belgiumnl
Three Peaks Challenge: een race tegen de klok voor de markten

Three Peaks Challenge: een race tegen de klok voor de markten

07-07-2022 | Maandelijkse vooruitblik
De markten kalmeren pas als de inflatie, rente en Amerikaanse dollar dit jaar allemaal een piek bereiken, zegt multi-assetbelegger Colin Graham.
 • Colin Graham
  Colin
  Graham
  Head of Multi Asset Strategies and Co-Head of Sustainable Multi Asset Solutions

In het kort

 • Renteverwachtingen stijgen sterk als gevolg van historisch hoge inflatie
 • Amerikaanse dollar als veilige haven ook naar nieuwe hoogtepunten, deels door hogere rente
 • Amerikaanse dollar als veilige haven ook naar nieuwe hoogtepunten, deels door hogere rente

De wereldwijde groei trekt pas weer aan als de recente prijsstijgingen en de renteverhogingen, die worden gebruikt om de inflatie tegen te gaan, hun top hebben bereikt, zegt hij. Dat zou dan zorgen voor een verzwakking van de Amerikaanse dollar, die met zijn huidige kracht de kosten van handel met het buitenland opdrijft en opkomende economieën onder druk zet.

In het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat de befaamde Three Peaks Challenge, waarbij wandelaars binnen 24 uur de top van de hoogste berg in Schotland, Engeland én Wales moeten bereiken. Een vergelijkbare uitdaging staat de drie bovengenoemde economische factoren te wachten: ze moeten in de tweede helft van 2022 een piek bereiken, zodat de markten kunnen stabiliseren, aldus Graham.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Three Peaks Challenge – nr. 1: inflatie

De eerste piek die overwonnen moet worden, is die van de inflatie. Die is sterk opgelopen door een forse stijging van de energie- en voedselprijzen na het einde van de Covid-19-pandemie en het begin van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. In de Verenigde Staten (VS) is de inflatie gestegen tot 8,6%, het hoogste niveau sinds 1981, en in de eurozone tot 8,1%, het hoogste niveau ooit. Vóór de pandemie lag de inflatie jarenlang consequent op of onder de 2%.

“De inflatie was meer dan vier decennia lang een gunstige factor voor beleggers, al sinds Paul Volcker, de toenmalige voorzitter van de Federal Reserve, begin jaren 80 de torenhoge Amerikaanse inflatie van maar liefst 20% beteugelde en daarmee de geloofwaardigheid van de centrale bank herstelde”, zegt Graham, hoofd van Multi-Asset Strategies bij Robeco.

“We weten dat centrale banken over de instrumenten beschikken om de inflatie onder controle te krijgen, door de rente te verhogen. Daarmee beperken ze wel de kredietcreatie (het einde van gratis geld) en vertragen ze de huizenmarkt (het einde van remortgage als geldautomaat), een combinatie die leidt tot een lagere totale vraag en een hogere werkloosheid.”

“Zo'n economische vertraging speelt een grote rol in het bereiken van de inflatiepiek, al zorgt het botte instrument van renteverhogingen er wel voor dat beleggers heen en weer worden geslingerd tussen de vrees voor te veel verkrapping, wat resulteert in een recessie, en te weinig. Er staat dus nog het een en ander te gebeuren.”

De Amerikaanse inflatie ligt op een niveau dat we sinds 1981 niet meer hebben gezien, zelfs als we de kosten voor energie en voedsel buiten beschouwing laten. Bron: Bloomberg.

Hoewel de focus vooral ligt op hogere prijzen in de winkels, is de hoge inflatie negatief voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De inflatie holt de winst van bedrijven uit als de hogere kosten niet doorberekend kunnen worden en vermindert ook de waarde van langerlopende obligaties.

“De stijging van de energieprijzen dringt door in de hele economie, met een negatieve impact op zowel bedrijven als consumenten, door de groei onder druk te zetten en de vraag naar diensten en andere goederen te beperken”, zegt Graham. “Bovendien zorgt de toegenomen onzekerheid over de bedrijfswinsten en het vermogen van bedrijven om hun marges te beschermen door de stijgende inkoopkosten door te berekenen (waaronder de kosten voor arbeid en schuld) voor meer volatiliteit op de aandelen- en highyieldmarkt.”

“Dat de Fed nu verder kijkt dan alleen de Personal Consumption Expenditure-prijsindex (exclusief energie en voedsel) als haar favoriete maatstaf om de headline-inflatie aan te pakken, betekent dat er hoop is dat de inflatie in het derde kwartaal van 2022 een piek bereikt.”

Three Peaks Challenge – nr. 2: de Amerikaanse rente

De volgende berg die beklommen moet worden, is de rente, die over de hele wereld is verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. Renteverhogingen maken het duurder om geld te lenen, waardoor consumenten minder geld te besteden hebben. Maar er zijn ook neveneffecten, zoals een toch al dure Amerikaanse dollar die nog verder in waarde stijgt.

“De verwachting is dat de Fed funds rate aan het eind van het jaar op 3,5% staat, terwijl die eind juni nog op 1,75% stond. Dat zou de snelste renteverhoging in een kalenderjaar zijn sinds 1980”, zegt Graham. “In 1994, toen er sprake was van wat algemeen wordt gezien als een gefabriceerde ‘zachte landing’, werd de Amerikaanse rente verhoogd tot 2,5%. De huidige verkrappingscyclus is dus agressiever, omdat die wel een reactie van de economie teweeg moet brengen.”

“In onze ogen wijzen de pieken in verschillende inflatiecijfers op een lagere inflatiedruk en laten ze zien dat de renteverhogingen doorwerken in de economie. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we wat betere vooruitzichten voor de financiële omstandigheden: we denken dat de renteverwachtingen gaan dalen en dat de verwachte Fed funds rate onder de 3,75% blijft, zoals wordt geïmpliceerd door de markt.”

“Als er verder niets verandert, wijst deze marktconsensus op een omgekeerde yield curve, met recessie-indicatoren die meer op één lijn komen te liggen en overtuigender worden. Ons basisscenario is dat de VS de komende 12 maanden niet in een recessie belandt, maar China, Japan en Europa mogelijk wel.”

Three Peaks Challenge – nr. 3: de Amerikaanse dollar

De derde uitdaging is afkomstig van de Amerikaanse dollar, die de hoogste stand in 20 jaar tijd heeft bereikt ten opzichte van belangrijke valuta's van over de hele wereld. De greenback wordt van oudsher gezien als een veilige haven in zware tijden en een sterke dollar maakt grondstoffen duurder, aangezien de prijzen daarvoor zijn uitgedrukt in dollars. Dat heeft dan weer een negatief effect op opkomende markten die leunen op de export van grondstoffen en die financiering in Amerikaanse dollars nodig hebben.

“Als de Amerikaanse rente en de inflatie allebei een piek hebben bereikt, kunnen we zeker ook een piek van de Amerikaanse dollar verwachten”, zegt Graham. “We weten alleen niet zeker of die zich voor, tijdens of na de twee andere pieken aandient. Maar we moeten de Amerikaanse dollar wel in de gaten houden, want die heeft de meest diverse groep handelaren en bezitters zonder winstmaximalisatie.”

“Op dit moment zijn de belangrijkste factoren voor de dollar positief, namelijk renteverschillen, groeiverschillen en een kapitaalstroom naar veilige havens. Wanneer de groei vertraagt en de renteverwachtingen dalen, zou de dure Amerikaanse dollar moeten verzwakken.”

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord