Buy-and-maintain credits

Specialistische beleggingsvaardigheden combineren om unieke doelen van klanten te behalen

Kernpunten

  1. Speciaal intern buy-and-maintain-team

  2. Gebaseerd op een groot en beproefd creditplatform

  3. Gericht op klantspecifieke duurzaamheidsdoelen

We helpen klanten al jaren bij het behalen van hun unieke beleggingsdoelen door diepgaand onderzoek toe te passen op buy-and-maintain-portefeuilles met een lange horizon en lage omzetsnelheid. We hebben voldoende capaciteit voor analyses op het gebied van verzekeringen en pensioenen in huis, hebben een toonaangevend wereldwijd platform voor credits en beschikken over expertise in duurzaam beleggen. Dit alles stelt ons in staat om hoogwaardige creditportefeuilles te ontwerpen die echt klantgericht zijn, een lage omzetsnelheid hebben en duurzaam zijn. Naast de integratie van duurzaamheidsdoelen met betrekking tot klimaatrisico en de SDG's, willen onze klanten vaak ook dat andere specifieke doelstellingen worden behaald, zoals het vermijden van gevallen engelen, het maximaliseren van kapitaal en risicogecorrigeerd rendement, en voldoen aan een specifiek cashflowprofiel.

Onze aanpak

Buy-and-maintain-strategieën zijn gericht op kapitaalbehoud op de lange termijn door gedurende de gehele marktcyclus het neerwaartse risico in de gaten te houden. Het is van nature een maatwerkoplossing, ontwikkeld om de kans op wanbetalingen, het aantal gevallen engelen en de omzet te beperken, terwijl tegelijkertijd een aantrekkelijk risico- en kapitaalgecorrigeerd rendement wordt gegenereerd. Een buy-and-maintain-portefeuille wordt beoordeeld op het vermogen om vooraf opgestelde en klantspecifieke doelen te realiseren, en niet op het volgen of verslaan van een bepaalde benchmark. Nauw contact met de klant is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes.

Na de ontwerpfase beheert het team de portefeuille met een sterke focus op risicobeheer en zorgt het ervoor dat iedere beleggingsbeslissing afgestemd is en blijft op de doelen van de klant. Om ervoor te zorgen dat alle beleggingskansen die zich voordoen tijdens de 'maintain'-fase worden benut, maakt het team ook gebruik van eigen tools om de primaire en secundaire markten op een systematische manier te scannen.

Team

Onze buy-and-maintain-portefeuilles worden opgebouwd en beheerd door speciale buy-and-maintain-portefeuillemanagers uit het Insurance & Pension Solutions-team, in nauwe samenwerking met het Credit-team. Dankzij een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheden krijgen alle relevante gebieden de aandacht die ze verdienen, van portefeuilleoptimalisatie tot de voortdurende bewaking van de kredietkwaliteit in de portefeuille en een diepgaande analyse van ondernemingen. De buy-and-maintain-portefeuillemanagers zijn goed onderlegd in het op maat maken van portefeuilles door gebruik te maken van Robeco’s eigen onderzoek en een speciaal raamwerk voor optimalisatie. Ons team beschikt over alle eigenschappen die nodig zijn om deze gespecialiseerde oplossing te bieden: een sterk wereldwijd creditplatform, toonaangevende expertise in duurzaam beleggen, en ervaring in het opbouwen van institutionele maatwerkoplossingen.

Substrategieën

Onze buy-and-maintain-portefeuilles worden vaak op maat gemaakt. We kunnen uiteenlopende vaardigheden in verschillende obligatiecategorieën toepassen om te voldoen aan de specifieke wensen van iedere klant.

Remmert Koekkoek - Head of Sustainable Multi Asset Solutions

Remmert Koekkoek
Head of Sustainable Multi Asset Solutions

Het feit dat buy-and-maintain een lange horizon heeft, risicogedreven is en maatwerk biedt, levert duidelijke voordelen op als het gaat om beleggen met oog voor duurzaamheid

Duurzaamheid

Iedere portefeuille is ontworpen om te voldoen aan de specifieke duurzaamheidsdoelen van de klant. We kunnen de portefeuilles aanpassen aan een heel scala duurzaamheidsdoelen, waaronder SDG- en decarbonisatiedoelen.

Ingrediënten

01

Duurzaamheidsimpact

Beleggen met als doel een positieve impact op de maatschappij of het milieu

02

Kernoplossing

Een centrale belegging in een portefeuille met een lange horizon

03

Behoedzaam

Een lage omzet voor voordelen op lange termijn.

04

Onderzoeksgedreven

Volledig inzicht in assetallocatie zit in ons DNA