High Yield Bonds

Een op kwaliteit gerichte beleggingsstijl die waarde toevoegt door verliezers te vermijden

Kernpunten

  1. Track record met outperformance in zowel bearmarkten als bullmarkten

  2. Beleggingsbenadering gericht op de lange termijn met een structurele onderweging in obligaties met de laagste rating

  3. Ontwikkeld als contraire benadering

Een veelgehoorde en ongelukkige misvatting op de markt is dat rente gelijkstaat aan rendement. Het tegendeel is waar: de highyieldmarkten zijn inefficiënt, doordat veel marktpartijen zich niet laten leiden door traditionele risico-rendementsoverwegingen. Beleggers betalen vaak te veel voor credits met een hoger risico en vertonen kuddegedrag. Met onze contraire stijl vermijden we veel verhandelde beleggingen om het risico te beperken dat we met te veel beleggers zijn belegd in consensusposities. Dat betekent dat we met onze aankopen en verkopen ingaan tegen het heersende sentiment.

Met onze op kwaliteit gerichte beleggingsstijl proberen we waarde toe te voegen door verliezers te vermijden, wat betekent dat we minder verliezen in bearmarkten. De gestructureerde top-downbenadering kan ook waarde toevoegen in bullmarkten. Robeco was de eerste Europese vermogensbeheerder met een strategie voor wereldwijde highyieldcredits en heeft nog altijd een van de grootste echt wereldwijde highyieldfondsen ter wereld: EUR 8,7 miljard/USD 9,8 miljard (december 2021).

Alpha drivers

Onze highyieldstrategie profiteert van marktinefficiënties door gebruik te maken van twee belangrijke performance drivers:

Top-downpositionering

Top-downpositionering

Bepalen hoeveel risico genomen kan worden op een bepaald moment in de marktcyclus, is essentieel om waarde toe te voegen aan een highyieldportefeuille. We kijken ieder kwartaal naar de verwachte situatie op de creditmarkt en op basis daarvan wijzigen we de creditbeta van de portefeuille. Hierdoor kan de portefeuille profiteren van de verwachte fase van de marktcyclus, of die juist doorstaan.

Issuerselectie

Issuerselectie

Op basis van een fundamentele analyse richten we ons op onjuist gewaardeerde obligaties en instrumenten, waarbij we de bedrijfspositie, het duurzaamheidsprofiel en het financiële profiel van de issuer analyseren. De focus van de ESG-analyse ligt op neerwaarts risico, absolute impact en financieel materiële kwesties. We hebben een structurele onderweging in credits met een lagere rating. Het selectieproces is gericht op winnen door niet te verliezen. De strategie hanteert een beleggingsbenadering met een lange horizon die onnodige transacties vermijdt, wat ons in staat stelt meer alpha te genereren.

DTS

Het is voor highyieldbeleggers een flinke uitdaging om het kredietrisico nauwkeurig te meten. Daarom heeft Robeco in 2003 een methode1 medeontwikkeld die inzicht biedt in de aard en omvang van het risico in creditportefeuilles: Duration Times Spread (DTS). Op basis van de DTS van iedere obligatie kunnen portefeuillemanagers hun visies effectiever doorvoeren. Inmiddels is DTS een alom geaccepteerde maatstaf en de marktstandaard voor beleggers.

Zes manieren om exposure naar high yield op te bouwen

We kunnen veel redenen bedenken waarom het nu een goed moment is om de exposure naar highyieldobligaties op te bouwen. Hier zijn zes manieren om dat te doen.

Download onze Investment Opportunity.

Team

Portefeuillemanagers Sander Bus en Roeland Moraal behoren tot de meest ervaren highyieldmanagers van Europa. Ze werken al sinds 2003 met elkaar samen in high yield. Christiaan Lever voegde zich hier in 2016 bij als senior portefeuillemanager. De managers worden ondersteund door een team van meer dan 25 creditanalisten met gemiddeld ruim 15 jaar ervaring. De analisten voeren een diepgaande issueranalyse uit en vormen clusters rond sectorspecialisaties. Ze onderzoeken issuers binnen het hele ratingspectrum, van investment grade tot high yield en opkomende markten. Dit stelt ze in staat om cross-overkansen te identificeren en te benutten, waaronder gevallen engelen en rijzende sterren. Voor de analisten geldt hetzelfde beloningspakket als voor de portefeuillemanagers.

Daarnaast heeft Robeco ook twee kwantitatief beheerde strategieën:

Hoe definieer je reële waarde in wereldwijde creditmarkten?

Sustainability

Deze strategie bevordert, onder meer, ecologische en/of maatschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld via uitsluiting, ESG-integratie, monitoring van ESG-risico en actief aandeelhouderschap. De strategie is geclassificeerd als Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.

Onze analyse van issuers kijkt verder dan de traditionele financiële factoren en neemt ook de prestaties op het gebied van ESG-factoren mee. In onze ogen is het voor weloverwogen beleggingsbeslissingen essentieel om rekening te houden met deze ESG-factoren, omdat die een materiële impact kunnen hebben op de financiële performance van de issuer. Dit sluit perfect aan bij de basisbehoefte van een creditportefeuille om de verliezers te vermijden, want veel kredietkwesties uit het verleden zijn toe te schrijven aan zaken als slechte governancekaders, milieukwesties of zwakke normen voor gezondheid en veiligheid. De ESG-integratie is bedoeld om het risico-rendementsprofiel van de beleggingen te verbeteren en heeft niet als doel om een impact te hebben. De ESG-analyse is volledig geïntegreerd in de bottom-upissueranalyse. We hebben per sector vastgesteld wat de belangrijkste ESG-factoren zijn. In de analyse bepalen we hoe elk bedrijf is gepositioneerd voor deze ESG-factoren en hoe deze positie de fundamentele kredietkwaliteit beïnvloedt.

Ingrediënten

01

Contrair

Niet afgeleid door marktsentiment en kuddegedrag, met beslissingen op basis van onderzoek, overtuiging en een lange horizon

02

Hoogwaardige issuers

Voorkeur voor hogere kredietkwaliteit van issuers van bedrijfsobligaties

03

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in assetallocatie zit in ons DNA

04

Stabiliteit

Het team heeft veel ervaring en een laag personeelsverloop.