belgiumnl
Image

Robeco New World Financial Equities D EUR

Index: MSCI All Country Financials Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0187077481
  • Belegt in bedrijven in de wereldwijde sector financiële dienstverlening (algemene banken, verzekeraars en vermogensbeheerders)
  • Top-down themaselectie en bottom-up aandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Het risico wordt beperkt door wereldwijde spreiding.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco New World Financial Equities belegt wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds belegt in bedrijven in de financiële sector en kan deels beleggen in op de financiële sector gerichte bedrijven buiten de formele MSCI Financials. Het richt zich op aantrekkelijke langetermijntrends, zoals 'digitalisering van financiële dienstverlening', 'financiën en vergrijzing' en 'financiële dienstverlening in opkomende markten'. Er worden eigen waarderingsmodellen gebruikt om aandelen met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering te selecteren. Bedrijven worden individueel beoordeeld op basis van diepgaande gesprekken met het management en analisten.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco New World Financial Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Veel politieke onzekerheid verdween in december. Dat was te danken aan de duidelijke overwinning voor de Tories en Boris Johnson in het VK en de voorlopige handelsdeal tussen China en de VS. Toch zijn nog niet alle onzekerheden van tafel, met de afzettingsprocedure tegen Donald Trump en de Amerikaanse verkiezingen eind 2020. De komende voorverkiezingen bij de Democraten zorgen nu al voor veel onrust in het eerste kwartaal van 2020.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Eventueel gemaakte winst blijft behouden, en zodoende komt de totale performance van het fonds tot uitdrukking in de aandelenkoers.

ESG-integratiebeleid

Robeco New World Financials Equities integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Allocatie naar trendstrategieën die gebaseerd zijn op langetermijngroeitrends bieden mogelijkheden voor outperformance van de markt als geheel over een beleggingsperiode van 3 tot 5 jaar. Dit trendfonds belegt wereldwijd in aan de financiële sector gerelateerde bedrijven die profiteren van de geselecteerde langetermijntrends. De wereldwijde bevolkingsgroei, verstedelijking, hogere gezinsinkomens, technologische veranderingen en groei in de opkomende markten zijn de belangrijkste krachten achter onze trendstrategieën. De fondsmanager selecteert de bedrijven die een zo puur mogelijke exposure hebben naar de geselecteerde trends en thema's. Er worden eigen waarderingsmodellen gebruikt om aandelen met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering te selecteren. Bedrijven worden individueel beoordeeld op basis van diepgaande gesprekken met het management en overleg met interne en externe analisten.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

2020 wordt een interessant jaar, met een nieuwe voorzitter aan het roer bij de ECB. Hopelijk is het voor Lagarde niet nodig om ingrijpende maatregelen te nemen. We verwachten dat de centrale bank in 2020 ondersteuning blijft bieden, hoewel een hogere rente waarschijnlijk beter zou zijn voor gepensioneerden en spaarders. Meer structureel zien wij in de trend ‘financiële dienstverlening in opkomende markten’ de beste economische groei op de lange termijn en vooruitzichten voor winstgroei tegen keurige waarderingen. Binnen de trend ‘digitalisering van financiële dienstverlening’ zijn de groeitrends zeer krachtig en zullen ze dat ook blijven, tenzij banken stoppen met beleggen in technologie vanwege een zware recessie. Tot slot zorgt de lage lange rente binnen de trend ‘financiën en vergrijzing’ voor uitdagingen, maar ook voor kansen. De waarderingen zijn namelijk zeer laag en aantrekkelijk. Veel levensverzekeraars hebben een rendement op cashflow van meer dan 10% en een dividendrendement van bijna 6% of hoger. Over het algemeen zijn de waarderingen aan het begin van het nieuwe decennium heel redelijk. De afgelopen jaren was de totale winstgroei ruwweg in lijn met of beter dan de koersbewegingen, wat resulteerde in (iets) betere waarderingen.

Patrick Lemmens, Jan Willem Knoll
Patrick Lemmens, Jan Willem Knoll

Patrick Lemmens, Jan Willem Knoll

Patrick Lemmens is de portefeuillemanager van Robeco New World Financials Equities en van Robeco Global FinTech Equities. Voor New World Financial Equities is hij verantwoordelijk sinds oktober 2008 en voor Global FinTech Equities sinds de lancering in november 2017. Voordat Patrick in 2008 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij vijf jaar als senior portefeuillemanager en negen jaar als senior beleggingsanalist bij ABN AMRO Asset Management. Beide functies lagen op het gebied van Global Financials. Tussen oktober 2003 en december 2007 beheerde hij het ABN AMRO Financials Fund. Patrick Lemmens begon zijn carrière in de beleggingssector in 1993. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 1995 een CFA Charterholder. Jan Willem Knoll is een analist voor de financiële sector in het Credit-team, waarbij hij zich richt op zowel banken als verzekeraars. Hij maakt sinds 2016 deel uit van het Credit-team. Daarvoor was Jan Willem hoofd van het Financials Equity-onderzoeksteam voor de verkoopzijde bij ABN AMRO. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 1999 bij APG. Daar bekleedde hij verschillende functies, waaronder portefeuillemanager van een wereldwijde portefeuille met verzekeraars en daarna van een pan-Europese portefeuille met financiële bedrijven. Jan Willem studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is een CFA-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0187077481
BloombergRGCGFFD LX
Valoren1794636
WKNA0CA0S
Beschikbaarheid
Datum 1e koers896832000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord