belgiumnl
Image

RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR

Index: Solactive Paris Aware Global Aggregate Index (hedged into EUR)
ISIN: LU2258388441
  • Loopt voorop in de transitie naar een CO2-arme economie in lijn met het Akkoord van Parijs
  • Contraire beleggingsstijl die profiteert van kansen die ontstaan door behavioral biases in de markt
  • Combinatie van expertise in duurzaam beleggen en zeer ervaren Global Macro- en Global Credit-teams
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Climate Global Bonds is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in obligaties. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds belegt in wereldwijde obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en titels (waartoe kortlopende effecten met vaste of variabele rente kunnen behoren) uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO en door bedrijven die in OESO-landen zijn gevestigd.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Climate Global Bonds IH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -1,92%. Het fonds boekte in maart een negatief totaalrendement, maar deed het afgelopen maand en afgelopen kwartaal wel beter dan de benchmark. De alfa van het fonds was te danken aan verkrappende swapspreads, de posities gericht op een vlakkere Amerikaanse 10-30-jaars- en Europese 2-5-jaarscurve, een onderweging in Japanse duration en een overweging in CGB's. Ook de overwogen duration in Denemarken droeg negatief bij aan de performance, net als de durationonderweging in lokale valuta’s in opkomende markten in Azië, die het afgelopen maand goed deden. Ook bedrijfsobligaties droegen bij aan het rendement, waarbij IG in euro's het afgelopen maand beter deden dan Amerikaanse.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op 1 maart daalde de rente op Duitse Bunds met 20 bp naar -0,07%, doordat de oorlog in Oekraïne zorgde voor een vlucht naar kwaliteit. Ook de rente op Amerikaanse Treasuries daalde, maar wel in mindere mate. De koersen werden echter in toenemende mate bepaald door de inflatiedruk die ontstond door de explosieve stijging van de energieprijzen en doordat markten er steeds meer van overtuigd raakten dat het conflict beperkt zal blijven tot Oekraïne en Rusland. De obligatierente steeg fors, mede door de agressieve toon van centrale banken. Fed-functionarissen hintten op mogelijke renteverhogingen van 50 bp en een versnelde afbouw van de balans, na een renteverhoging van 25 bp in maart. Ook de ECB maakte de weg vrij voor renteverhogingen later dit jaar. De Amerikaanse 2-jaarsrente steeg afgelopen maand 90 bp en de Duitse 2-jaarsrente werd voor het eerst sinds 2014 weer positief. De 10-jaarsrentes op Amerikaanse Treasuries (2,34%), Duitse Bunds (0,55%) en OAT's (0,98%) eindigden maart allemaal op het hoogste niveau in jaren. De excess return van Amerikaanse en Europese investmentgrade-bedrijfsobligaties was positief en bedroeg respectievelijk 0,65% en 0,80%. De spreads daalden respectievelijk 8 bp en 21 bp ten opzichte van Treasuries en Bunds.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Alle valutarisico’s zijn afgedekt.

Dividendbeleid

Alle winst wordt geaccumuleerd en niet als dividend uitgekeerd. Daarom komt het volledige rendement tot uitdrukking in de koersontwikkeling.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om bij te dragen aan het beperken van de maximale temperatuurstijging wereldwijd tot ruim onder de 2 °C door de CO2-voetafdruk van het fonds te verkleinen. Afwegingen voor klimaatverandering en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie en een beoogde CO2-voetafdruk voor zowel het deel staatsobligaties als het deel credits. Voor staatsobligaties volgt het fonds het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen. Voor credits belegt het fonds niet in bedrijven die internationale normen schenden. Daarvoor hanteert het fonds een op bedrijfsactiviteiten gebaseerde uitsluitingslijst in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco, die voldoet aan de criteria in artikel 12 van de EU-verordening betreffende klimaattransitiebenchmarks, op het Akkoord van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatie over de duurzaamheid van benchmarks. Om het potentieel voor decarbonisatie en de impact van financieel materiële ESG-risico's op de fundamentele kwaliteit van de issuer te beoordelen, worden ESG-factoren, waaronder klimaatverandering, meegenomen in de bottom-up effectenanalyse. Bij de portefeuilleopbouw streeft het fonds naar een CO2-voetafdruk die voor het staatsobligatie- en het creditdeel ten minste gelijk is aan die van de Solactive Paris Aware Global Aggregate Index. Zo zorgen we ervoor dat het fonds op koers ligt voor het gewenste decarbonisatietraject van 7% jaar-op-jaar.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Climate Global Bonds is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in obligaties. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds draagt bij aan het beperken van de maximale wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder 2 °C door de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen en activiteiten, in overeenstemming met Artikel 12 van de EU-verordening betreffende klimaattransitiebenchmarks, op het Akkoord van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatie over de duurzaamheid van benchmarks. Het fonds heeft ook als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds belegt in wereldwijde obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en titels (waartoe kortlopende effecten met vaste of variabele rente kunnen behoren) uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO en door bedrijven die in OESO-landen zijn gevestigd. Het fonds wordt beheerd ten opzichte van een benchmark die in overeenstemming is met de duurzame beleggingsdoelstellingen van het fonds. Het streeft naar afstemming op de eisen van het Akkoord van Parijs voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Voor bedrijfsobligaties beoogt de Benchmark de performance weer te geven van een beleggingsstrategie die is afgestemd op de technische normen voor EU Paris Aligned benchmarks op het gebied van o.a. uitsluitingen en CO2-reductiedoelstellingen. Voor beleggingen in staatsobligaties in de Benchmark streeft het fonds op lange termijn naar een decarbonisatie van 7% per jaar, voor zover dit realistisch haalbaar is en er geen technische normen van toepassing zijn. De Benchmark verschilt van een algemene marktindex in die zin dat de marktindex qua methodologie geen rekening houdt met criteria voor afstemming op het Akkoord van Parijs op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen en gerelateerde uitsluitingen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om zeker te stellen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

ESG-doel

Beoogde voetafdruk
Beter dan de index

Target Universe

Footprint Ownership

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

...

Carbon ownership - Credit allocation

Footprint ownership expresses the total resource utilization the credit allocation of the portfolio finances. Each assessed company's footprint is calculated by normalizing resources utilized by the company's enterprise value including cash (EVIC). Multiplying these values by the dollar amount invested in each assessed company yields the aggregate footprint ownership figures. The same is done for the corporate bonds in the index. Carbon efficient companies have lower ownership values. The portfolios score is shown in blue and the index in grey.

CGF CGLB_20220331-CGLBPAB_20220331-footprintOwnershipCo2.png
carbonDataSource.iss.text.

Carbon intensity - Government bond allocation

Carbon intensity expresses the aggregate efficiency of the government bond allocation of the portfolio. Each country’s carbon intensity is calculated by normalizing the country’s greenhouse gas emissions (expressed in carbon equivalents) by its population size. The portfolio's aggregate intensity figure is calculated by multiplying each portfolio holding’s intensity figure by its respective portfolio weight. The same is done for the government bonds in the index. Carbon efficient countries have lower intensity values. The portfolios score is shown in blue and the index in grey.

CGF CGLB_20220331-CGLBPAB_20220331-footprintIntensityCo2Capita.png
carbonDataSource.iss.text.

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om bij te dragen aan het beperken van de maximale temperatuurstijging wereldwijd tot ruim onder de 2 °C door de CO2-voetafdruk van het fonds te verkleinen. Afwegingen voor klimaatverandering en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie en een beoogde CO2-voetafdruk voor zowel het deel staatsobligaties als het deel credits. Voor staatsobligaties volgt het fonds het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen. Voor credits belegt het fonds niet in bedrijven die internationale normen schenden. Daarvoor hanteert het fonds een op bedrijfsactiviteiten gebaseerde uitsluitingslijst in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco, die voldoet aan de criteria in artikel 12 van de EU-verordening betreffende klimaattransitiebenchmarks, op het Akkoord van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatie over de duurzaamheid van benchmarks. Om het potentieel voor decarbonisatie en de impact van financieel materiële ESG-risico's op de fundamentele kwaliteit van de issuer te beoordelen, worden ESG-factoren, waaronder klimaatverandering, meegenomen in de bottom-up effectenanalyse. Bij de portefeuilleopbouw streeft het fonds naar een CO2-voetafdruk die voor het staatsobligatie- en het creditdeel ten minste gelijk is aan die van de Solactive Paris Aware Global Aggregate Index. Zo zorgen we ervoor dat het fonds op koers ligt voor het gewenste decarbonisatietraject van 7% jaar-op-jaar.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De markten moeten de torenhoge inflatie zien te verwerken, aangezien de prijsschokken blijven aanhouden. Tegen deze achtergrond gaat de Fed waarschijnlijk renteverhogingen doorvoeren van 50 bp en in mei kwantitatieve verkrapping aankondigen. De ECB zou in het derde kwartaal het opkoopprogramma moeten beëindigen en de rente begin najaar met 25 bp moeten verhogen. Alleen als de groei te veel vertraagt of de financieringsvoorwaarden abrupt worden aangescherpt, kunnen deze trajecten nog worden verstoord. We handhaven onze posities gericht op afvlakkende curves, maar maken ons op dit moment wel op om de duration te verhogen. Er is namelijk al meer dan 300 bp ingeprijsd aan verkrapping door de Fed en bijna 200 bp aan renteverhogingen door de ECB. Op de spreadmarkten zien we dat de waardering van swapspreads zorgt voor een verdringingseffect ten aanzien van bedrijfsobligaties in deze onzekere economische tijden: het is niet nodig een overweging in kredietrisico te nemen ten tijde van een potentiële recessie als er elders betere kansen zijn.

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Regina Borromeo, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard is co-hoofd van het Global Macro-team en portefeuillemanager van het Robeco Global Total Return Bond Fund en van Robeco All Strategy Euro Bonds. Hij kwam in 2018 bij Robeco in dienst. In de periode van 2014 tot 2018 werkte Jamie bij HSBC Bank in Londen, waar hij hoofd European & US Credit Strategy was. Daarvoor bekleedde hij verschillende senior functies op het gebied van vastrentende beleggingen bij Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management en PIMCO Europe. Hij begon zijn carrière in 1998 bij Dresdner Kleinwort Benson in Londen. Jamie is afgestudeerd in geschiedenis aan de Universiteit van Cambridge. Regina Borromeo is portefeuillemanager in het Global Macro-team en richt zich op top-downallocatie binnen credits en op allocatie naar opkomende markten. Ze kwam in 2018 in dienst bij Robeco. Van 2010 tot 2017 was ze werkzaam bij Brandywine Global Investment Management in Londen. Haar laatste functie daar was Head of International High Yield. Daarvoor werkte ze als portefeuillemanager en creditanalist bij Morgan Stanley in Londen en Philadelphia. Regina begon haar carrière in de financiële sector in 2000. Ze heeft een Bachelor in communicatiewetenschap van de University of Pennsylvania. Bob Stoutjesdijk is portefeuillemanager en strateeg in het Global Macro-team van Robeco. Bob was van 2011 tot 2019 werkzaam bij Shell Asset Management Company als portefeuillemanager Fixed Income Sovereign Credit. Daarvoor was hij portefeuillemanager Fixed Income bij SNS Asset Management. Hij begon zijn carrière in 2008 bij APG Asset Management als kwantitatief analist. Bob studeerde Economics & Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CAIA® Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2258388441
BloombergROCBIHE LX
Valoren58898201
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1607472000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord