23-06-2022 · SI Dilemmas

SI Dilemma: We moeten anders gaan denken over duurzaam beleggen en rendement

Onder beleggers en academici woedt al jarenlang een discussie over de vraag of duurzame beleggers rendement moeten opofferen om hun waarden te realiseren. Maar in mijn ogen is dat niet de juiste vraag. In plaats daarvan moeten we ons afvragen welk soort duurzame beleggingsbenadering het meest waarschijnlijk het rendement levert dat individuele beleggers nodig hebben.

    Auteurs

  • Rachel Whittaker, CFA - Head of SI Research

    Rachel Whittaker, CFA

    Head of SI Research

Wat is het rendement dat beleggers willen of nodig hebben?

Wanneer we het over rendement hebben, betekent dit niet voor alle beleggers hetzelfde. Inzicht in de behoeften en drijfveren van een belegger, zoals liquiditeit op korte termijn of financiële verplichtingen op lange termijn, heeft altijd centraal gestaan in de rol van beleggingsadviseurs.

Daarnaast begrijpen we nu beter dat financieel rendement niet het enige doel is van iedere belegger. Ook maatschappelijk of milieurendement, persoonlijke voldoening, familiale eenheid of zorgen over nalatenschap spelen een belangrijke rol in de maatstaven voor succes van veel beleggers. We zien dit terug in nieuwe Europese regelgeving, die van financiële bedrijven verlangt dat ze in geschiktheidsbeoordelingen van klanten rekening houden met ESG-factoren en voorkeuren als goede governance of het milieu en dat ze zich niet alleen richten op zaken als risicotolerantie, risicocapaciteit en financiële expertise.

Tegenwoordig zien we deze trend in veel maatschappelijke gebieden, en dus niet alleen in de beleggingswereld. Consumenten begrijpen bijvoorbeeld steeds beter dat het over het algemeen ten koste gaat van iemand elders in de toeleveringsketen als een product te goedkoop lijkt om waar te zijn.

Lager rendement is onacceptabel

Ondanks deze ruimere definitie van rendement zijn steeds meer beleggers van mening dat het niet nodig is om een lager financieel rendement van duurzame beleggingen te accepteren. Uit een onderzoek van PWC uit 2021 bleek dat meer dan 80% van de beleggers niet bereid was om een verwacht rendement voor duurzame beleggingen te accepteren dat meer dan één procentpunt onder dat van niet-duurzame strategieën lag.

En in datzelfde jaar kwam uit een onderzoek van Natixis naar voren dat slechts 20% van de beleggers denkt dat ze rendement moeten opofferen om duurzaam te beleggen – in 2017 was dat nog 64%. Dit wijst erop dat vermogensbeheerders zich moeten verantwoorden tegenover hun klanten als de performance van hun duurzame strategieën achterblijft bij de verwachtingen.

Toch zijn er nog altijd beleggers die wel een lager rendement dan de markt willen accepteren om duurzame activiteiten te financieren, misschien als alternatief voor meer traditionele liefdadigheid. Dit is geen standpunt dat wij van alle beleggers verwachten, maar het geeft wel aan hoe breed het spectrum van rendementsverwachtingen vandaag de dag is.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten of bouw de groenste portefeuille op.

Blijf op de hoogte

Bewijzen dat geen rendement wordt opgeofferd

Een andere prangende vraag is waarom wetenschappelijke studies niet onomstotelijk kunnen bewijzen dat duurzame beleggingen geen rendement opofferen. Bij deze vraag wordt er echter van uitgegaan dat ‘duurzaam beleggen’ een losstaande strategie is die kan worden geïdentificeerd en bestudeerd. Maar dat is niet zo.

De markt voor duurzaam beleggen is tegenwoordig zeer divers. Sommige strategieën richten zich op goed geleide ondernemingen (de quality-factor), of op ondernemingen die met hun producten oplossingen bieden voor maatschappelijke en milieuproblemen. Of ze proberen beide benaderingen te combineren. Andere strategieën maken gebruik van niet-financiële, materiële ESG-informatie om hun beleggingen af te stemmen op hun waarden (de zogeheten do no harm-benadering). Bovendien is er een enorm scala aan ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties die impact kunnen hebben op industrieën en ondernemingen.

Als we kijken naar de grote verscheidenheid aan benaderingen, wordt duidelijk dat het misschien nog wel lastiger is om een duurzaam beleggingsuniversum te definiëren voor een studie dan het bestuderen van traditionelere financiële vragen, bijvoorbeeld of actief beheer alpha oplevert en of kwantitatief beleggen succesvoller is dan fundamenteel beleggen.

Het is uiterst moeilijk om de impact van een duurzame benadering los te koppelen van invloedrijke variabelen zoals marktomgeving en vaardigheden van de belegger. Daarom is er in de beleggingswereld plaats voor beleggingsconsultants!

Duurzaamheidsdoelen afstemmen met gewenste rendementen

In ieder portefeuilleopbouwproces zijn assetallocatie en effectenselectie de belangrijkste middelen om het gewenste rendement te realiseren. Dat is voor duurzame beleggingen niet anders. Verschillende beleggingscategorieën bieden allemaal andere risico-rendementsverwachtingen, en verschillende manieren om direct of indirect impact te realiseren. Ook het vermogen om toegang te krijgen tot bepaalde soorten activiteiten, of die juist te vermijden, verschilt per beleggingscategorie.

Tegenwoordig zijn er duurzame opties beschikbaar voor vrijwel elk soort benadering – passief, actief, thematisch, private en publieke aandelen, highyield- en investmentgradecredits, en ga zo maar door. Bij het selecteren van beleggingen moet echter evenveel aandacht worden besteed aan de selectie van beheerders of effecten, of de belegging nou als duurzaam wordt beschouwd of niet.

Is de benadering steekhoudend? Hoe geloofwaardig zijn de beweringen van de beheerders? Alle beleggingsbeheerders werken met een aantal beperkingen, of die nu verband houden met liquiditeit, tijdshorizon of duurzaamheidsoverwegingen. De echte vraag is of de beheerders bekwaam genoeg zijn om binnen die beperkingen een portefeuille samen te stellen waarmee hun doelstellingen kunnen worden bereikt – en dat is steeds dezelfde vraag, of het nou gaat om een duurzame benadering of niet.

Waar het uiteindelijk allemaal om draait is: wat zijn je doelen en hoe kan duurzaam beleggen daaraan bijdragen? Dat is eigenlijk de enige vraag die beantwoord moet worden.