belgiumnl
Roep om concrete toezeggingen tegen klimaatverandering tijdens COP25

Roep om concrete toezeggingen tegen klimaatverandering tijdens COP25

29-11-2019 | Visie
De landen die deelnemen aan de Klimaatconferentie van Madrid (COP25) moeten de strijd tegen de opwarming van de aarde weer op het goede spoor brengen, zegt Carola van Lamoen van Robeco.
 • Carola van Lamoen
  Carola
  van Lamoen
  Head of Sustainable Investing
 • Cristina Cedillo Torres
  Cristina
  Cedillo Torres
  Engagement Specialist

Speed read

 • Deelnemers aan klimaatconferentie COP25 moeten in actie komen
 • Initiatieven van beleggers om de CO2-voetafdruk van bedrijven te beperken
 • Stem- en engagementactiviteiten helpen bij transitie naar minder uitstoot
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

De bescherming van onze oceanen staat centraal tijdens de 25e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN), die van 2 tot 13 december wordt gehouden in Madrid. De stijgende zeespiegel is een ernstig gevolg van de opwarming van de aarde, die zorgt voor smeltende ijskappen. Daarnaast vormen warmere oceanen en de toenemende vervuiling een bedreiging voor het zeeleven.

Uit recente rapporten blijkt dat de belangrijkste doelstellingen van het akkoord van Parijs, vier jaar geleden ondertekend tijdens COP21, bij lange na niet gehaald zijn. Dit akkoord is bedoeld om de opwarming van de aarde tot het jaar 2100 te beperken tot maximaal twee graden Celsius boven het pre-industriële niveau, en liefst tot anderhalve graad, wat minder destructief zou zijn.

Hoewel regeringen de grootste verantwoordelijkheid dragen als het gaat om het CO2-neutraal maken van hun land, kunnen beleggers hier ook een belangrijke rol in spelen. We moeten wereldwijd de handen ineenslaan om de opwarming te beperken, zegt Van Lamoen, hoofd van het Active Ownership-team bij Robeco.

Concrete toezeggingen

“Er zijn krachtige maatregelen nodig en de toezeggingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten concreter worden en meer gericht zijn op de korte termijn. We liggen namelijk niet op koers om de doelstellingen uit het akkoord van Parijs te halen, zoveel is duidelijk”, zegt ze. “De landen die deelnemen aan COP25 moeten leiderschap tonen en het tempo van de transitie naar een CO2-armere wereld opvoeren.”

“Daarvoor moeten we wereldwijd de krachten bundelen, want de doelstellingen van het akkoord van Parijs kunnen alleen gehaald worden als landen, bedrijven en individuen samen in actie komen. Voor beleggers is een sleutelrol weggelegd in het aanmoedigen van de energietransitie, door af te stappen van fossiele brandstoffen en meer te beleggen in hernieuwbare energiebronnen.”

“We moeten allemaal een tandje bijschakelen, want er zijn de laatste tijd verschillende alarmerende rapporten gepubliceerd die aantonen dat de wereld nu al te kampen heeft met de gevolgen van de opwarming. Denk aan steeds meer extreme weersomstandigheden en een recordhoeveelheid smeltend ijs.”

Rapporten stemmen somber

Een analyse van het International Panel on Climate Change (IPCC) voorspelde in september dat de zeespiegel in 2100 zeker 1,1 meter hoger is als we niet onmiddellijk actie ondernemen. Afgelopen zomer is in het noordpoolgebied een recordhoeveelheid ijs gesmolten – de Groenlandse ijskap verloor maar liefst 11 miljard ton ijs in slechts één dag.

En toch blijft de wereldwijde CO2-uitstoot gewoon doorstijgen. Volgens de International Energy Agency is vorig jaar een record van 33,1 miljard ton aan CO2 uit fossiele brandstoffen in de atmosfeer terechtgekomen. Men heeft vastgesteld dat het verbranden van kolen verantwoordelijk is voor 0,3 graden van de gemiddelde temperatuurstijging van 1 graad sinds het begin van het industriële tijdperk in de 18e eeuw. Vorig jaar maakte de World Meteorological Organization tijdens COP24 bekend dat de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer was gestegen naar 405 deeltjes per miljoen deeltjes in de lucht. Dat is de hoogste concentratie in drie miljoen jaar, toen de zeespiegel maar liefst 25 meter hoger was dan vandaag.

De rol van beleggers

Toch wordt er wel degelijk ook enige vooruitgang geboekt in verbetering van de situatie. Zo hebben in september, tijdens de klimaattop van de VN in de Verenigde Staten, 77 landen en meer dan 100 steden toegezegd in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Beleggers zetten steeds vaker hun financiële spierbundels in om bedrijven te beïnvloeden om hun activiteiten af te stemmen op de klimaatdoelstellingen. Het grootste initiatief van de laatste jaren is Climate Action 100+, een samenwerkingsverband van meer dan 370 beleggers met ruim USD 35 biljoen aan beheerd vermogen, dat belegd bedrijven, zoals olie- gasmaatschappijen, onder druk zet om te decarboniseren.

Het Transition Pathway Initiative is een ander initiatief van beleggers om te kijken of bedrijven met een hoge CO2-uitstoot, zoals nutsbedrijven en autofabrikanten, klaar zijn voor de transitie naar een CO2-armere economie. In Nederland ondersteunen Robeco en andere partijen in de financiële sector het Nederlandse Klimaatakkoord, dat ernaar streeft de uitstoot van broeikasgassen op een kosteneffectieve manier met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990.”

Samenwerking is essentieel

“Robeco is betrokken bij al deze en talloze andere initiatieven, en hanteert daarnaast een beleid tegen klimaatverandering. Dit beleid is gericht op decarbonisatie en het afstoten van exposure naar steenkool in de duurzame fondsen”, zegt Cristina Cedillo Torres, engagementspecialist bij Robeco.

“Samenwerking met andere beleggers, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en dataleveranciers is essentieel voor een snellere transitie naar een CO2-armere economie.”

“We hebben onze stem- en engagementactiviteiten opgevoerd en gaan in dialoog met CO2-intensieve sectoren om verandering af te dwingen. In onze dialoog met de autosector vragen we bedrijven bijvoorbeeld om duidelijke stappen te zetten in de energietransitie, waaronder een overstap naar elektrische voertuigen.”

“We gaan ook met vastgoedbedrijven in gesprek om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, wat bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. En dit jaar hebben we een belangrijk engagementprogramma met de olie- en gassector afgerond.”

“Daarnaast zijn we ook in dialoog voor een duurzamere palmolie-industrie. We zetten onder meer satelliettechnologie in om een eind te maken aan ontbossing, een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.”

Blik op de toekomst

Klimaatverandering is al jarenlang een belangrijk onderdeel van het Active Ownership-rapport van Robeco. Het is bemoedigend dat de resultaten nu wat concreter beginnen te worden, maar toch is er nog veel werk aan de winkel, zegt Van Lamoen.

“Vorig jaar heeft Shell toegezegd kortetermijndoelen op te stellen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en voor het eerst is de beloning van de bestuursleden gekoppeld aan deze doelstellingen”, zegt ze. “Dat was het resultaat van een zeer intensieve engagement door Robeco en andere beleggers.”

“We zien dat andere bedrijven met vergelijkbare maatregelen komen. Zij kunnen het raamwerk dat is ontwikkeld tijdens deze engagement als model gebruiken om het fundament van hun eigen activiteiten duurzamer te maken.”

“Steeds meer bedrijven in ons engagementprogramma sluiten zich aan bij het Science Based Targets-initiatief. Dat is ook een stap in de goede richting, maar nu moet die stap nog sectorbreed worden gezet.”

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord