belgiumnl
Vier onterechte stressfactoren voor highyieldobligaties

Vier onterechte stressfactoren voor highyieldobligaties

14-03-2016 | Visie

Beleggers in highyieldobligaties moeten oppassen niet te worden meegesleurd door de waan van de dag op financiële markten. Sander Bus, portefeuillemanager van Robeco High Yield Bonds, zet deze beleggingscategorie in perspectief, relativeert en kijkt vooruit. “Er zijn wel degelijk beleggingsmogelijkheden onder hoogrentende bedrijfsobligaties, maar het blijft zaak om selectief te zijn.”

 • Sander Bus
  Sander
  Bus
  Co-head Credit team

In het kort

 • Markt voor highyieldobligaties is één keer terecht en één keer onterecht gestraft
 • Een te ver doorgeschoten markt leidt tot beleggingsmogelijkheden
 • Beleggers zullen voor rendement bij highyieldobligaties uitkomen

“Het lijkt alsof er voor de belegger in highyieldobligaties alleen maar zorgen bij zijn gekomen”, blikt Sander Bus terug op de afgelopen maanden. “Vorig jaar hadden de renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank en de extreem gedaalde olie- en grondstofprijzen een negatieve invloed op het rendement van highyieldobligaties. Daar zijn inmiddels vier stressfactoren bijgekomen: een zwakke start van het jaar van de Chinese aandelenmarkt, weinig overtuigende cijfers van de Amerikaanse economie, twijfel of het ruime monetaire beleid van centrale banken nog wel effect heeft en angst voor een zeepbel op de markt voor highyieldobligaties. Die zorgen voor nog meer nervositeit onder beleggers."

Maar onderliggend zijn volgens Bus dit jaar de groeivertraging van de Chinese economie en de weinig florissante staat van de wereldeconomie de dominante factoren. De rest doet er minder toe. “Het monetaire beleid van centrale banken blijft een belangrijk thema, maar verandert niet. We opereren voorlopig nog in een omgeving met lage rente, maar daar gaat geen bedreiging van uit. We zijn niet bevreesd wat de Fed doet, die is geen angstgegner meer. Voor een Amerikaanse recessie zien wij vooralsnog onvoldoende bewijs. En van een zeepbel is geen sprake. De markt voor highyieldobligaties is weliswaar fors gegroeid, maar dat is vooral een kwestie van verschuiving. Banken zijn minder scheutig met kredietverlening en bedrijven zijn daardoor voor hun financiering aangewezen op de kapitaalmarkt en geven obligaties uit. Er is ook door de lage rente veel geld naar highyieldobligaties gestroomd.”

Het beheerteam van Robeco High Yield Bonds is niet onverdeeld negatief over de markt voor highyieldobligaties. Het liet recent de bèta van het fonds oplopen van neutraal naar een overwogen positie van 1,1. Reden is het sterke geloof dat er voor de geduldige belegger een positief rendement is te halen. Een bèta groter dan 1 betekent dan het beleggingsfonds sterker beweegt dan de markt. Als de markt daalt, dan daalt het fonds harder. Maar als de markt stijgt, boekt het fonds meer winst. “We hebben lange tijd gestuurd op een bèta van 1. Nu voelen we ons comfortabel met een hogere bèta”, ligt Bus toe.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

Twee keer straf van beleggers

Door het negatieve sentiment zijn highyieldobligaties als beleggingscategorie twee keer afgestraft door de markt, wat leidde tot sterk gedaalde rendementen. “De eerste keer terecht, de tweede keer niet”, vind Bus. En binnen de categorie was er ook nog een besmetting van het ene type highyieldobligatie door het andere. Bus: “Onterecht, want de goeden lijden onder de kwaden en Europa is Amerika niet.” De markt is volgens de fondsbeheerder te ver doorgeschoten. “Maar dat levert juist weer beleggingsmogelijkheden op. Het is verstandig om je als belegger niet mee te laten sleuren door het pessimisme, maar om te kijken wat is ingeprijsd en waar de markt verandert. Kijken welke ondernemingen verstandig met de economische realiteit omgaan. Het is heel specifiek en selectief zoeken naar kwaliteitsondernemingen.”

De eerste klap kregen highyieldobligaties vorig jaar door de sterk gedaalde olie- en grondstofprijzen. Begrijpelijk, want in de Verenigde Staten bestaat de markt voor highyieldobligaties en daarmee de index voor ruim 10% uit bedrijven in de energiesector en mijnbouw. Vooral de exploratie- en productiebedrijven (E&P) hebben zich flink in de schulden gestoken en beleggers hebben terecht zorgen of zij hun leningen nog wel kunnen terugbetalen nu hun inkomsten door de lage olieprijs sterk zijn gedaald.

De tweede tik incasseerde de highyieldobligatiemarkt begin dit jaar toen de aandelenkoers fors onderuit gingen door zorgen over de Chinese en Amerikaanse economie. “Maar de markt voor highyieldobligaties liep al ruimschoots voor op dit nieuws. Het was één van de eerste markten die onder druk kwam en een recessiescenario in de koersen prijsde”, stelt Bus. “De aandelenmarkten reageerden pas de laatste weken op de angst voor een recessie. Maar dat had ook weer zijn negatieve impact op highyieldobligaties. Een onterechte afstraffing.”

‘De goede bedrijven lijden onder de kwade en Europa is Amerika niet’

Zoeken naar kwaliteitsondernemingen

In de gevallen sectoren ‘energie’ en ‘metalen en mijnbouw’ was de pijn het grootst, maar juist hier ontstaan nu volgens Bus weer beleggingskansen. “Obligaties van energiebedrijven met een hoger dan gemiddeld, in sommige gevallen investment grade-kredietwaardigheid handelen op high yield spreads. Alsof het risico op wanbetaling bij hen net zo groot is als bij concurrenten met een lagere credit rating. Goede bedrijven worden ten onrechte afgestraft.” De beleggingsfilosofie van Robeco High Yield Bonds biedt de beheerders de vrijheid om ook in investment grade obligaties te beleggen, als onderdeel van de kwaliteitsbenadering die Robeco toepast in haar highyieldbeleggingsproces.

De nieuwe beleggingsmogelijkheden zijn er ook in de sector ‘metals and mining’. Bus: “We zien tekenen van stabilisatie van de grondstofprijzen en dat is een positieve factor voor herstel. Er onderscheiden zich individuele bedrijven die beter met de nieuwe omstandigheden omgaan dan anderen en hun balans versterken door de schuld af te bouwen. Voor de sector ‘metals and mining’ zijn we van onderwogen naar neutraal naar inmiddels overwogen gegaan.”

Het blijft echter wel zaak om voorzichtig te zijn, benadrukt Bus, want in beide sectoren worden nog steeds de meeste faillissementen verwacht. “Het is niet onze beleggingsstijl om onder de bedrijven in problemen de overlevers te zoeken. Het is en blijft heel selectief naar kwaliteitsondernemingen zoeken.”

Europa versus Amerika

Waar de problemen voor highyieldobligaties tussen en binnen sectoren heel specifiek zijn, gaat dat ook op voor de Amerikaanse en Europese highyieldobligatiemarkt. Bus: “Europese highyieldobligaties zijn deels mee naar beneden gezogen door wat er in de Verenigde Staten met energie en mijnbouw gebeurt, maar de problemen zijn minder groot. Dat heeft te maken met het verschil in samenstelling van de markt.”

Op de Europese highyieldmarkt is de energiesector veel minder vertegenwoordigd. Ook de kredietwaardigheid is anders verdeeld. De Amerikaanse highyieldmarkt telt veel meer bedrijven met een CCC credit rating. De kredietkwaliteit van Europese highyieldobligaties is over het algemeen beter. Daarbij komt nog dat Amerikaanse bedrijven zich de afgelopen jaren meer in de schulden hebben gestoken om dividend uit keren, aandelen in te kopen of om fusies en overnames te kunnen doen. De Europese financieel directeur gaat nog steeds een stuk conservatiever te werk en rekt de balans van zijn onderneming minder op.

Spreads lopen in VS dus niet alleen op vanwege minder vertrouwen in economie, maar ook door de samenstelling van de markt en index. Dit verklaart waarom de spreads in de Verenigde Staten veel hoger zijn, dat is de risicopremie die beleggers voor highyieldobligaties willen hebben ten opzicht van veilige staatsobligaties. “Maar gecorrigeerd voor de samenstelling van de index is de Amerikaanse spread niet ten nadele van die van Europa”, vertelt Bus.

De laatste weken lopen de spreads uit, maar volgens Bus heeft dat niet altijd te maken met slechtere uitgangspunten. “Bij banken en financiële dienstverleners zien we nu de spreads oplopen tot niveaus van de eurocrisis in 2011 en financiële crisis in 2008. Maar dat is niet altijd terecht. Ook hier geldt dat de goeden onder kwaden lijden. We kunnen voor Robeco High Yield Bonds ook off benchmark in investment grade obligaties en in financiële dienstverleners beleggen. Dat doen we dan ook. Daarbij heeft achtergesteld papier van investmentgradebanken uit Noordwest-Europa onze voorkeur. We vermijden banken in de periferie van de eurozone.”

Beleggers zullen op hun zoektocht naar rendement toch weer hij high yield uitkomen, meent Bus. “Highyieldobligaties zijn fors afgestraft maar leveren weer hoge enkelcijferige tot lage dubbelcijferige rendementen op. De markt komt weer bij zinnen.”

Gerelateerd aan dit artikel:
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord