belgiumnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Z EUR

ISIN: LU2145460270
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact – Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN – Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

De RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Strategy belegt wereldwijd in bedrijven die vooroplopen bij het stimuleren van genderdiversiteit en gendergelijkheid. Met deze strategie willen we bedrijven aansporen tot verandering en een positief maatschappelijk effect teweegbrengen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Z EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Aandelen maakten wereldwijd een correctie door, toen het aantal Covid-19-besmettingen toenam en in Frankrijk en Duitsland lockdowns werden aangekondigd. Hoewel het winstseizoen tot dusver beter verloopt dan verwacht en de meeste bedrijven positieve winst- en omzetverrassingen rapporteren, worden de goede cijfers overschaduwd door de onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen en het nieuwe fiscale stimuleringspakket in de VS. Hierdoor bleef de markt risicomijdend. Het reële bbp in de VS steeg in het derde kwartaal met 33,1%, op kwartaalbasis geannualiseerd. De productie-PMI en het aantal nieuwe orders trok aan in oktober, wat wijst op een herstel van de vraag naar geproduceerde goederen. Ook de Chinese PMI's stegen gestaag bij een toenemende activiteit. De ECB laat het beleid voorlopig onveranderd en heeft de weg vrijgemaakt voor verdere stimulering in december, als de macro-economische situatie om meer actie vraagt. Azië-Pacific presteerde het best, terwijl Europa het meest achterbleef. Energie en IT bleven achter, terwijl nutsbedrijven en communicatiediensten een outperformance realiseerden. Volgens het World Economic Forum duurt het nog zeker 257 jaar om de kloof te dichten tussen deelname van mannen en vrouwen aan de economie, terwijl dit eerder nog 202 jaar was. Dit ontnuchterende nieuws biedt een kans om sneller veranderingen door te voeren.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het Fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met grondige analyses voor duurzaam beleggen. Er worden uitsluitingen uit het universum, indicatoren voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en zelfontwikkelde ESG-filters gebruikt om het universum te bepalen dat als startpunt wordt gehanteerd. De scores voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in combinatie met een fundamentele analyse worden gebruikt om de pool met aandelen verder te verkleinen. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en bedrijven in de beleggingscases. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus. Op basis van onze eigen gegevens en onderzoeken stellen we vast welke bedrijven een concurrentievoordeel creëren door verantwoorde praktijken, efficiëntieverbeteringen en door nieuwe oplossingen te bedenken voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt. Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high conviction aandelen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Ondanks de aatrekkende activiteit ligt de wereldeconomie nog steeds onder het niveau van voor de crisis. Wereldwijd zijn productie en activiteit sterk hersteld. Zij lopen dus het meeste risico als meer regio's strengere beperkingen opleggen. Bedrijven en centrale banken waren terughoudend in hun vooruitzichten. Daardoor ontstond de verwachting dat meer er monetaire en fiscale maatregelen op komst zijn. De ECB zinspeelde op verder stimulering in december, en in de VS worden de stimuleringspakketten – ongeacht de verkiezingsuitslag – waarschijnlijk verlengd. Het opwaartse potentieel op de aandelenmarkten lijkt echter beperkt, gezien de opleving van het aantal nieuwe Covid-19-gevallen. Regeringen voelen zich genoodzaakt extra beperkingen en lockdowns in te voeren. Hoewel de landen beter voorbereid lijken dan in het voorjaar, lijkt meer economische pijn onvermijdelijk. Het effect van de maatregelen bepaalt hoe lang deze van kracht blijven. Naar verwachting blijven de aandelenmarkten volatiel. Wij blijven ons daarom richten op hoogwaardige bedrijven met een hoge mate aan gendergelijkheid en benutten de hogere volatiliteit om onze exposure te vergroten naar bedrijven met aantrekkelijke vooruitzichten voor de middellange en lange termijn.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai is portefeuillemanager voor de Global Gender Equality Impact Equities-strategie en plaatsvervangend portefeuillemanager voor de Global SDG Equities-strategie. Eerder deed Junwei als senior analist ook thematisch onderzoek voor het Thematic Equities-team van Robeco. Voordat zij in dienst kwam bij Robeco, was ze junior portefeuillemanager bij EFG International. Daarvoor werkte Junwei als Assistant Relationship Manager voor de International Wealth Management Desk van Credit Suisse. Ze begon haar carrière als een assistent-portefeuillemanager voor vastrentende waarden bij Wegelin & Co. Private Bankers. Junwei studeerde Business (major in Banking & Finance) aan de technische universiteit van Nanyang in Singapore en is Certified International Investment Analyst (CIIA). Ze kwam in 2010 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145460270
BloombergRSGGIZE LX
Valoren55666674
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord