belgiumnl
Image

Robeco Global FinTech Equities D USD

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1700711317
  • Belegt in aandelen van bedrijven van over de hele wereld die profiteren van de toenemende digitalisering van de financiële sector
  • Top-downtrendselectie en bottom-upaandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Beperking van risico door spreiding over meerdere trends met verschillende factoren en risicokenmerken
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco FinTech is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld die profiteren van de toenemende digitalisering van de financiële sector. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Er worden eigen waarderingsmodellen gebruikt om aandelen met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering te selecteren. Bedrijven worden individueel beoordeeld op basis van analyse van de trends in de sector en diepgaande gesprekken met het management, analisten en sectorexperts.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Global FinTech Equities D USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het jaar begon met de angst voor een groot conflict in het Midden-Oosten tussen Iran en de VS. De reden daarvoor was een droneaanval op Qassem Soleimani van de Iraanse Revolutionaire Garde. Na de matigde reactie van Iran zetten de markten hun opwaartse koers voort, totdat de uitbraak van het coronavirus leidde tot angst voor een wereldwijde pandemie. Iedereen heeft het op dit moment over het virus en de kans is groot dat het zorgt voor een economische vertraging in China en misschien zelfs wereldwijd. Het gevolg daarvan kan zijn dat het aantal betalingen wereldwijd afneemt, wat we mogelijk terugzien in de cijfers over het eerste kwartaal van een aantal van onze beleggingen in betalingsbedrijven.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan. Gewoonlijk worden geen valuta-afdekkingen toegepast.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco Global FinTech Equities integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Robeco Global FinTech Equities belegt in aandelen van bedrijven van over de hele wereld die profiteren van de toenemende digitalisering van de financiële sector. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. Er worden eigen waarderingsmodellen gebruikt om aandelen met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering te selecteren. Bedrijven worden individueel beoordeeld op basis van analyse van de trends in de sector en diepgaande gesprekken met het management, analisten en sectorexperts. Fintech omvat verschillende zeer krachtige onderliggende trends, die in onze ogen zullen zorgen voor sterke groei in een sector die aanzienlijk is veranderd sinds de wereldwijde financiële crisis. We denken dat dit wordt weerspiegeld in de volgende trends: online betalingen worden mainstream, cash de uitzondering; financiële inclusie zorgt ervoor dat Azië het grootste fintechcentrum wordt; software is een belangrijke bouwsteen voor de digitalisering van de financiële sector.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Voor de fintechsector zijn een paar zeer sterke langdurige groeitrends de komende jaren bepalend. Denk daarbij aan kunstmatige intelligentie, big data, het vervangen van kernsystemen en een aanhoudende verschuiving naar elektronisch betalen en handelen. Daarnaast zien we een verschuiving van contanten naar plastic betalingen en tegelijkertijd een nog sterkere verschuiving naar elektronische betalingen. Binnen elektronische betalingen laat het subthema mobiele betalingen de snelste groei zien. Verder blijven we binnen fintech, naast partnerschappen, veel fusies en overnames zien. Banking as a Service (BaaS) krijgt steeds meer aandacht. Ten slotte is een van onze sterkste overtuigingen dat Azië het fintech-hart van de wereld zal worden, wat betreft de nieuwste technologieën en het hoogste gebruikspercentage. Dit komt door het ontbreken van verouderde infrastructuur, een hoge penetratiegraad van smartphones en een jonge bevolking in verschillende opkomende markten. Daarnaast zien de overheden in die regio fintech als een manier om financiële inclusie (kennis van en toegang tot financiële diensten) te realiseren en als mechanisme voor de overgang naar een diensteneconomie.

Patrick Lemmens, Jack Neele
Patrick Lemmens, Jack Neele

Patrick Lemmens, Jack Neele

Patrick Lemmens is de portefeuillemanager van Robeco New World Financials Equities en van Robeco Global FinTech Equities. Voor New World Financial Equities is hij verantwoordelijk sinds oktober 2008 en voor Global FinTech Equities sinds de lancering in november 2017. Voordat Patrick in 2008 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij vijf jaar als senior portefeuillemanager en negen jaar als senior beleggingsanalist bij ABN AMRO Asset Management. Beide functies lagen op het gebied van Global Financials. Tussen oktober 2003 en december 2007 beheerde hij het ABN AMRO Financials Fund. Patrick Lemmens begon zijn carrière in de beleggingssector in 1993. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 1995 een CFA Charterholder. Jack Neele is sinds april 2006 portefeuillemanager binnen het Robeco Trends Investing Equities team. Voordat hij Robeco Global Consumer Trend Equities beheerde, was Jack verantwoordelijk voor Robeco IT Equities. Voor hij in 2006 bij Robeco in dienst kwam, werkte Jack zeven jaar bij Mees Pierson als portefeuillemanager van actieve wereldwijde aandelen en was ook verantwoordelijk voor alternatieve beleggingen. Jack begon zijn carrière in de beleggingssector in 1999. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is houder van de titel Certified Financial Analyst van de European Federation of Financial Analysts¿ Societies (EFFAS). Jack is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1700711317
BloombergRGFIEDU LX
Valoren38714618
WKNA2JHGU
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1510876800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord