20-12-2017 · Visie

Feit of fictie: duurzaamheid gaat ten koste van performance

Duurzaam beleggen is omgeven door meer mythes dan welke andere beleggingsstijl ook. De hardnekkigste is wel dat het ten koste zou gaan van performance: vanwege een of ander ideaal neem je genoegen met minder rendement.

    Auteurs

  • Masja Zandbergen-Albers - Head of Sustainability Integration

    Masja Zandbergen-Albers

    Head of Sustainability Integration

Waar komt die mythe van een slechte performance eigenlijk vandaan? Deels komt hij voort uit het feit dat in sommige gevallen bedrijven moeten investeren als ze duurzaamheid willen omarmen. Energiebedrijven die zich meer op hernieuwbare energie willen richten, moeten bijvoorbeeld miljoenen investeren in nieuwe infrastructuur. Inkopen bij leveranciers die hun werknemers goed betalen, betekent dat de kosten omhoog gaan. En een iets minder tastbaar voorbeeld is dat bedrijven met weinig diversiteit bijvoorbeeld externe recruiters moeten inschakelen. Ook dat verhoogt de kosten en leidt tot een lager rendement op de korte termijn.

In theorie lijkt dit er dus op te wijzen dat bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, achterblijven bij de markt. In de praktijk blijkt echter meestal het tegenovergestelde. Het gebruik van ESG-principes (environmental, social en governance) door bedrijven en beleggers kan de performance juist aantoonbaar verbeteren. Dit is voornamelijk te danken aan het vermogen om risico’s te beperken, vooral omdat de lat in alle drie de domeinen hoger wordt gelegd om klimaatverandering of slecht gedrag van bedrijven serieus aan te pakken.

Financielel materialiteit is de sleutel

Dat duurzaamheid waarde toevoegt – en dus niet onttrekt – is in 2015 aangetoond door Oxford University en Arabesque Partners in de studie ‘From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance’. 1De studie analyseerde meer dan 200 bronnen, waaronder wetenschappelijk onderzoek, sectorrapportages, krantenartikelen en boeken, en de conclusie was dat “uit 80% van de geanalyseerde studies bleek dat zorgvuldige duurzaamheidsprocedures een positief effect hebben op de performance van beleggingen”.

Als je de besluitvorming wilt verbeteren door ESG-informatie in het proces op te nemen, is het essentieel dat je kijkt door de bril van de belegger en alleen financieel materiële kwesties analyseert – zij raken een bedrijf in de kern. Met andere woorden: de focus moet liggen op onderzoek naar de ESG-kwesties die een rechtstreeks financieel effect hebben op het bedrijfsresultaat op de lange termijn en daarmee op het beleggingsrendement. Bij een nutsbedrijf gaat het bijvoorbeeld vooral om de energie-efficiëntie van de activiteiten en de strategie richting energietransitie. En voor een bank gaat het vooral om bestuur, om de cultuur rond risicobeheer en om productzorg.

Focus op ESG-kwesties die er echt toe doen

Uit onderzoek blijkt dat dit inderdaad een verschil maakt: een studie uit 2015 van de Harvard Business School toonde voor het eerst een direct verband aan tussen betere prestaties en transparantie op het gebied van materiële ESG-kwesties enerzijds en hogere aandelenkoersen anderzijds. De paper ‘Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality’ maakte duidelijk hoe de financiële voordelen zich vertalen naar de waarde van beleggingen.1

Verder kan de implementatie van ESG-criteria kansen opleveren en risico’s beperken. Zo heeft het toenemende gebruik van elektrische auto’s kansen opgeleverd voor beleggers in zowel autofabrikanten als hun toeleveranciers. Denk hierbij aan de nieuwe smart materials, zoals lithium voor accu’s. Tegelijkertijd kun je met ESG de risico's beperken.2

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten of bouw de groenste portefeuille op.

Blijf op de hoogte

Hogere opbrengsten

Duurzaamheidscriteria kunnen onder meer mogelijke problemen blootleggen in de toeleveringsketen van industrieën die afhankelijk zijn van goedkope arbeid, zoals mode en retail. Dit helpt beleggers met een best in class-benadering om het kaf van het koren te scheiden bij hun keuze voor bepaalde aandelen of obligaties.

Al met al is er steeds meer bewijs dat bedrijven die nu actief hun duurzaamheid verbeteren daar in de toekomst de vruchten van plukken – en zo misschien zelfs hun bedrijf redden. Zo stappen oliemaatschappijen langzamerhand over op een nieuw bedrijfsmodel waarin fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Autofabrikanten gaan over op elektrische voertuigen en retailers kopen alleen nog in bij leveranciers die zijn gecontroleerd op naleving van mensenrechten.

Een nieuw bedrijfsmodel

Mochten in de toekomst CO2-limieten worden ingevoerd, dan zijn bedrijven die hun CO2-voetafdruk nu al beperken op dat moment beter in staat om te gaan met nieuwe regelgeving of nieuw overheidsbeleid. Dit speelt nu al bij vastgoedbedrijven en bij vrijwel alle nutsbedrijven. Een grotere efficiëntie nu betekent minder kosten en meer winst in de toekomst.

Kortom: rekening houden met duurzaamheidsaspecten leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen. En op de lange termijn leidt dat weer tot een beter rendement. Daarom blijft Robeco overtuigd van duurzaam beleggen en hebben we ESG-factoren geïntegreerd in het beleggingsproces voor zowel fundamentele als kwantitatieve aandelenstrategieën en voor obligatiestrategieën.