14-12-2022 · Video

De toekomst van energie is schoon, elektrisch en efficiënt

Ondanks de toenemende wereldwijde inspanningen voor energie-efficiëntie zal de vraag naar energie de komende jaren in eerste instantie blijven stijgen. De twee grootste drijfveren hiervoor zijn de ongecontroleerde toename van de wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande groei van het wereldwijde bruto binnenlands product.

    Auteurs

  • Roman Boner CFA - Senior Portfolio Manager

    Roman Boner CFA

    Senior Portfolio Manager

Na vele jaren voorbereidend werk komen de puzzelstukjes bij elkaar om een kosteneffectieve en duurzame energietransitie mogelijk te maken.

De toekomst van energie is schoon, elektrisch en efficiënt. Ervaren themafondsbedrijven stellen beleggers in staat om deel te nemen aan beleggingskansen in de hele waardeketen en in de onomkeerbare megatrends van ontkoling en duurzame mobiliteit.

loader