belgiumnl
Image

Robeco High Yield Bonds FH EUR

Index: Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2.5% Issuer Cap (hedged into EUR)
ISIN: LU0792910563
  • Beheerd met een conservatieve benadering
  • Gedisciplineerd en herhaalbaar beleggingsproces
  • Ervaren managementteam
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco High Yield Bonds is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijfsobligaties met een rating lager dan investment grade, voornamelijk uitgegeven door issuers uit ontwikkelde markten (Europa/de VS). De selectie van deze obligaties is hoofdzakelijk gebaseerd op fundamentele analyse. De portefeuille is breed gespreid, met een structurele voorkeur voor het hoger gewaardeerde segment binnen high yield. Performance drivers zijn de top-downbetapositionering en de bottom-upissuerselectie. Door deze fondsklasse wordt de duration (rentegevoeligheid) van de portefeuille afgedekt naar bijna nul.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco High Yield Bonds FH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,36%. Uiteindelijk kende januari een vlak verloop als we kijken naar het totaalrendement. Na een sterk begin van de maand stegen de creditspreads met ongeveer 50 bp. Relatief gezien deed het fonds het dankzij een beta van ongeveer 0,9 een paar basispunten beter dan de benchmark (vóór aftrek van vergoedingen). Onze hogere kwaliteitspositie voegde deze maand geen waarde toe, aangezien CCC's gecorrigeerd voor risico beter presteerden. Op issuerniveau leverden we in op onze overweging in issuers die afhankelijk zijn van gas zoals Antero Resources en EQT (-2 bp). In de VS staat de gasprijs nu al enige tijd aanzienlijk onder druk omdat de afnamecapaciteit beperkt is. Maar er was ook positief nieuws. We profiteerden bijvoorbeeld van onze overweging in Tereos (+6 bp). Deze Franse suikerproducent kwam met goede resultaten toen de suikerprijs steeg, wat een van de belangrijkste factoren is voor de credits. De onderweging in Sprint en Intelsat droeg ook positief bij (9 bp in totaal). De kans op een fusie met T-Mobile neemt af waardoor de obligatiekoers daalde. Obligaties van Intelsat liepen uit op het nieuws dat ze waarschijnlijk maar USD 1 miljard aan vergoeding ontvangen van de toezichthouder (FCC) voor hun spectrum, terwijl het bedrijf had gerekend op USD 20 miljard.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Highyieldobligaties zetten hun decemberrally voort in de eerste twee weken van januari. De sterke technische steun waarvan de markt profiteerde, hield plotseling op toen beleggers begonnen te reageren op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De volatiliteit van aandelen liep op, creditspreads liepen uit en veilige staatsobligaties maakten een tamelijk heftige verkrapping door. De rente op 10-jaars Amerikaanse Treasuries daalde naar 1,51% vanaf een niveau van 1,92% eind vorig jaar. Op de Amerikaanse highyieldmarkt bleven de sectoren onafhankelijke E&P-bedrijven (-3,5%) en oliedienstverleners (-1,8%) het meeste achter, toen de prijs van ruwe olie daalde naar het laagste niveau in meer dan een jaar. In Europa zagen we zwakte in accommodaties (-1,1%) en chemie (-1%). Het aanbod van nieuwe emissies nam sterk toe. In de VS bedroeg de activiteit op de primaire markt USD 38,5 miljard, een van de drukste maanden ooit. Ook in Europa was die hoge activiteit aanwezig. Hier kwam EUR 13.2 miljard aan nieuw aanbod op de markt. Bedrijven proberen te profiteren van de nog steeds gunstige financieringsvoorwaarden, nu de coupons van nieuwe uitgiftes in Europa zijn gedaald naar 2,20% ten opzichte van 3,67% in 2019. De spread van de wereldwijde highyieldindex liep over de maand maar liefst 53 bp uit en staat nu op 389 bp bij een gemiddelde rente van 5,09%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Alle valutarisico's worden afgedekt.

Derivatenbeleid

Robeco High Yield Bonds maakt gebruik van derivaten ten behoeve van afdekking en voor beleggingsdoeleinden. Deze derivaten zijn zeer liquide.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. De inkomsten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hierdoor bestaat het gehele fondsresultaat uit koersrendement.

ESG-integratiebeleid

Onze analyse van issuers kijkt verder dan de traditionele financiële factoren en neemt ook de prestaties op het gebied van ESG-factoren mee. In onze ogen is het voor weloverwogen beleggingsbeslissingen essentieel om rekening te houden met deze ESG-factoren, omdat die een materiële impact kunnen hebben op de financiële performance van de issuer. Dit sluit perfect aan bij de basisbehoefte van een creditportefeuille om de verliezers te vermijden, want veel kredietkwesties uit het verleden zijn toe te schrijven aan zaken als slechte governancekaders, milieukwesties of zwakke normen voor gezondheid en veiligheid. De ESG-integratie is bedoeld om het risico-rendementsprofiel van de beleggingen te verbeteren en heeft niet als doel om een impact te hebben. De ESG-analyse is volledig geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. We hebben per sector vastgesteld wat de belangrijkste ESG-factoren zijn. In de analyse bepalen we hoe elk bedrijf is gepositioneerd voor deze ESG-factoren en hoe deze positie de fundamentele kredietkwaliteit beïnvloedt.

Beleggingsbeleid

Robeco High Yield Bonds belegt in bedrijfsobligaties met een rating lager dan investment grade, voornamelijk uitgegeven door Amerikaanse en Europese issuers. De portefeuille is breed gespreid over circa 250 issuers, met een structurele voorkeur voor het hoger gewaardeerde segment in high yield (BB/B). Performance drivers zijn de top-down bètapositionering en de bottom-up issuerselectie. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance ten opzichte van zijn index, de Barclays US Corporate High Yield & Pan European High Yield ex Financials 2.5% Issuer Cap. De index sluit high-yieldobligaties van financiële instellingen uit vanwege het relatief hoge systematische risico, en past een issuer cap toe om concentratierisico te voorkomen. De beleggingsfilosofie is gebaseerd op het beheer van een goed gespreide portefeuille met een langetermijnvisie. Top-down bètapositionering is gebaseerd op de uitkomst van onze Credit Quarterly Outlook, waar het team discussieert over de fundamentele vooruitzichten voor de markt, de waardering van de obligatiemarkten en het technische plaatje. Het bottom-up issueronderzoek wordt uitgevoerd door onze creditanalisten, die de fundamentele analyse uitvoeren. De onderzoeksrapporten van de analisten worden besproken in ongeveer 500 creditcommissies per jaar. Daarnaast wordt een eigen kwantitatief selectiemodel gebruikt als een onafhankelijke performance driver. De portefeuillemanagers zijn verantwoordelijk voor de portefeuillesamenstelling. Een door Robeco zelf ontwikkelde benadering voor risicobeheer voorkomt hoge risicoconcentraties in de portefeuille. Belangen in aandelen kunnen alleen aan de portefeuille worden toegevoegd op basis van corporate actions en/of herstructurering van schuld. De portefeuillemanager heeft niet de intentie om gebruik te maken van opties of swaptions. Het beleggingsproces is goed gestructureerd en heeft zich in de loop der tijd bewezen, waarmee het bijdraagt aan herhaalbare performance. Het fonds Robeco High Yield Bonds wordt beheerd door ons Credit-team, dat bestaat uit acht portefeuillemanagers en dertien creditanalisten. Binnen het team zijn Sander Bus en Roeland Moraal verantwoordelijk voor high yield. Sander is betrokken bij het fonds sinds de oprichting in 1998 en Roeland kwam er in 2003 bij. De portefeuillemanagers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de creditportefeuilles, terwijl de analisten zorgen voor de fundamentele research van het team. Duration van de portefeuille wordt beheerd in lijn met de index en valuta-exposure is afgedekt.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We zijn er nog steeds van overtuigd dat het einde van de creditcyclus nabij is. De Amerikaanse economie is kwetsbaarder geworden. Zo staan de bedrijfswinsten onder druk en verzwakt het industriële klimaat. De consument houdt zich goed staande, ondersteund door een sterke arbeidsmarkt. Maar we zien inmiddels wel de eerste tekenen van verzwakking in de werkgelegenheidscijfers. In Europa is het beeld vergelijkbaar. De komende tijd zal er veel afhangen van de wereldwijde handelsconflicten. Een snelle oplossing voor het handelsgeschil tussen de VS en China zou zeer positief zijn, maar wij denken dat dit onwaarschijnlijk is. Aan de andere kant zou een bijkomend conflict tussen Europa en de VS zeer negatieve gevolgen hebben voor de wereldhandel, de bedrijfswinsten en het sentiment onder beleggers. Centrale banken zijn een lichtpuntje, want die handhaven hun zeer ondersteunende beleid. In het highyieldsegment zijn BB-obligaties duur geworden, terwijl CCC’s relatief goedkoop zijn. In dit sterk uiteenlopend universum is het kopen van de gemiddelde marktspread geen optie. Beleggers moeten kiezen tussen veilige maar dure BB's enerzijds en obligaties van lagere kwaliteit om rendement te behalen anderzijds. Kiezen ze voor die laatste categorie, dan is de kans op afschrijvingen als de cyclus omslaat groot. Wij blijven kiezen voor kwaliteit en richten ons met bottom-up onderzoek op het vinden onjuist gewaardeerde kansen – waarvan er op dit moment niet veel meer zijn.

Sander Bus, Roeland Moraal
Sander Bus, Roeland Moraal

Sander Bus, Roeland Moraal

De heer Bus is hoofd van het Creditteam en beheert onze high-yieldportefeuilles. Voordat hij in 1998 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar als Fixed Income Analyst voor Rabobank. De heer Bus studeerde monetaire economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2003 is hij CFA Charterholder en hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. De heer Bus is werkzaam in de beleggingssector sinds 1996. Roeland Moraal, Vice President, CEFA, portefeuillemanager. Roeland is sinds januari 2004 senior portefeuillemanager High Yield binnen het Robeco Credit-team. Hiervoor was hij twee jaar portefeuillemanager binnen het Rates-team en werkte hij drie jaar als analist bij het Institute for Research and Investment Services (IRIS). Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 1997 bij Robeco. Hij studeerde toegepaste wiskunde aan de Universiteit van Twente en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2000 is hij CEFA Charterholder en hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.

Team

<HTML><P>Het fonds Robeco High Yield Bonds wordt beheerd door Robeco's Credit-team, dat bestaat uit 9 portefeuillemanagers en 23 creditanalisten. De portefeuillemanagers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de creditportefeuilles, terwijl de analisten zorgen voor de fundamentele research van het team. Onze analisten hebben jarenlange ervaring binnen hun sectoren die ze wereldwijd beheren. Elke analist richt zich op zowel investment grade als high yield, waardoor ze een informatievoordeel hebben en kunnen profiteren van inefficiënties die traditioneel bestaan tussen deze twee marktsegmenten. Daarnaast wordt het Credit-team ondersteund door kwantitatieve onderzoekers en handelaren in vastrentende waarden. Gemiddeld hebben de leden van het Credit-team 17 jaar ervaring in de vermogensbeheersector, waarvan 8 jaar binnen Robeco.</P></HTML>

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0792910563
BloombergRHYBFHE LX
Valoren18787084
WKNA1KDAL
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1341360000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord