belgiumnl
Bescherming met zero duration

Bescherming met zero duration

11-07-2013 | Visie

Hoe kunnen beleggers in bedrijfsobligaties zich beschermen tegen een mogelijke stijging van de lange rente?

De lange rente zal waarschijnlijk eerder stijgen dan dalen. Dat maakt het zeer interessant te beleggen in de zero-durationcategorie van Robeco. Obligatiekoersen bewegen namelijk in tegengestelde richting als de rente. Zero duration verlaagt de rentegevoeligheid. Voor de zero-durationcategorie van Robeco wordt gebruik gemaakt van renteswaps.

  • De rente op Amerikaanse en Europese staatsobligaties steeg nadat bekend werd dat de Fed het obligatie-opkoopprogramma mogelijk gaat afbouwen;
  • Robeco biedt een zero-durationvariant die de reguliere aandelencategorie beschermt tegen een stijging van de lange rente;
  • Sommige marktpartijen bieden zogenaamde short-durationfondsen, maar deze kennen grote nadelen in vergelijking met ons zero-durationaanbod;
  • Robeco biedt zero-durationvarianten voor High Yield Bonds, Investment Grade Corporate Bonds en Financial Institutions Bonds.
Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Hogere rente na beleidsaankondigingen Fed

De rente op Amerikaanse en Europese staatsobligaties steeg nadat bekend werd dat de Fed later dit jaar het obligatie-opkoopprogramma mogelijk gaat afbouwen als de Amerikaanse economie blijft aantrekken. Figuur 1 toont de 5-jaarsrente van Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries (in %).

Op dit moment koopt de Fed voor USD 85 miljard per maand aan staatspapier en mortgage-backed securities om de economie en banengroei te stimuleren. Obligatiebeleggers verwachten dat dit het begin is van een Fed-beleid dat minder gunstig is voor de obligatiemarkt. Ze zijn bang dat de Fed na 2015 de korte rente mogelijk gaat verhogen om de inflatie te bestrijden.

De situatie in de eurozone ligt anders: de ECB heeft beloofd dat de rente tot ver in de toekomst zeer laag zal blijven. De economie in de eurozone staat er nog altijd zwak voor.

Figuur 1: 5-jaarsrente van Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries (in %)
Source: Bloomberg

Zero-durationcategorie – hoe werkt het?

Robeco biedt een zero-durationvariant die de reguliere aandelencategorie beschermt tegen een stijging van de lange rente, terwijl beleggers nog steeds kunnen profiteren van hogere creditspreads.

De zero-durationcategorie belegt in de bestaande portefeuille en voegt een afdekking van het renterisico toe. Deze afdekking verlaagt de rentegevoeligheid door de 5-jaarsrente te verruilen voor de geldmarktrente (3-maands Libor). Dit houdt in dat Robeco de vaste rente betaalt, terwijl zij de variabele rente ontvangt. Dit leidt tot een lagere rentegevoeligheid. De belegger kan dan nog steeds profiteren van een eventuele verkrapping van de creditspreads. Het verwachte rendement op high-yieldobligaties is tweeledig: de creditspread en de rente. De swap maakt de rentecomponent variabel. Als de staatsobligatierente stijgt, zal de zero-durationcategorie naar verwachting beter presteren dan de reguliere aandelencategorie.

Het implementeren van deze afdekking verlaagt de rente van de portefeuille. Dit verschil komt momenteel uit op ongeveer 1,5%. Aangezien de huidige duration van Robeco High Yield op ongeveer 4,4 jaar ligt, hoeft de rente maar met ongeveer 35 basispunten te stijgen om het break-evenpoint tussen beide aandelencategorieën te bereiken (duration x rentestijging) en het renteverschil te compenseren. Als de rente nog meer stijgt, zal de zero-durationcategorie naar verwachting een hoger rendement bieden dan de reguliere aandelencategorie.

Casestudie: beleggen in Robeco High Yield

High-yieldobligaties bieden beleggers een aantrekkelijke spread: de huidige Amerikaanse creditspread van high yield ten opzichte van staatsobligaties is 480 basispunten. In figuur 2 staat de Amerikaanse creditspread van high yield sinds 1994. Maar wat is de beste manier om te profiteren van deze creditspread, als de lange rente een grote invloed op het totaalrendement kan hebben?

Robeco High Yield Zero Duration biedt bescherming tegen een verdere stijging van de lange rente door de 5-jaars swaprente te verruilen voor de 3-maands swaprente.

Het cumulatieve performanceverschil (in %) tussen de zero en reguliere high-yieldcategorie wordt weergegeven in figuur 3 (rode lijn), samen met de ontwikkeling van de 5-jaars swaprente (blauwe lijn). Deze bewegen min of meer in lijn. Figuur 3 toont ook de performance van de Robeco High Yield zero-durationcategorie ten opzichte van de reguliere categorie. Als gevolg van de stijgende rente presteerde de zero-durationcategorie de afgelopen weken beter dan de reguliere aandelencategorie.

Het rendement op een high-yieldobligatie komt overeen met het rendement van een vergelijkbare staatsobligatie plus een creditspread (hogere rente) om het risico te compenseren dat komt kijken bij een high-yieldbelegging.

De reguliere Robeco High Yield-aandelencategorie biedt een rendement van 6,4%, dat bestaat uit een lange rente van 1,7% en een creditspread van 4,7%. De gevoeligheid van de rente en de creditspread bedraagt 4-5 jaar.

De zero-durationcategorie van Robeco biedt een rendement van 4,9%, dat bestaat uit een korte rente van 0,2% en een creditspread van eveneens 4,7%. De rentegevoeligheidscomponent is teruggebracht tot ongeveer nul, terwijl de gevoeligheid van de creditspread ongeveer vijf jaar bedraagt.

De fondsmanager van Robeco High Yield verwacht resultaten in lijn met de rente van de komende twaalf maanden van ongeveer 6,4% (per juni 2013). Naar aanleiding van de recente rentestijging heeft hij het risico van de portefeuille iets verhoogd door enkele obligaties toe te voegen waarvan de koerscorrectie onevenredig was. De creditbèta van het fonds is verhoogd van onderwogen naar neutraal (bèta is 1). In de VS heeft een uitstroom plaatsgevonden bij high-yield ETF, wat voornamelijk toe te schrijven was aan tactische beleggers. Bij actief beheerde fondsen zoals Robeco High Yield was dit veel minder het geval.

De fondsmanager denkt dat de zoektocht naar rendement nog niet voorbij is en dat het goed mogelijk is dat beleggers het risiconiveau van hun portefeuille verhogen als de markten enigszins gestabiliseerd zijn. Vanwege de relatief zwakke economie blijft het belangrijk om binnen het high-yielduniversum te focussen op de sterkste bedrijven die een klap kunnen verdragen. Robeco High Yield mijdt daarom de zwakkere issuers.

Figuur 2: Amerikaanse high-yield creditspreads vanaf januari 1994 (in %)
Source: Barclays

Figuur 3: Cumulatief performanceverschil (in %) tussen Robeco High Yield Zero Duration (0DH) en reguliere Robeco High Yield (DH) en performance van 5-jaars swaps (in %)
Source: Robeco

Short-durationfondsen hebben nadelen

Sommige marktpartijen bieden zogenaamde short-durationfondsen. Deze fondsen beleggen alleen in obligaties met een korte looptijd. Aan deze alternatieve fondsen kleven grote nadelen in vergelijking met ons zero-durationaanbod:

  • Beperkt beleggingsuniversum. Een obligatiefonds met korte looptijden heeft een kleiner beleggingsuniversum, omdat het niet in alle looptijden kan beleggen. Het is daarom moeilijker een goed gespreide portefeuille op te bouwen. De portefeuillemanager van Robeco kan echter ook obligaties met een langere looptijd selecteren als die aantrekkelijk geprijsd zijn. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om alfa te genereren.
  • Illiquiditeit. De handel in obligaties met een korte looptijd is vaak minder liquide. De transactiekosten kunnen hierdoor toenemen.
  • Hoger callrisico. Dit risico (d.w.z. dat een obligatie-issuer gebruik maakt van de callmogelijkheid en het stuk terugroept voordat de looptijd is afgelopen) is groter bij obligaties met een kortere looptijd. Het hogere callrisico leidt tot een onzeker risico/rendementsprofiel en onzekere rentegevoeligheid.
  • Lager rendement. Obligatiefondsen met een korte looptijd bieden een aanzienlijk lager rendement dan de zero-durationcategorie van Robeco.

Overstappen is eenvoudig

Het overstappen van een reguliere aandelencategorie naar een zero-durationcategorie is eenvoudig, zonder dat aan- of verkoop van obligaties nodig is. De renteswap wordt simpelweg ingeruild, wat een zeer gangbaar financieel instrument is.

De implementatie van de zero-durationstrategie wordt uitgevoerd door geavanceerde systemen. De focus ligt daarbij op operationeel en financieel risiscomanagement. Het risicomanagementsysteem van Robeco omvat onder andere het gebruik van derivaten, en het risico wordt dagelijks gemeten.

Robeco biedt zero-durationvarianten voor High Yield Bonds, Investment Grade Corporate Bonds en Financial Institutions Bonds. Robeco kan ook maatwerkoplossingen bieden om de duration te verlagen.

Benieuwd naar wat de zero-durationcategorie voor u kan betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden.

Alleen voor professionele beleggers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerd aan dit artikel:
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord