belgiumnl
SI Dilemmas: Delen of niet delen – dat is de vraag

SI Dilemmas: Delen of niet delen – dat is de vraag

29-09-2022 | SI Dilemmas

In augustus kondigde Robeco aan dat we ons intellectuele eigendom op het gebied van duurzaam beleggen gaan delen, te beginnen met ons SDG-raamwerk. Dat betekent dat we de scores die we toekennen aan ondernemingen om aan te geven welke impact ze hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) gratis beschikbaar stellen aan klanten en academici.

  • Carola van Lamoen
    Carola
    van Lamoen
    Head of Sustainable Investing

In het kort

  • Robeco is in augustus begonnen met het delen van zijn SDG-raamwerk en SDG-scores
  • We delen ons intellectueel eigendom en staan open voor feedback
  • Naar onze overtuiging heeft dit grote voordelen voor duurzaam beleggen

Wij zijn er al lang van overtuigd dat er vele maatstaven nodig zijn om duurzame beleggers inzicht te verschaffen in de mate waarin ze beleggen in (on)duurzame ondernemingen, vooral omdat de toegang tot kwalitatief goede gegevens een probleem op zich blijft.

De SDG-scores die meten of ondernemingen met hun bedrijfsvoering een positieve of negatieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling, zijn hier een mooi voorbeeld van. Daarom hebben we besloten om onze door eigendomsrechten beschermde gegevens over deze scores te delen, en zijn we van plan om in de toekomst nog meer soorten intellectuele-eigendomsrechten op het gebied van duurzaam beleggen beschikbaar te stellen – en ook voor een breder publiek.

Sinds we de eerste stap hebben gezet voor dit open access-initiatief, ben ik daar al vaak over aangesproken, en niet alleen door andere beleggers, maar ook door journalisten, academici, studenten en vrienden. Veel mensen juichen de openheid van Robeco toe, maar ik krijg ook vaak vragen. Waarom hebben jullie besloten om je intellectuele eigendom op het gebied van duurzaam beleggen beschikbaar te stellen? Denk je niet dat jullie hier spijt van krijgen? Geef je niet iets unieks weg dat je beter voor jezelf had kunnen houden? Daarom wil ik graag toelichten waarom we tot dit besluit zijn gekomen en enkele dilemma's bespreken waar we tegenaan liepen.

Een morele plicht

Allereerst wil ik ingaan op de vraag waarom open access in mijn ogen een morele plicht en, met het oog op duurzaamheid, de juiste weg is. We leven op dit moment in een wereld met allerlei onderling verbonden en gelijktijdige crises. Twee daarvan zijn de opwarming van de aarde en een snelle afname van de biodiversiteit, die een negatief effect hebben op maatschappelijke uitdagingen zoals honger, ongelijkheid en de verspreiding van ziekten. 

Voor veel belanghebbenden is een rol weggelegd in het aanpakken van deze crises, waaronder regeringen, bedrijven en consumenten. De financiële sector speelt hier ook een belangrijke rol in, door te beleggen in ondernemingen die een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Met andere woorden, we moeten het makkelijk maken om te beleggen in ondernemingen met een positieve impact op duurzame ontwikkeling.

Geen wereldwijd raamwerk

Op dit moment is er geen wereldwijd raamwerk dat signaleert welke bedrijven het meest geschikt zijn voor dit doel. Door onze SDG-scores beschikbaar te stellen helpen we andere beleggers om vast te stellen welke bedrijven een positieve – of negatieve – impact hebben op de duurzame ontwikkeling, en ook om daarover te rapporten. Dat stelt ze in staat om bedrijven met een positieve impact te financieren en bedrijven met een negatieve impact op de maatschappij en het milieu links te laten liggen.

Daarnaast zijn er ook andere macro-economische argumenten voor open access. Die hebben betrekking op meer efficiëntie, op de schouders van reuzen staan, en de bredere markt stimuleren met jouw ideeën. Het beschikbaar stellen van intellectueel eigendom voorkomt ook dubbel werk. Vanuit macro-economisch perspectief is het pure tijdverspilling als knappe koppen uit verschillende organisaties gelijktijdig, maar niet gecoördineerd, werken aan een scoringsmechanisme voor de SDG-impact van individuele bedrijven.

Voorkomen van verwarring op de markt

Een andere reden heeft betrekking op het voorkomen van verwarring op de markt. Als beleggers allemaal een andere standaard hanteren voor het meten van de impact die bedrijven hebben op de SDG's, dan kun je ook zeer uiteenlopende uitkomsten verwachten. Streven naar één open standaard, of misschien enkele, vermindert dit risico op tegenstrijdigheden. Vanuit macro-economisch oogpunt zijn de argumenten voor openstelling dus duidelijk.

Maar hoe zit het dan met het perspectief van de individuele vermogensbeheerder? Ook vanuit dat perspectief zijn er verschillende argumenten te bedenken voor open access. Zo leidt kennis die wordt gedeeld doorgaans tot kwalitatief betere resultaten dan kennis die alleen binnen de eigen organisatie wordt gebruikt. Want door gebruik te maken van de wijsheid van de massa kun je je blijven verbeteren. Het is ook goed om te bedenken dat waarschijnlijk geen enkel raamwerk dat is ontwikkeld door mensen helemaal perfect is. We verwachten dan ook dat ons SDG-raamwerk gaat profiteren van uitgebreide feedback van experts.

Komen er kopieën?

Ik kreeg ook vaak de vraag of we niet bang zijn dat ons werk meteen wordt gekopieerd. Nee, daar ben ik niet bang voor. We hebben ons SDG-raamwerk de afgelopen vijf jaar ontwikkeld met gespecialiseerde professionals en experts, en we blijven het voortdurend verbeteren.

Het is een dynamisch raamwerk dat nieuwe wetenschappelijke inzichten en gegevens integreert zodra die beschikbaar komen, en dat in de loop van de tijd meeverandert met de transitie naar een duurzamere wereld. Anderen kunnen dus wel de scores kopiëren, maar zonder eigen experts stokt de vooruitgang en falen ze in de uitvoering. Wij blijven onze expertise ontwikkelen en ik ben ervan overtuigd dat we daarmee ons concurrentievoordeel kunnen behouden.

Opbouwende kritiek

Mij werd ook gevraagd of we niet bang zijn om veel kritiek te krijgen op ons raamwerk. Eerlijk gezegd kijk ik vooral uit naar de feedback van professionele beleggers en academici die onze benadering onder de loep hebben genomen. Hopelijk reageren collega-beleggers en academici enthousiast, maar komen ze ook met opbouwende kritiek.

Natuurlijk is de kans groot dat niet alle feedback opbouwend van aard is. Dat betekent echter niet dat wij niet ons voordeel ermee kunnen doen, of de feedback kunnen gebruiken om ons raamwerk te verbeteren. Het kan helpen om ons werk door een andere lens of vanuit een ander perspectief te bekijken. Dergelijke feedback kan ons, en de financiële sector, alleen maar helpen om betere strategieën voor duurzaam beleggen te ontwikkelen.

Overweldigende argumenten

Kortom, er valt veel te zeggen voor de publicatie van ons intellectuele eigendom op het gebied van duurzaam beleggen. De argumenten vanuit macro-economisch perspectief zijn overweldigend. En ook voor ons, als eigenaar van de SDG-scores en het SDG-raamwerk, heeft het duidelijke voordelen dat we feedback ontvangen van experts en dat ons werk op grotere schaal wordt gebruikt. 

En ja, natuurlijk komt er waarschijnlijk ook kritiek. Wij zien dat echter niet als een reden om van gedachten te veranderen, maar juist als een kans om nieuwe ideeën op te doen en ons te helpen innoveren. Dus het antwoord op de vraag ‘delen of niet delen’ is overduidelijk: ja, wij delen!

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord