31-01-2022 · Visie

Robeco komt met paper over biodiversiteit en slaat handen ineen met Wereld Natuur Fonds

Een position paper van Robeco over het aanpakken van het verlies aan biodiversiteit wordt ondersteund door een partnerschap met het Wereld Natuur Fonds, de Nederlandse tak van het World Wide Fund for Nature.

Download de publicatie

  Auteurs

 • Lucian Peppelenbos - Climate & Biodiversity Strategist

  Lucian Peppelenbos

  Climate & Biodiversity Strategist

 • Peter van der Werf - Head of Engagement

  Peter van der Werf

  Head of Engagement

 • Laura Bosch Ferreté - Engagement Specialist

  Laura Bosch Ferreté

  Engagement Specialist

De titel van de whitepaper is ‘Robeco’s approach to biodiversity: Towards the integration of nature-related risks, opportunities and impacts in our investments’. Het is geschreven door specialisten uit Robeco’s onderzoekteams voor engagement, klimaat en duurzaam beleggen en is een blauwdruk voor toekomstig beleid op dit terrein.

De uitdaging is echter zo complex dat geen enkele belegger het helemaal zelf kan oplossen. Robeco is dan ook trots dat het een nieuw partnerschap kan aankondigen met het Wereld Natuur Fonds, als aanvulling op bestaande samenwerkingsverbanden zoals de Finance for Biodiversity Pledge.

De twee organisaties slaan de handen ineen om het thema biodiversiteit te integreren in vermogensbeheer. Met de samenwerking willen ze voor Robeco een raamwerk en beleid ontwikkelen voor beleggingen in biodiversiteit en samen beleggingsstrategieën gericht op biodiversiteit ontwikkelen. Ook willen ze via een dialoog met klanten en andere belanghebbenden in de financiële sector meer bewustzijn over dit probleem creëren en ze aansporen biodiversiteit op te nemen in hun beleid.

De dagelijkse vernietiging van bossen, planten en dieren door menselijk handelen wordt gezien als een uitdaging die vergelijkbaar is met de klimaatverandering. Beleggers kunnen via engagement en de integratie van natuurgerelateerde risico's (en kansen) in hun besluitvorming een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van bijvoorbeeld ontbossing en verandering van landgebruik.

Een cruciale rol

“Voor de financiële wereld en de vermogensbeheersector, waarin wij actief zijn, is een cruciale rol weggelegd om nog meer verlies aan biodiversiteit te voorkomen”, zegt Peter van der Werf, Senior Manager Engagement. “Dit is meer dan ‘gewoon een goede zaak’ in de context van duurzaam beleggen: het is in het langetermijnbelang van onze klanten en onze beleggingsperformance. Daarbij zijn we ook verplicht onze invloed te gebruiken om de planeet te beschermen.”

“Robeco houdt zich al enkele jaren bezig met biodiversiteitskwesties. Zo hebben we een speciaal engagementprogramma over grondstoffengerelateerde ontbossing en een palmoliebeleid. Daarnaast beoordelen we biodiversiteit als een materiële factor in ons ESG-integratieproces.”

“Toch moeten we nog veel meer doen, zowel op het gebied van engagement als in het systematisch integreren van deze factor in onze beleggingsbeslissingen. Het draait niet meer alleen om het vermijden van de bedrijven die met hun milieuonvriendelijke praktijken zorgen voor verlies aan biodiversiteit. We moeten namelijk ook de bedrijven omarmen die zich inzetten om de biodiversiteit te beschermen en meer kapitaal naar dit soort duurzame ondernemingen loodsen.”

De urgentie duidelijk maken

De whitepaper maakt duidelijk wat de urgentie is van het verlies aan biodiversiteit voor de planeet en de toekomstige stabiliteit van het bedrijfsleven. Het World Economic Forum schat dat meer dan de helft van de wereldwijde economische output van USD 44 biljoen op een bepaalde manier (zeer) afhankelijk is van de natuur. Dus als natuurlijke systemen instorten, zullen ook economische en financiële systemen het begeven.

In de paper staat precies beschreven wat de financiële materialiteit hiervan is voor beleggers: een heatmap, gebaseerd op gegevens van de ENCORE-tool (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) die is ontwikkeld door het Environment Programme Finance Initiative van de Verenigde Naties, laat zien dat ongeveer een kwart van Robeco’s beheerde vermogen zeer afhankelijk is van ten minste één ecosysteemdienst.

Uit de analyse blijkt ook dat zo'n 29% van Robeco’s beleggingen – in lijn met de exposure van andere partijen in de financiële sector – plaatsvindt in sectoren met een potentieel grote impact op de motoren achter het verlies aan biodiversiteit, aangevoerd door gebruik van land en zoetwater, gevolgd door klimaatverandering, vervuiling en directe verstoring. Dit toont wel aan dat biodiversiteit een zeer belangrijk onderwerp is voor beleggers en dat sectorbrede actie noodzakelijk is om via beleggingen de doelen van het Biodiversiteitsverdrag te realiseren.

Webinar February 17 2022

Webinar February 17 2022

Biodiversity loss - the next big challenge for investors

Schending van planetaire grenzen

In 2009 leidde Johan Rockström van het Stockholm Resilience Centre een groep internationaal gerenommeerde wetenschappers om de negen processen te identificeren die de stabiliteit en veerkracht van het aardsysteem reguleren. De wetenschappers kwamen met kwantitatieve planetaire grenzen, waarbinnen de mensheid zich nog generaties lang kan blijven ontwikkelen.

Maar als we deze grenzen schenden, neemt het risico toe dat we grootschalige abrupte of onomkeerbare milieuveranderingen teweegbrengen. Er is een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat inmiddels al twee van de negen grenzen – de integriteit van de biosfeer en biochemische kringlopen – zijn geschonden, doordat de onduurzame menselijke ontwikkeling ongebreideld doorgaat en doordat de dreiging van de klimaatverandering toeneemt.

De schending van planetaire grenzen is een bedreiging voor al het leven op aarde

De schending van planetaire grenzen is een bedreiging voor al het leven op aarde

Bron: ‘Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet’

Natuur in crisis

“De natuurlijke wereld verkeert in crisis: in de hele geschiedenis van de mensheid nam de biodiversiteit nog nooit zo snel af als nu”, zegt Aaron Vermeulen, Director Green Finance bij het Wereld Natuur Fonds. “Door de menselijke belasting op de natuur lopen maar liefst een miljoen soorten het risico uit te sterven, in veel gevallen al binnen enkele decennia. Veranderingen in land- en watergebruik, de directe exploitatie van organismen, vervuiling en de introductie van invasieve soorten bedreigen vele ecosystemen.”

“De natuurcrisis staat echter niet op zichzelf. Zo versterkt de klimaatverandering de oorzaken van natuurverlies, dat op zijn beurt ons vermogen beperkt om CO2 op te slaan en daarmee klimaatverandering tegen te gaan. Deze negatieve spiraal tast ook ons vermogen aan om de effecten van klimaatverandering te doorstaan, want aangetaste ecosystemen beschermen ons minder goed tegen natuurverschijnselen dan gezonde ecosystemen.”

“Robeco’s interne routekaart gericht op biodiversiteit, vastgelegd in deze whitepaper, is echt een stap in de goede richting. De routekaart is bedoeld om in de gehele organisatie natuurgerelateerde impact en afhankelijkheden te begrijpen en aan te pakken. We kijken uit naar de samenwerking met Robeco om te zorgen voor een goede implementatie.”

Meer samenwerking

Zo'n samenwerking is essentieel om de gegevens en hulpmiddelen te creëren die nodig zijn om voortgang te boeken. Robeco was een van de eerste ondertekenaars van de Task Force for Nature-Related Disclosure (TNFD), waar het World Wide Fund for Nature een van de grondleggers van is. Deze TNFD houdt zich bezig met de ontwikkeling van een raamwerk op basis waarvan financiële instellingen natuurgerelateerde risico's en kansen kunnen integreren in hun strategische plannen, risicobeheer en beleggingsbeslissingen.

In 2020 ondertekende Robeco de Finance for Biodiversity Pledge, waarmee het toezegde de biodiversiteit te beschermen en te herstellen via financiële activiteiten en beleggingen.

“Ons algemene doel is dat we binnen een paar jaar de bijdrage kunnen meten die wij als belegger hebben op de bescherming van de biodiversiteit en de natuur, en dat we daarop kunnen sturen, in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en andere samenwerkingsverbanden zoals de Finance for Biodiversity Pledge”, zegt Van der Werf.

“In deze position paper beschrijven we het traject dat we afleggen – waarom we hiermee zijn begonnen, wat we allemaal hebben gedaan, en waar we naartoe willen. We wensen je veel leesplezier en hopen dat je ons helpt deze belangrijke missie te volbrengen.”

Download de publicatie