23-05-2018 · Visie

Short maturity = laag risico, minder volatiliteit

Toenemende volatiliteit en een stijgende rente – niet bepaald een combinatie waar risicomijdende creditbeleggers op zitten te wachten. Hoe kunnen beleggers hun marktexposure behouden met een acceptabel risico-rendementsprofiel en zonder al te veel volatiliteit? Short maturity-strategieën zijn hiervoor een aantrekkelijke oplossing, omdat deze een hoog risicogecorrigeerd rendement leveren en minder volatiel zijn. Bovendien bieden ze ook spreidings- en liquiditeitsvoordelen die misschien minder voor de hand liggen.

  Auteurs

 • Reinout Schapers - Portfolio Manager

  Reinout Schapers

  Portfolio Manager

In onze recent gepubliceerde Credit Quarterly Outlook nemen we een behoedzame houding aan. De fundamentals van de markt blijven positief en de wereldeconomie lijkt er goed voor te staan, maar over de hele linie zijn risicovolle beleggingen duur – van investment grade tot high yield en van Amerikaanse Treasuries tot obligaties uit opkomende markten. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Dit scenario leidt namelijk tot grotere verschillen binnen ons beleggingsuniversum en dat levert kansen op. Zo zijn kortlopende obligaties bijvoorbeeld een slimme manier om in zo’n marktomgeving een outperformance te realiseren, zowel vanuit strategisch als tactisch oogpunt. De 5-jaarsrente op Amerikaanse obligaties is de afgelopen zes maanden met 100 basispunten gestegen en de wereldwijde investmentgrademarkt (Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index) is in die periode 2,0% gedaald, terwijl het totaalrendement voor kortlopende wereldwijde investmentgradecredits (Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 years Index) slechts 0,90% is gedaald.

Reinout Schapers - Portfolio Manager

Reinout Schapers
Portfolio Manager

Short maturity – een slimme benadering in de huidige markt.

Laag risico, minder volatiliteit

Een strategisch argument voor kortlopende obligaties is dat beleggers ermee kunnen profiteren van de laagrisico-anomalie. Op de aandelenmarkt is dit een bekend verschijnsel, maar er is ook overtuigend bewijs voor op de creditmarkt, waar obligaties met een laag risico een hoger risicogecorrigeerd rendement laten zien. De onderstaande grafiek laat zien dat kortlopende credits in alle ratingcategorieën een hogere Sharpe-ratio hebben dan langerlopende credits.

image.png

Bron: Houweling, Van Vliet, Wang & Beekhuizen, 2015, “The Low-Risk Effect in Corporate Bonds”

Beleggers hebben vaak een voorkeur voor obligaties met een hoog risico en betalen er te veel voor. Dit veroorzaakt een laagrisico-anomalie, waarbij effecten met een laag risico empirisch gezien een beter risico-rendementsprofiel hebben dan effecten met een hoog risico. Bij beleggen op basis van een benchmark worden portefeuillemanagers vaak aangespoord beter te presteren dan een bepaalde index en langerlopende obligaties hebben meestal een risicoprofiel dat meer aansluit bij de marktindex dan obligaties waarvan de afloopdatum in zicht komt. Dit wordt nog eens versterkt door een hot money-effect: geld stroomt naar beleggingscategorieën die goed presteren. Voor portefeuillemanagers is dit een extra stimulans om bijvoorbeeld credits met een hoog risico te kopen, omdat deze in een bullmarkt vaak een outperformance realiseren. Beleggers in kortlopende credits profiteren op hun beurt van het roll down-effect – de koersstijging van een obligatie als de spreads dalen omdat de afloopdatum dichterbij komt.

Voor welke beleggers kan deze strategie interessant zijn en waarom?

 1. Het is een goede optie voor beleggers die verwachten dat de rente blijft stijgen, omdat ze met zo’n strategie de gevoeligheid van hun portefeuille voor stijgende rentes (durationrisico) kunnen beperken. Kortlopende credits hebben een lagere duration en spreadduration en zijn dus minder gevoelig voor stijgende rentes en oplopende creditspreads. Ze kunnen zelfs profiteren van een stijgende rente, omdat de obligaties relatief snel aflopen en de hoofdsom kan worden herbelegd tegen een hogere rente.

 2. Ook beleggers die de impact van de marktvolatiliteit willen beperken, kiezen mogelijk voor short maturity-beleggen. Het biedt ze namelijk beperkte volatiliteit en drawdowns vergeleken met de algemene creditmarkt. Bovendien is het rendement beter voorspelbaar.

 3. Voor beleggers die in de huidige omgeving met lage rentes op zoek zijn naar rendement, zijn kortlopende obligaties een mooie tussenstap naar risicovollere beleggingscategorieën. Beleggers kunnen overwegen verder te kijken dan hun eigen markt en zich richten op Azië, high yield en opkomende markten, waar kortlopende producten een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel hebben.

 4. Beleggers die op zoek zijn naar een alternatief voor langdurige cashposities en hun geld aan het ‘werk’ willen zetten. Een short maturity-strategie levert een beter rendement op dan cash, maar biedt wel voldoende flexibiliteit en heeft een kleine risico-exposure.

Spreidings- en liquiditeitsvoordelen

Het toevoegen van een short maturity-strategie aan een traditionele obligatieportefeuille levert spreidingsvoordelen op, omdat het rendement een lagere correlatie heeft met traditionele obligatiemarkten. Bovendien hebben kortlopende credits een gunstiger liquiditeitsprofiel dan hun langerlopende tegenhangers. Dit aantrekkelijke liquiditeitsprofiel – dankzij de regelmatige instroom van aflopende obligaties, couponinkomsten en het gegeven dat kortlopende credits vaker worden aangehouden tot het einde van de looptijd – zorgt ervoor dat een short maturity-strategie de omzet kan minimaliseren en dus de transactiekosten kan beperken. Dit is een zeer aantrekkelijke eigenschap met het oog op de lage liquiditeit van dit moment. Net als met elke benadering zijn er ook tijden waarin een short maturity-strategie minder oplevert. Zo moeten beleggers vanwege het defensieve karakter enige performance prijsgeven als de rente daalt en de creditmarkten stijgen, omdat de strategie op zo’n moment minder opwaarts potentieel biedt.

De strategie Robeco Global Credits – Short Maturity belegt wereldwijd in kortlopende bedrijfsobligaties en obligaties van financiële instellingen. De benchmark van de strategie is de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 years Index. De kern van de portefeuille bestaat uit investmentgradebedrijfsobligaties uit ontwikkelde markten met een maximale looptijd van zes jaar. Om het rendement te verbeteren kan maximaal een derde van de portefeuille worden belegd in credits uit opkomende markten, highyieldobligaties (voornamelijk met een BB-rating) en gesecuritiseerde credits. Zo wordt wel het algemene risicoprofiel beheerst. Daarnaast kan de portefeuille ook bepaalde aflosbare effecten bevatten met een calldatum die binnen de zes jaar ligt.