belgiumnl
Duurzaamheid in enhanced indexing naar nog hoger niveau

Duurzaamheid in enhanced indexing naar nog hoger niveau

10-07-2017 | Visie

De toenemende vraag naar duurzame beleggingsoplossingen brengt uitdagingen met zich mee. Zo moeten vermogensbeheerders steeds vaker aan hoge ESG- en milieunormen voldoen, zelfs voor de meest standaard indexstrategieën. Het vermogen om de hoogste normen voor duurzaamheid te combineren met efficiënte kwantitatieve beleggingstechnieken is dan ook een belangrijke onderscheidende eigenschap geworden. Dit bleek eens te meer toen Robeco onlangs een mandaat van het Franse pensioenfonds Fonds de Reserve pour les Retraites in de wacht sleepte.

 • Machiel Zwanenburg
  Machiel
  Zwanenburg
  Portfolio Manager

In het kort

 • Integratie van hoge normen voor duurzaamheid en rules-based beleggen
 • Monitoring milieu-impact als aanvulling op traditionele ESG-scores
 • Aanpasbare portefeuilles om te voldoen aan specifieke wensen van klanten
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

In 2015 besloot het Franse pensioenfonds Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR) zijn mandaat voor passieve aandelenbeleggingen te vernieuwen en het fonds wilde daarbij hoge normen voor duurzaamheid integreren. De Franse organisatie wilde vooral de CO2-voetafdruk van de portefeuille met 50% verlagen en het ESG-profiel verbeteren met een focus op het milieuaspect, in lijn met het ambitieuze beleggingsbeleid.

De eisen voor de methodologie voor de verschillende doelstellingen werden in de tender echter bewust opengelaten voor interpretatie. Zo stonden er maar weinig precieze criteria en kwantitatieve beperkingen in.

“Onze in Zürich gevestigde zusteronderneming en pionier in duurzaam beleggen, RobecoSAM, was al bezig met vergelijkbare verzoeken van andere klanten”, zegt Machiel Zwanenburg, portefeuillemanager in het Quantitative Equities-team van Robeco. “Bovendien bleken veel elementen uit het verzoek van het FRR al deel uit te maken van de bouwstenen van onze bestaande RobecoSAM QI Global Sustainable Equities-strategie.”

Monitoring van milieu-impact

De gekozen benadering gaat uit van de nieuwe Environmental Impact Monitoring-tool die RobecoSAM heeft ontwikkeld. Deze tool (zie Figuur 1) helpt beleggers de voetafdruk van hun portefeuilles te beoordelen en helpt hen bij het maken van beter onderbouwde beslissingen op basis van vier belangrijke criteria: uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie.

“We hebben een zeer vernieuwende oplossing ontwikkeld voor FRR, die systematisch de Environmental Dimension Score van RobecoSAM meeneemt”, zegt Daniel Wild, hoofd van Sustainable Investing R&D bij het Zwitserse bedrijf. De score is een aanvulling op de huidige milieuscore van RobecoSAM en meet in hoeverre een bedrijf klaar is om toekomstige uitdagingen en kansen op het gebied van milieu het hoofd te bieden of te benutten.

Daarnaast kan RobecoSAM er met behulp van zijn eigen Corporate Sustainability Assessment (CSA) aan bijdragen dat de portefeuille zijn hoge kwaliteitsnormen op het gebied van ESG vasthoudt. De CSA van RobecoSAM bestaat uit een jaarlijkse ESG-analyse van meer dan 3.800 beursgenoteerde bedrijven en is een van de meest uitgebreide databases met financieel materiële duurzaamheidsinformatie.

Dus in de praktijk gaat FRR:

 1. de ergste milieuvervuilers vermijden
 2. de CO2-voetafdruk van de portefeuille met 50% verlagen
 3. bedrijven selecteren die klaar zijn om toekomstige milieu-uitdagingen het hoofd te bieden

Niet puur passief

FRR bleek ook behoorlijk flexibel wat betreft de referentie-indices die kunnen worden gebruikt als benchmark. Het fonds had zelfs al een lijst met mogelijke benchmarks. Daar zaten ook enkele smartbeta-indices bij, ook al was het fonds aanvankelijk op zoek naar passieve oplossingen. Al snel bleek een enhanced-indexingstrategie – die systematisch marktrendement binnenhaalt en daarnaast profiteert van goedbeloonde factorpremies – de beste optie.

Een dergelijke rules-based benadering is zeer geschikt om performancetargets te combineren met duurzaamheidsdoelen. Waar de meeste passieve beleggingsstrategieën duurzaamheid behandelen als een afzonderlijk onderdeel, streeft deze oplossing naar een optimale balans. Op deze manier kan zowel het duurzaamheidsprofiel als het vermogen om factorpremies te benutten worden gemaximaliseerd.

Enhanced-indexingportefeuilles nemen de market cap-gewogen index als uitgangspunt om vervolgens iets meer gewicht toe te kennen aan aandelen met gunstige factoreigenschappen en iets minder gewicht aan aandelen met ongunstige factoreigenschappen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van door Robeco zelf ontwikkelde beleggingsmodellen. Dit garandeert dat de belegging relatief lage kosten kent, terwijl overcrowding en arbitrage worden voorkomen.

Een portefeuille met een positieve impact op het milieu en tegelijkertijd een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel

De Core Quant-aandelenstrategieën van Robeco hanteren een dergelijke enhanced-indexingbenadering. Zij maken gebruik van erkende factorpremies zoals value, quality en momentum en combineren die met een transparant proces voor portefeuille algoritmen en een uitgekiend risicobeheer. Het doel is een consistente outperformance ten opzichte van de markt (na aftrek van kosten). Ons proces voor portefeuilleopbouw via algoritmen is daarnaast flexibel van opzet, dus we kunnen mandaten snel aanpassen aan een groot aantal individuele wensen, bijvoorbeeld als het gaat om het beleggingsuniversum, de hoeveelheid actief risico en de integratie van strengere duurzaamheidscriteria.

Geïntegreerd beleggingsproces

Robeco wist zich te onderscheiden met een strategie die niet puur passief is. Doorslaggevend in het selectieproces was dat we FRR ervan wisten te overtuigen dat we duurzaam beleggen en risico-beperkende kwantitatieve technieken volledig kunnen integreren in één complete oplossing. Door bekende factorpremies te combineren met een hogere exposure naar bedrijven met een beter duurzaamheidsprofiel, genereert de strategie een portefeuille met een positieve impact op het milieu en tegelijkertijd een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel.

Tot slot speelden ook de aspecten van actief aandeelhouderschap een belangrijke rol bij de beslissing van FRR. Bij Robeco zijn we ervan overtuigd dat stemmen in het belang van onze klanten en het aangaan van een dialoog met de ondernemingen waarin wij en onze klanten beleggen, een positieve impact heeft op zowel het beleggingsresultaat als de maatschappij.

“Het binnenhalen van dit mandaat geeft duidelijk aan dat pensioenfondsen naast het genereren van rendement ook willen bijdragen door ESG-gegevens te integreren in hun beleggingsportefeuilles”, zegt Wild. “Het is een bewijs van onze voortgang bij het ontwikkelen van de derde generatie ESG-scores, die een aanvulling zijn op bekende factoren zoals value, momentum, low volatility en quality.”

Samengevat hebben we een oplossing ontwikkeld die:

 • de ervaring van Robeco in kwantitatief beleggen combineert met de expertise van RobecoSAM op het gebied van duurzaamheid
 • een voetafdruk mogelijk maakt die 50% kleiner is dan die van de MSCI World Index
 • betrouwbare historische milieugegevens en toekomstgerichte duurzaamheidscriteria integreert
 • profiteert van bekende factorpremies, wat leidt tot een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel
 • flexibel blijft en aangepast kan worden aan de specifieke wensen van een klant
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord