21-09-2021 · Visie

Onze handleiding voor beleggen in SDG-credits

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de Verenigde Naties worden gezien als een mooie manier van impactbeleggen. Veel beleggers weten echter niet precies hoe ze dat moeten aanpakken of welke hulpmiddelen er zijn om de daadwerkelijke impact te meten. Onze Handleiding voor SDG-Credits kan daarbij helpen.

Download de publicatie

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) zijn een universele oproep om in actie te komen voor een einde aan armoede, bescherming van de planeet en garantie op vrede en welvaart voor alle mensen. Deze 17 SDG's borduren voort op het succes van de Millenniumdoelstellingen en richten zich bovendien op nieuwe prioriteiten zoals klimaatverandering, economische ongelijkheid, innovatie, duurzame consumptie, en vrede en gerechtigheid. Ze tillen de zoektocht naar duurzaamheid naar een hoger plan door deze tastbaar en meetbaar te maken. Onder beleggers neemt de belangstelling toe voor beleggingen die zowel bijdragen aan deze doelen als een aantrekkelijk rendement opleveren. Het kan echter een flinke uitdaging zijn om de bijdrage van een onderneming aan de SDG's te beoordelen.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft Robeco een uitgebreid raamwerk met duidelijke, objectieve en consistente richtlijnen ontwikkeld om de bijdrage aan SDG's te meten. Dankzij dit eigen meetsysteem kunnen we creditportefeuilles samenstellen die gespreid zijn over issuers en sectoren en die een duidelijk positieve bijdrage leveren aan de SDG's, terwijl ze tegelijkertijd een aantrekkelijk financieel rendement opleveren voor onze beleggers. Daarnaast kan onze SDG-screening helpen om de neerwaartse risico's in creditportefeuilles te verminderen. Deze scheidt namelijk het kaf van het koren en voorkomt dat beleggers investeren in bedrijven met verouderde bedrijfsmodellen die onder zware druk zijn komen te staan.

Hoe scoren bedrijven en landen op duurzaamheid?

Ontdek de bijdrage van bedrijven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe landen scoren op ESG-criteria.

Lees meer

Download de handleiding

Download de publicatie