basis voor factorbeleggen is gelegd met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Toonaangevende wetenschappelijke studies laten bijvoorbeeld zien dat waardeaandelen, momentumaandelen en laagvolatiele aandelen hogere risicogecorrigeerde rendementen opleveren. Daarom hebben we de afgelopen vijf jaar een systematische benadering toegepast voor expliciete allocatie naar deze factoren. Dit leverde een duidelijke verbetering op van de risico-rendementsprofielen van beleggers.

De vraag is hoe deze wetenschappelijke inzichten geïmplementeerd kunnen worden in beleggingsstrategieën. Robeco biedt effectieve exposure naar een of meer belangrijke factorpremies, waaronder de factoren waarde, momentum en lage volatiliteit. Deze drie factorstrategieën zijn bouwstenen die flexibel toegepast kunnen worden voor een optimale exposure. Daarnaast biedt Robeco ook het Factor Solution Fund, dat deze drie strategieën combineert.

Twee kwantitatieve onderzoekers van Robeco, hoofd Equities Research David Blitz en Hoofd Factorbeleggen Research Joop Huij, bespreken het dilemma waar beleggers mee te maken krijgen als het gaat om factorbeleggen. Aan de ene kant willen beleggers profiteren van de nieuwste ideeën, maar aan de andere kant kan de implementatie risico's met zich meebrengen. Blitz en Huij leggen uit waarom een behoedzame benadering belangrijk is.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Vroege invoering

Volgens Huij is de interesse in factorbeleggen aanzienlijk toegenomen. “Het begon met een onderzoeksrapport opgesteld door de hoogleraren Andrew Ang, William Goetzmann en Stephen Schaefer in 2009. Zij adviseerden de Noorse regering om strategische allocatie naar factoren toe te passen. De drie hoogleraren waren gevraagd te onderzoeken waarom de performance van het Noorse staatsinvesteringsfonds in 2008 zo tegenviel. Dit fonds belegt opbrengsten uit Noorse olieactiviteiten en is een van de grootste staatsfondsen ter wereld.

“Het bleek dat de performance van het fonds grotendeels het gevolg was van de exposure naar een kleine groep factoren, iets waar de managers zich op dat moment niet bewust van waren. Veel van de verschillende beleggingscategorieën waarin het fonds was belegd, hadden dezelfde exposure. Dus de portefeuille was eigenlijk helemaal niet goed gespreid. Het idee van factorbeleggen won terrein onder professionele beleggers van over de hele wereld die te kampen hadden met soortgelijke diversificatieproblemen en open stonden voor nieuwe benaderingen.”

Robeco omarmde factorbeleggen al in een vroeg stadium, zegt hij. ”Maar we waren ook sceptisch toen Ang, Goetzmann en Schaefer hun rapport publiceerden. We hebben andere wetenschappelijke studies over het onderwerp bekeken en geprobeerd de gaten in te vullen met ons eigen empirische onderzoek.”

Uiteindelijk wierp dit onderzoek zijn vruchten af. Robeco is een van de weinige vermogensbeheerders met een uitgebreid productaanbod van laagvolatiele, momentum- en waardestrategieën voor aandelen. “We hebben niet alleen maar gepraat over factorbeleggen, maar ook aandelenstrategieën ontwikkeld die erop zijn gericht om op een effectieve manier de belangrijkste factorpremies te oogsten”, zegt Huij.

Een andere benadering

Huij benadrukt hoe de benadering van Robeco voor de ontwikkeling van factorstrategieën afwijkt van de benadering van anderen. “Anderen vertrouwen heel erg op statistische patronen in de cijfers, maar wij proberen juist inzicht te krijgen in waar het rendement en het risico vandaan komen. Een van de belangrijkste bevindingen was dat factorpremies geen compensatie zijn voor risico. Dat betekent dat beleggers niet extra risico hoeven te nemen voor betere rendementen.”

“Neem bijvoorbeeld de waardepremie, het extra rendement dat kan worden behaald door te beleggen in waardeaandelen. Het bestaan van deze premie wordt meestal toegeschreven aan distressrisico, oftewel faillissementsrisico. Hoewel een eenvoudige waardestrategie inderdaad veel exposure kan hebben naar bedrijven die in zwaar weer verkeren, wees onderzoek van Robeco uit dat de waardepremie niet per se is gerelateerd aan dit risico. Daarom kunnen beleggers beter kiezen voor een beleggingsstrategie die de waardepremie benut op een manier die dit soort extra risico vermijdt.“

‘Factorpremies zijn geen compensatie zijn voor risico’

Blitz geeft aan dat de benadering van Robeco voor het selecteren van aandelen anders is. “Wij integreren meerdere factoren in ons aandelenselectiemodel, omdat we met onze beleggingen niet tegen andere bewezen factorpremies in willen gaan. Door andere factoren te implementeren kunnen we het risico-rendementsprofiel van de portefeuille verbeteren. Het is immers niet efficiënt om positieve exposure te hebben naar waardering en tegelijkertijd negatieve exposure naar momentum en volatiliteit, bijvoorbeeld door een aandeel te kopen met een hoog risico dat goedkoop lijkt na scherpe koersdalingen.”

Een andere dimensie in het stimuleren van innovatie is het voorlichten van klanten, voegt Blitz toe. “Onze klanten kunnen worden geconfronteerd met carrièrerisico door onze innovatieve factorstrategieën aan te nemen, en dus kunnen we van elkaar leren. We bespreken onze benadering en ons onderzoek regelmatig met onze klanten en we overleggen hoe we onze producten het beste kunnen aanpassen aan hun behoeften.“

Stijgende populariteit van factorbeleggen

De populariteit van factorbeleggen is niet onopgemerkt gebleven door de concurrentie. Veel nieuwe leveranciers bieden nu ook producten aan voor factorbeleggen. Blitz is niet bang voor nieuwe concurrentie, maar hij denkt wel dat de toenemende interesse risico's met zich meebrengt voor beleggers. “Beleggers moeten op hun hoede zijn“, zegt hij. “Veel van deze strategieën zijn gelanceerd zonder een goed onderzoek naar de beste benadering. Als factorbeleggen niet efficiënt wordt toegepast, missen beleggers mogelijk een groot deel van de potentiële toegevoegde waarde. En dat leidt tot teleurstellingen.”

Daarom moeten factorstrategieën volgens Blitz grondig worden beoordeeld. Wij hanteren een behoedzame benadering als we een nieuwe strategie beoordelen, zegt hij. “Robeco gebruikt al decennialang gegevens van een groot aandelenuniversum over een lange periode. Ons onderzoek omvat verschillende periodes, landen en zelfs beleggingscategorieën. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat factorpremies slechts een afspiegeling zijn van datamining. Bovendien gaat het niet alleen om het analyseren van statistische patronen in de cijfers, maar ook om uitgebreid wetenschappelijk onderzoek om erachter te komen waarom deze patronen er überhaupt zijn.”

Innovatie en risicoreductie kunnen hand in hand gaan

Innovatie betekent niet automatisch meer risico, zegt Blitz. “Sterker nog, je kunt het risico er zelfs mee verlagen. Het risico van een innovatie hangt af van de strategie. Onze laagvolatiele strategieën zijn het beste voorbeeld van hoe we een nieuwe benadering combineren met een behoedzame, omdat deze het totale portefeuillerisico kunnen beperken.”

Ook besteden we veel aandacht aan onderzoek naar hoe we factoren kunnen combineren en wat de beste manier is om de portefeuille te herzien. “Ook afzonderlijke factoren kunnen namelijk periodes van underperformance hebben. Wij adviseren daarom een gespreide benadering door te kiezen voor meer dan één factor.”

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord