07-09-2021 · Maandelijkse vooruitblik

Winstfeestje piekt, maar toekomstplaatje is rooskleurig

De bedrijfswinsten hebben tijdens het Covid-19-herstel een hoge vlucht genomen, maar laten nu een afvlakking zien. Toch ziet het toekomstplaatje er nog altijd rooskleurig uit voor aandelen, zegt strateeg Peter van der Welle.

    Auteurs

  • Peter van der Welle - Strategist Sustainable Multi Asset Solutions

    Peter van der Welle

    Strategist Sustainable Multi Asset Solutions

Winstfeestje piekt, maar toekomstplaatje is rooskleurig

In de afgelopen periode sneuvelden de nodige records in de S&P 500. Dankzij het vaccinatiesucces kon de bedrijfsactiviteit namelijk herstellen vanaf het dieptepunt tijdens de lockdowns. Zo kwam de jaar-op-jaar winstgroei voor de indexnamen in het tweede kwartaal uit op een record van 97%, volgens cijfers van Refinitiv.

Zo'n 88% van de bedrijven in de S&P 500 wist de winstverwachtingen te overtreffen, waardoor de index een reeks records neerzette. Het feest is nu voorbij, al is er nog genoeg meewind die aandelen aantrekkelijk maakt, zegt Van der Welle, strateeg in het multi-assetteam van Robeco.

“We zien nu dat het macro-economische momentum vertraagt doordat het stijgende aantal Covid-19-besmettingen het consumentenvertrouwen aantast. Daarnaast hebben sommige sectoren te maken met aanbodgerelateerde productiebeperkingen en lopen de inkoopkosten op. Al deze factoren maken het waarschijnlijk dat de winstgroei gaat vertragen in het derde kwartaal”, zegt hij.

Aanwijzing van de yield curve

“Ook de vorm van de yield curve wijst op een vroegcyclische piek van de wereldwijde winstgroei. De spread tussen de rente op 10-jaars en 2-jaars Amerikaanse Treasuries loopt doorgaans voor op de winstcyclus. De recente afvlakking van de yield curve en de dalende termijnpremie suggereren dat de meewind voor de winstgroei op de middellange termijn afzwakt. De vroegcyclische piek van de groei van de winst per aandeel ligt al achter ons.”

“Het is echter onwaarschijnlijk dat deze verzwakking vanaf een historisch hoog niveau er de komende kwartalen voor gaat zorgen dat de wereldwijde groei van de bedrijfswinsten in 6 tot 12 maanden tot stilstand komt.”

Verwachte groei van de winst per aandeel in de komende 12 maanden, voor de grootste markten ter wereld.

Verwachte groei van de winst per aandeel in de komende 12 maanden, voor de grootste markten ter wereld.

Bron: Refinitiv Datastream, Robeco

Drie redenen om te juichen

Volgens Van der Welle zijn er drie redenen waarom de winstgroei weliswaar afvlakt, maar beleggers niet al te veel slapeloze nachten gaat bezorgen.

“Ten eerste nemen de aanbodgerelateerde productiebeperkingen af nu het aanbod van arbeid toeneemt. In veel landen worden verlofregelingen en stimuleringspakketten namelijk geleidelijk uitgefaseerd”, zegt hij. “Daardoor neemt de druk op de arbeids- en wervingskosten af, aangezien mensen weer op zoek gaan naar werk.”

“Daarnaast is de prijs van sommige grondstoffen, zoals hout en koper, al flink gedaald vanaf de piek in de eerste helft van 2021, wat gunstig is voor bijvoorbeeld de woningsector.”

Ontdek de nieuwste inzichten via onze maandelijkse e-mailupdates

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en ontvang als eerste de nieuwste inzichten of bouw het groenste portfolio op.

Blijf op de hoogte

Koopkracht blijft sterk

“Ten tweede is de afname van het consumentenvertrouwen, die mogelijk een negatief effect heeft op de topline-groei in het derde kwartaal, waarschijnlijk van tijdelijke aard. Wij gaan er namelijk van uit dat de deltavariant van Covid-19 komende winter beheersbaar blijkt en de lockdowns begin 2022 weer worden versoepeld.”

De koopkracht van consumenten is nog altijd sterk, want de spaartegoeden van huishoudens blijven hoog, met geld dat ze tijdens de lockdowns niet konden uitgeven, zegt hij. De betaalbaarheidsratio's – gedefinieerd als de verschuldigde rente afgezet tegen het netto-inkomen – zijn ook gezond.

“Bovendien is onder huishoudens geen cyclus van schuldenafbouw op gang gekomen, zoals na de wereldwijde financiële crisis wel het geval was. Dat betekent dat de koopkracht van consumenten veerkrachtig blijft”, zegt Van der Welle.

Enorme fiscale steun

“Ten derde heeft de ongekende fiscale steun die we afgelopen jaar zagen in grote ontwikkelde economieën ook een vertraagd positief effect op de economische activiteit.”

“Zo stimuleert het Europese herstelfonds, waarvan in juli de eerste tranche is uitbetaald, de regionale economische groei op middellange termijn.”

“Kortom, vanuit macro-economisch oogpunt is het waarschijnlijk dat de bovengemiddelde bbp-groei de komende 12 maanden aanhoudt in ontwikkelde economieën, met een winstgroei ruim in de dubbele cijfers.”

Wereldwijde groeiverwachting

Ondertussen verwacht het IMF voor 2022 een bbp-groei van 4,9%, wat in lijn zou zijn met de vertraging van de groei van de winst per aandeel ten opzichte van het moment waarop de massale vaccinatiecampagnes van start gingen aan het begin van 2021, zegt Van der Welle.

“Maar historisch gezien bevinden we ons daarmee nog steeds in het hogere segment van de verdeling, met een groei van de winst per aandeel tussen de 20% en 30%”, zegt hij.

“Deze visie wordt bekrachtigd door onze bottom-upanalyse. De bedrijfsanalisten verwachten op dit moment namelijk dat de groei van de winst per aandeel over 12 maanden in verschillende regio's net onder de 20% uitkomt. Het winstfeestje piekt dus, maar toch ziet het toekomstplaatje er rooskleurig uit.”