belgiumnl
Focus op financiële materialiteit
Sustainable Investing Research

Focus op financiële materialiteit

Ons duurzaamheidsonderzoek is gericht op de koppeling tussen duurzaamheid en financiële materialiteit. Maar wat is financiële materialiteit precies? Michael van der Meer, hoofd van SI Research, legt uit hoe Robeco bepaalt wat het financiële belang is van de duurzaamheidscriteria die zijn opgenomen in het beleggingsproces.

Hoe definieer je financiële materialiteit en waarom is die belangrijk voor de Robeco methodologie?

We beschouwen iedere immateriële factor die van invloed kan zijn op de bedrijfswaarde van een onderneming (groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en risico-exposure) als financieel materieel. Belangrijke factoren voor een belegger zijn het vermogen tot innoveren, het aantrekken en behouden van talent, afstemming met het akkoord van Parijs, of het vooruitlopen op veranderende regelgeving. Deze factoren zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op de concurrentiepositie van een bedrijf en op de financiële prestaties op de lange termijn.

Als vermogensbeheerder richten wij ons op het identificeren van financieel relevante duurzaamheidsfactoren. Daarom hebben we een materialiteitsraamwerk voor sectoren ontwikkeld, waarmee analisten zich kunnen richten op de factoren die het meest relevant zijn voor de financiële performance. Hierdoor kunnen we financieel materiële duurzaamheidsfactoren op een gestructureerde manier integreren in ons beleggingsproces. Aangezien de meeste beleggers relatief weinig onderzoek doen naar deze factoren, zijn we dankzij het integreren van financieel materiële duurzaamheidsfactoren in ons beleggingsproces in staat unieke en beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen met het oog op de lange termijn.

Er is veel discussie over de materialiteit van duurzaamheid. Wat maakt jullie raamwerk onderscheidend?

Ons raamwerk voor financiële materialiteit is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in het integreren van duurzaamheid in het beleggingsproces. Het onderscheidende van onze benadering is dat die is gericht op het raakvlak tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten. Om precies te zijn richten wij ons op het identificeren van de belangrijkste immateriële factoren voor het vermogen van bedrijven om waarde te creëren op de lange termijn. Zo levert een lager energieverbruik in productieprocessen aanzienlijke kostenbesparingen op, die een direct effect hebben op de winst van een bedrijf. Deze focus op de financieel meest relevante duurzaamheidsfactoren is essentieel, gezien onze missie om met onze duurzame beleggingsstrategieën op de lange termijn een aantrekkelijk rendement te genereren voor onze klanten. Het verband tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten is echter ook een prioriteit voor toonaangevende bedrijven, die begrijpen wat hun investeringen in duurzaamheid opleveren.
Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Maar hoe bepaal je welke informatie financieel materieel is?

We beginnen met een top-down analyse van industrieën en megatrends. Voor alle 60 industrieën die we beoordelen, stellen we onszelf de vraag wat de belangrijkste bronnen van waardecreatie zijn en welke langetermijntrends waarschijnlijk een impact hebben op deze drijfveren voor de betreffende industrie. Als we eenmaal voor iedere industrie hebben bepaald wat de materiële factoren zijn, geven we prioriteit aan de factoren. Dat doen we op basis van hun verwachte omvang en de waarschijnlijkheid van hun impact op de groei, winstgevendheid, kapitaalefficiëntie en het risico. Dit resulteert in een materialiteitsmatrix voor alle afzonderlijke industrieën. Die brengt het relatieve belang van iedere materiële factor in kaart en maakt zichtbaar wat de belangrijkste factoren zijn voor iedere industrie (zie Figuur 1).

Figure 1: Materiality Matrix 2020 - Automobiles OEMs

Bron: Robeco

Hoe wordt deze informatie gebruikt in jullie analyse van bedrijven?

Zodra we de materiële duurzaamheidskwesties hebben geïdentificeerd en geprioriteerd, richten we onze analyse op de bedrijven. Daarin beoordelen we hoe goed het management van de bedrijven omgaat met al deze factoren. Op basis van deze analyse passen we onze aannames voor de financiële positie, de groei en het risico aan, zodat we een betere inschatting kunnen maken van de reële waarde. Die heeft namelijk niet alleen betrekking op financiële vooruitzichten voor de korte termijn, maar ook op duurzaamheidsfactoren gericht op de lange termijn.

In feite bepalen we welke bedrijven waarschijnlijk concurrerend blijven in een veranderende omgeving en daardoor het beste gepositioneerd zijn om op een duurzame manier waarde te blijven creëren.

Het materialiteitsraamwerk is dus gericht op industriespecifieke criteria, maar hebben jullie ook duurzaamheidscriteria geïdentificeerd die belangrijk zijn in alle industrieën?

Ja, verschillende duurzaamheidsfactoren zijn relevant voor bedrijven in een groot aantal industrieën. Voorbeelden daarvan zijn innovatiebeheer, beheer van menselijk kapitaal, ketenbeheer, milieubeheer en ondernemingsbestuur. De impact van producten en diensten is ook iets waar we altijd naar kijken, en of die positief of negatief bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s). Maar we spitsen de vragen in deze criteria wel toe op de specifieke eigenschappen van iedere industrie.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Hoe zorgen jullie ervoor dat het onderzoek up-to-date blijft?

De analisten in ons SI Research-team werken samen met onze kwantitatieve analisten om de financiële materialiteit te testen van de factoren die we bepalen. Ons kwantitatieve onderzoek stelt vast welke immateriële factoren de duidelijkste correlatie hebben met de financiële prestaties uit het verleden. Bovendien worden onze aannames voortdurend getest door de performance van onze fondsen, aangezien we duurzaamheid integreren in onze beleggingsbeslissingen.

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights
‘Make, remake and reuse’ – let’s shift to a circular economy
‘Make, remake and reuse’ – let’s shift to a circular economy
The boundless appetite for resources, fueled by linear production and consumption patterns, is exceeding the planet’s regenerative capacity.
02-12-2020 | Video
Niet alle belegbare trends en thema's draaien om hippe technologische innovaties
Niet alle belegbare trends en thema's draaien om hippe technologische innovaties
Veel aantrekkelijke beleggingstrends en -thema's draaien om technologie en innovatie, maar dat geldt zeker niet voor alle trends.
27-11-2020 | Visie
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector
De modesector is door zijn cyclische karakter hard getroffen door de Covid-19-pandemie.
26-11-2020 | SI Opener
Robeco ontvangt het label ESG-‘leader’ van Morningstar
Robeco ontvangt het label ESG-‘leader’ van Morningstar
Morningstar heeft aan Robeco het label ‘leader’ toegekend voor zijn commitment op het gebied van ESG.
25-11-2020 | Visie
Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten
Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten
Kwantitatieve strategieën zijn de afgelopen twee jaar onder druk komen te staan.
24-11-2020 | Interview
Outlook 2021: We tackelen het trilemma
Outlook 2021: We tackelen het trilemma
Beleidsmakers krijgen in 2021 een enorme uitdaging voor de kiezen.
19-11-2020 | Jaarlijkse vooruitblik
Step change in climate ambitions in the EU
Step change in climate ambitions in the EU
The EU has long had significant aspirations for the decarbonization of its economy.
17-11-2020 | Visie
Het verband tussen ESG en performance: SDG Credits doorstaat de test
Het verband tussen ESG en performance: SDG Credits doorstaat de test
Uit attributie-analyses blijkt dat beleggen op een manier die bijdraagt aan de SDG's, goed is voor de financiële performance.
13-11-2020 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord