11-05-2023 · Video

Een circulaire economie is pure noodzaak, niet alleen maar een goede zaak

De maatschappij verbruikt hulpbronnen in een razend tempo. De bevolkingsgroei en de toegenomen welvaart wakkeren de wereldwijde vraag aan en zorgen voor overconsumptie. Om bij te blijven onttrekken we kostbare hulpbronnen aan onze planeet, veel meer dan de aarde op natuurlijke wijze kan regenereren.

    Auteurs

  • Natalie Falkman - Portfolio Manager

    Natalie Falkman

    Portfolio Manager

Meer consumptie betekent ook meer afval – in de lucht, op land en op zee. De productiecyclus op basis van het ‘take-make-waste’-model is verantwoordelijk voor de helft van alle uitstoot van broeikasgassen en creëert 100 miljard ton extra afvalmateriaal, waarvan minder dan een tiende wordt gerecycled.

loader

De maatschappij put de hulpbronnen te veel uit en beschadigt de planeet, waardoor de enorme milieuschuld alsmaar groter wordt. Als er niks verandert, hebben we in 2050 het equivalent van drie planeten aarde nodig hebben om onze huidige levensstijl in stand te houden. Circulaire oplossingen bieden een duurzame weg vooruit. In schril contrast met traditionele productieprocessen volgen circulaire bedrijven kritisch hoe producten worden ontworpen, vervaardigd, gedistribueerd, geconsumeerd en afgedankt, om het gebruik van hulpbronnen en afval in iedere fase van de levensduur van een product tot een minimum te beperken.

Dat kan betekenen dat in de ontwerpfase van een product softwaresimulatie wordt toegepast om te experimenteren met natuurvriendelijke materialen of modulaire constructiemodellen, zodat producten eenvoudig te demonteren, upgraden en hergebruiken zijn en niet helemaal weggegooid hoeven te worden.

Het kan ook betekenen dat producten worden gedeeld door meerdere gebruikers via diensten op basis van abonnementen. Hiervan bestaan in het retailsegment al zeer zichtbare voorbeelden binnen transport, reizen en toerisme, maar deelplatforms duiken ook op in minder voor de hand liggende gebieden, van zware landbouwapparatuur en fabrieksmachines tot de verhuur van laboratoriumruimte voor R&D en klinische proeven.

De bedrijfsmodellen en toepassingen die gebruikmaken van circulaire oplossingen zijn bijna eindeloos en zijn over de hele wereld te vinden in alle sectoren en bedrijfstakken.

We zijn eraan gewend geraakt om hulpbronnen te gebruiken om producten te maken en economieën te laten groeien. De circulaire economie is een ander economisch model. Het koppelt economische groei los van het gebruik van hulpbronnen door nieuwe manieren te ontdekken om de levensduur te verlengen en de waarde te benutten van wat we al hebben.

De circulaire economie is pure noodzaak. Mis deze geweldige kans niet om te profiteren van de transitie naar duurzamere groei!