belgiumnl
Image

RobecoSAM Global SDG Equities S EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145461161
  • Positieve impact – Identificatie van ondernemingen die een concurrentievoordeel creëren door in te spelen op kansen die de transitie naar een duurzamere wereld met zich meebrengt
  • Langetermijnrendement – Implementatie van een gedisciplineerd beleggingsproces dat resulteert in een geconcentreerde, risico-gecontroleerde portefeuille met aandelen met sterke fundamentals en een redelijke waardering
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het fonds RobecoSAM Global SDG Equities is een actief beheerde strategie die wereldwijd belegt in ondernemingen die positief bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. De doelstelling van het fonds is het realiseren van een beter rendement dan de index op de lange termijn, door in te spelen op kansen en de volatiliteit te beperken om grote dalingen te vermijden. Op basis van een fundamentele benadering belegt de strategie in 40-70 aantrekkelijk gewaardeerde, hoogwaardige aandelen, die breed gespreid zijn over regio’s en SDG’s. Een eigen onderzoeksraamwerk wordt toegepast om de impact van een onderneming op de SDG’s te beoordelen, via een analyse van de producten/diensten, operationele praktijken en betrokkenheid bij controverses (meer informatie op www.robeco.com/si).

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Equities S EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -2,87%. De resultaten van het fonds waren afgelopen maand in lijn met de MSCI World op basis van de koers van het fonds. De positieve bijdrage van de aandelenselectie werd tenietgedaan door een negatief allocatie- en valuta-effect. Vooral de afwezigheid van exposure naar energie droeg negatief bij. Een van de grootste producenten van geprefabriceerde vrijstaande huizen, Sekisui House Ltd, rapporteerde sterke cijfers samen met een dividendverhoging. Daarbij stelde het bedrijf de verwachtingen voor het volledige jaar naar boven bij. Columbia Sportswear had last van toenemende zorgen over aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, zoals vertraagde verzending en de gevolgen van de sluiting van fabrieken in Vietnam wegens nieuwe uitbraken van Covid. Een andere winnaar was KB Financial, dat herstelde na een zwakke start van het kwartaal, ondanks de publicatie van sterke cijfers over het tweede kwartaal eind juli. Tot slot nam Zebra Technologies in september een adempauze, na een uitstekende performance tot eind augustus. Dat gebeurde naar aanleiding van de discussies over het afbouwen van de steun en de verwachte renteverhogingen die het zwaarst wegen op technologieaandelen.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De MSCI World Index daalde in september met 4,1% in euro's, doordat het economische klimaat en de nieuwsstroom aanzienlijk zijn verslechterd. Energie was de enige sector met een positief rendement, terwijl basismaterialen en nutsbedrijven de slechtst presterende sectoren waren. In China begon de vastgoedsector, de belangrijkste groeimotor van het land, het zwaar te krijgen nu vastgoedontwikkelaar Evergrande verschillende rentebetalingen heeft gemist en al met hoge schulden kampt. Intussen vragen marktpartijen zich af hoe de Chinese regering de situatie gaat aanpakken en welke mogelijke overloopeffecten hierbij komen kijken. Op monetair vlak wordt verwacht dat de Fed tijdens de volgende bijeenkomst in november gaat aankondigen te beginnen met het afbouwen van de steun. Op politiek vlak was de discussie over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid het belangrijkste onderwerp. Deskundigen waarschuwen dat het niet verhogen van het plafond kan leiden tot een credit default van de Amerikaanse overheid. Hoewel er een regeling voor noodfinanciering is getekend om een onmiddellijke stopzetting van delen van de overheidsactiviteiten per 1 oktober te voorkomen, is het probleem nog niet opgelost.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

RobecoSAM Global SDG Equities belegt in ondernemingen die producten en diensten leveren met een positieve impact op de SDG’s. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Equities Strategy is een actief beheerd fonds dat bewust wereldwijd belegt in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN door te beleggen in bedrijven die hun bedrijfsmodel en operationele processen hebben afgestemd op de doelstellingen van de 17 SDG's. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheid in de verschillende stappen van het beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

ESG-doel

Beoogde ESG-score Uitsluiting op basis van negatieve screening
↑20% ≥20%

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgAggregateImpact.png
CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-smartESGScoreTotal.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-smartESGScoreDimensions.png CGF GISU_20210930-CGF GISU_20210930-keySmartESGCriteria.png

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

RobecoSAM Global SDG Equities belegt in ondernemingen die producten en diensten leveren met een positieve impact op de SDG’s. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Ondanks de ondertekende noodregeling van de Amerikaanse regering, blijft het voor financiële markten een risico dat het land in gebreke blijft. Daarnaast heeft de Fed aangegeven tegen eind 2021 te willen beginnen met het afbouwen van de steun. Andere centrale banken hebben soortgelijke plannen kenbaar gemaakt, terwijl landen als Zuid-Korea en Noorwegen al zijn begonnen met het verhogen van de rente. Over het algemeen nemen macrorisico's toe en is de kans op een correctie op korte termijn toegenomen. Naast de overkoepelende zorgen over inflatie en het afbouwen van de steun is de angst vooral gevestigd op een mogelijke ineenstorting van het Chinese vastgoedsegment, de algemeen hoge schuldniveaus, de te hoge waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkt, de problemen met de wereldwijde toeleveringsketen en nieuwe Covid-uitbraken. Toch is er voor bedrijven ruimte voor een positievere periode, aangezien de winstverwachtingen aantrekkelijk blijven. In deze moeilijke situatie blijven we vertrouwen houden in onze bottom-upbenadering die gericht is op bedrijven met sterke fundamentals over de cyclus en veerkrachtige bedrijfsmodellen. Prijsschommelingen op korte termijn die geen invloed hebben op de werkelijke vooruitzichten en intrinsieke waarden van bedrijven, kunnen ons kansen bieden om sterke spelers aan de portefeuille toe te voegen.

Michiel Plakman, CFA
Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman is hoofd van het Sustainable Global Equity-team, dat verantwoordelijk is voor het beheer van Sustainable Global Stars en de Global SDG Impact-producten van Robeco. Michiel is hoofdbeheerder voor de portefeuilles Sustainable Global Stars en Global SDG Impact. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors. Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1997 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Michiel studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145461161
BloombergRSGSESE LX
Valoren55777423
WKNA2QD2P
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord