belgiumnl
Duurzaamheidstrends in energiecredits na Covid-19

Duurzaamheidstrends in energiecredits na Covid-19

22-06-2020 | Visie
Voor beleggers in de energiesector is het een uitdaging om betaalbare, betrouwbare energiebronnen met een lage CO2-uitstoot te vinden. Daar is een uitgebalanceerde beleggingsbenadering voor nodig, met een focus op duurzaamheidskenmerken voor de lange termijn.
 • Frances Pang
  Frances
  Pang
  Credit Analyst
 • Guido Moret
  Guido
  Moret
  Head of Sustainability Integration Fixed Income

In het kort

 • Druk op energiebedrijven toegenomen door recente marktschokken
 • Wij zijn positief over beleggen in hernieuwbare energiebronnen
 • Voorkeur voor efficiënte bedrijven met hoogwaardige activa en diversificatie

Een uitgebalanceerde en gerichte beleggingsbenadering

Het is een wereldwijde uitdaging om de groeiende bevolking te voorzien van betaalbare, betrouwbare energie met een lage CO2-uitstoot. Vooral voor de energiesector is het een groot dilemma. De veerkracht van de financiële en operationele strategieën van bedrijven in deze sector wordt op de proef gesteld. Dat komt door de dalende kosten van technologieën voor schone energie en de steeds strengere regelgeving om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Voor beheerders van creditportefeuilles is een uitgebalanceerde en gerichte benadering voor deze sector essentieel. Het is vooral belangrijk om de bedrijven eruit te pikken die deze uitdagingen ook op termijn het hoofd kunnen bieden door hun investeringsplannen en bedrijfsmodellen goed onder de loep te nemen. Deze bedrijven zijn in staat langdurige volatiliteit te doorstaan in de loop van economische cycli en zijn klaar voor een CO2-arme toekomst.

Potentiële beleggingen zijn bedrijven met een veilige, verantwoorde en CO2-efficiënte strategie op basis van technologische innovatie, digitalisering en strategische partnerschappen. Dit alles draagt positief bij aan het milieu en de maatschappij, verbetert de assetkwaliteit, en bevordert een duurzame cashflowgeneratie op de lange termijn.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Recente ontwikkelingen in de energiesector

Een dubbele schok
De energiesector staat dit jaar zwaar onder druk door een dubbele schok: de ingestorte vraag naar olie door de Covid-19-lockdowns enerzijds en de olieprijsoorlog en mislukte OPEC-deal anderzijds. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een overaanbod en een neerwaartse prijsspiraal.

De plotselinge, razendsnelle daling van de olieprijs had een grote weerslag op olieproducenten, die op korte termijn moeite hebben winstgevend te blijven en vrije cashflow te genereren. Ze vervangen hun reserves om op middellange tot lange termijn schulden af te lossen. Voor de bedrijven met hoge kortlopende schulden dreigt een faillissement.

In tegenstelling tot de oliemarkt heeft de gasmarkt niet te kampen met de geopolitieke spanningen van OPEC+-landen. De gasprijs is dan ook een stuk constanter dan de olieprijs. De winstgevendheid van midstreambedrijven met langlopende take-or-pay-contracten voor het transporteren, verzamelen en verwerken van gas (in plaats van olie) is zeer stabiel.

Gunstige positionering
Onze positionering in de energiesector pakte in het eerste kwartaal van 2020 en tijdens het daaropvolgende herstel in april en mei goed uit voor de totale performance van onze SDG Credit-portefeuilles. Dat was in de eerste plaats te danken aan onze onderweging in de sector, en vooral in olieproducenten. Ten tweede beleggen we alleen in gediversifieerde, geïntegreerde energiebedrijven van hoge kwaliteit en in midstream energiebedrijven die beter bestand zijn tegen een snelle daling van de olieprijs. Deze bedrijven bleken inderdaad veerkrachtiger te zijn tijdens de verkoopgolf en profiteerden daarnaast ook van het herstel.

Structurele langetermijntrends in de energiesector

Verandering nodig om relevant te blijven
Klimaatdoelen en een veranderende houding van consumenten zorgen ervoor dat energie- en mobiliteitssystemen op de schop moeten, waarbij CO2-arme energiebronnen op termijn geleidelijk de plaats innemen van CO2-intensieve fossiele brandstoffen. De lage prijs voor fossiele brandstoffen biedt regeringen de kans om subsidieregelingen te heroverwegen die de klimaatverandering versnellen. Een vernieuwde benadering voor energiebronnen kan op korte termijn extra banen opleveren en op lange termijn het risico van de klimaatverandering aanpakken. Wij zijn van mening dat energieproducenten moeten investeren in de CO2-arme energiesystemen van de toekomst om relevant te blijven.

Ondertussen zorgt de volatiliteit van de olieprijs voor een hogere risicopremie op beleggingen in olie- en gasprojecten en verkleint die de kloof tussen de risicogecorrigeerde rendementen van beleggingsmogelijkheden in conventionele en nieuwe energie. Vanuit het oogpunt van een creditbelegger leidt de volatiliteit van de olieprijs tot onzekerheid over de operationele cashflow en de budgetten voor kapitaalinvesteringen, wat op termijn een grote impact heeft op het vermogen om schulden af te lossen en te herfinancieren.

Waar energiecredits aan moeten voldoen

ESG-overwegingen van invloed op waarderingen
In het algemeen zien we onder energieproducenten een verschuiving in de richting van CO2-arme alternatieven, al staan we nog wel aan het begin daarvan. Bedrijven beseffen dat ESG-overwegingen van invloed zijn op de waardering van hun aandelen en gaan langzaam over tot actie. We zien een trend dat de jaarlijkse budgetten voor hernieuwbare energiebronnen omhoog gaan en dat de bedrijfsactiviteiten duurzamer worden. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van meer gas aan de energiemix, het recyclen van het water dat wordt gebruikt bij het boren, het opvangen van de CO2-uitstoot en het overstappen op hernieuwbare bronnen.

Efficiëntie, assetkwaliteit, diversificatie en decarbonisatie
Onze voorkeur gaat uit naar de efficiëntere spelers, oftewel de bedrijven die hun kostenstructuur verlagen. Daarnaast gaan we ook voor bedrijven die de assetkwaliteit van hun portefeuille verbeteren door te investeren in winstgevende activiteiten met een lage uitstoot. Het bijkomende voordeel van zulke investeringsprogramma’s is dat ze waarschijnlijk kansen opleveren voor verdere investeringen op de lange termijn.

Verder zijn we ook op zoek naar gediversifieerde bedrijfsmodellen – wat betreft energiebronnen, voetafdruk en klanten – en bedrijfsmodellen die met de energietransitie mee evolueren. En tot slot hebben we een voorkeur voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om hun eigen portefeuilles te decarboniseren.

Blik op de toekomst

Onze benadering voor beleggen in energiecredits is gericht op issuers die met hun activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Dat leidt uiteindelijk tot betrouwbare en stabiele financiële prestaties. Wat dat betreft zijn we positief over energiebedrijven die hun assetkwaliteit verbeteren en hun kostenstructuur verlagen, terwijl ze tegelijkertijd actief en effectief werken aan diversificatie. Daarbij gaat het niet alleen om de overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, maar ook om de algemene diversificatie naar andere bedrijfsactiviteiten.
Dit is een fragment van een langer artikel.
Download de volledige paper.
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord