belgiumnl
Image

RobecoSAM SDG Credit Income EH USD

ISIN: LU2080583805
  • Flexibel beleggen in alle obligatiecategorieën, zoals investment grade, high yield en bedrijfsobligaties uit opkomende markten
  • Belegt in bedrijven die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
  • Gericht op het maximaliseren van het huidige rendement en consistente inkomsten voor beleggers
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

RobecoSAM SDG Credit Income heeft de flexibiliteit te beleggen in alle obligatiecategorieën en gebruik te maken van een grote verscheidenheid aan vastrentende effecten. Het fonds is erop gericht het huidige rendement en de inkomsten te maximaliseren om zo te voldoen aan de wensen van beleggers die streven naar consistente inkomsten. Daarnaast past het fonds een screeningsproces toe om issuers te selecteren die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) van de VN. De gebruikte methodologie in het screeningsproces beoordeelt de bijdrage aan de SDG's van alle bedrijven waarin het belegt om zo het belegbare universum voor het fonds te creëren. Het fonds sluit bedrijven uit die een negatieve bijdrage leveren aan deze doelen. De uiteindelijke selectie van effecten in de portefeuille is gebaseerd op een fundamentele bottom-upanalyse. Engagement, ESG-integratie en Robeco's uitsluitingsbeleid zijn onderdeel van het beleggingsbeleid.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM SDG Credit Income EH USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Het fonds Credits Income wist een positief rendement te realiseren van 1,26% (in USD). Wereldwijde investmentgradecredits boekten een rendement van +2,07%, credits uit opkomende markten een rendement van +1,54% en highyieldcredits een rendement van -0,02%. Het risicovrije rendement was afgelopen maand positief, doordat de rente sterk daalde na de uitbraak van het coronavirus. De excess returns op credits waren gemengd: sommige markten waren negatief, andere waren positief. De creditmarkten begonnen het jaar goed, maar verzwakten na de virusuitbraak. De verschillen binnen de markten werden niet kleiner en namen zelfs toe. Ondanks alle nieuwsberichten deden opkomende markten het zeer goed. Je zou verwachten dat die markten last hadden van een zwakkere Chinese markt gezien hun afhankelijkheid daarvan.Al met al deden de creditmarkten het redelijk goed, gezien de grote bewegingen in de rentes en op de grondstoffenmarkten. De Amerikaanse energiemarkt was de opvallende uitzondering en ook de reden waarom het rendement van highyieldobligaties afgelopen maand bijzonder zwak was.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Alle valutarisico's worden afgedekt.

Derivatenbeleid

Het fonds maakt gebruik van derivaten ten behoeve van afdekking en voor beleggingsdoeleinden.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit.

ESG-integratiebeleid

In dit fonds zoeken we naar beleggingen met een positieve impact op de samenleving, waarbij we een gezond financieel rendement genereren. Onze definitie van impact is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. We identificeren en evalueren de impact van specifieke credits op de SDG’s en kennen onder leiding van het analistenteam een score toe aan alle issuers. Aan de hand van deze scores worden de credits ingedeeld in drie groepen: positieve, neutrale of negatieve impact op de SDG’s. Vervolgens worden de scores gebruikt in een screening om het belegbare universum te vast te stellen, waarbij credits met een negatieve impact op de SDG’s worden uitgesloten. Naast de screening van het universum integreren onze creditanalisten ook ESG-factoren in hun analyse van de fundamentele kredietkwaliteit van bedrijven om de neerwaartse risico's van onze creditbeleggingen nog beter te kunnen beoordelen. Bovendien wordt de milieuvoetafdruk van de portefeuille actief verkleind en is een deel van de portefeuille belegd in groene obligaties.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM SDG Credit Income heeft de flexibiliteit om te beleggen in alle obligatiecategorieën, zoals investment grade, high yield en bedrijfsobligaties uit opkomende markten. Het fonds is erop gericht het huidige rendement en de inkomsten te maximaliseren om zo te voldoen aan de wensen van beleggers die streven naar consistente inkomsten. Het fonds is niet gebonden aan een benchmark. Het fonds streeft naar een algemene kredietkwaliteit van investment grade. Op basis van de duration kunnen het rendement en de inkomsten van de portefeuille worden geoptimaliseerd. De verwachte duration ligt tussen de 0 en 5 jaar. Het fonds kan een gemiddelde maximale actieve valuta-exposure van 5% hebben ten opzichte van de referentievaluta van de fondsklasse. De vastrentende effecten worden geselecteerd op basis van een fundamentele bottom-upanalyse. Het fonds wordt beheerd door een ervaren team met een bewezen track record, dat in zowel stijgende als dalende creditmarkten een goede performance kan realiseren. Het beleggingsproces is goed gestructureerd, heeft een gedisciplineerde benadering en is gebaseerd op zowel top-down macrovooruitzichten voor de creditmarkten als een diepgaande en uitgebreide bottom-up fundamentele creditanalyse. Daarnaast streeft het fonds ernaar om een bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. De issuers in het belegbare universum zijn gescreend op hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG) van de Verenigde Naties. Dat doen we aan de hand van het SDG-raamwerk dat RobecoSAM heeft ontwikkeld. De bijdrage van een bedrijf aan de SDG’s bepalen we in drie stappen. Eerst bekijken we wat een bedrijf produceert, daarna hoe een bedrijf dat doet en tot slot corrigeren we voor controverses. Het fonds belegt niet in bedrijven die een negatieve bijdrage leveren aan deze doelen. De uiteindelijke selectie van effecten in de portefeuille is gebaseerd op een fundamentele bottom-upanalyse. Onze creditanalisten integreren ook ESG-factoren in hun analyse van de fundamentele kredietkwaliteit van bedrijven om de neerwaartse risico's van onze creditbeleggingen beter te beoordelen. Engagement, ESG-integratie en Robeco's uitsluitingsbeleid zijn onderdeel van het beleggingsbeleid.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De inmiddels ruim 12 maanden durende handelsoorlog en het krappere monetaire beleid van centrale banken tot juni hebben hun weerslag gehad op de wereldeconomie en meer specifiek op de productiesectoren. Centrale banken over de hele wereld willen graag de rust op de markten herstellen door toch weer te kiezen voor een ruimer beleid. En ook de VS en China zijn er meer op gebrand om tot een soort handelsovereenkomst te komen en zo een verdere verslechtering te voorkomen. Hoewel de markten vrij snel reageerden op het betere nieuws, vooral omdat sommige macrocijfers in oktober gunstiger bleken te zijn dan verwacht, denken we dat het nog te vroeg is om te juichen. Het vangnet van centrale banken vertraagt de verslechtering wel en deze cyclus kan nog wat langer duren.De waarderingen op de creditmarkten zijn meer uiteengelopen, waarbij 'veilige' beleggingen zeer duur worden verhandeld. Aan de andere kant zijn bedrijven met een hoger schuldniveau, cyclische bedrijven of die met een hoger risico sterk achtergebleven, vooral in high yield. De algemene spreads rechtvaardigen geen agressief risicoprofiel, maar we zien wel dat er kansen blijven ontstaan.

Reinout Schapers, Victor Verberk
Reinout Schapers, Victor Verberk

Reinout Schapers, Victor Verberk

De heer Schapers is Portfolio Manager Emerging Market Credits in het Credit-team. Voordat hij in 2011 bij Robeco in dienst kwam, werkte Reinout vijf jaar als senior portefeuillemanager high yield credits bij Aegon Asset Management en was hij sinds 2008 Hoofd European High Yield. Daarvoor werkte hij bij Rabo Securities als fusie- en overnamespecialist en bij Credit Suisse First Boston als corporate finance-analist. Hij heeft een ingenieurstitel in architectuur van de Technische Universiteit Delft. Reinout Schapers is werkzaam in de beleggingssector sinds 2003. De heer Verberk is sinds januari 2008 Hoofd en Portefeuillemanager Investment Grade Credits. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, was de heer Verberk CIO bij Holland Capital Management. Daarvoor werkte hij bij Mn Services als Hoofd Fixed Income en werkte hij bij Axa Investment Managers als Portefeuillemanager Credits. Victor Verberk begon zijn carrière in de beleggingssector in 1997. De heer Verberk studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en werd in 1999 CEFA Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2080583805
BloombergROGSCEU LX
Valoren51336373
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1574726400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord