belgienl

Fund Selector

Reynders-taks

Bekijk welke beleggingsfondsen onderhevig zijn aan meerwaardebelasting.

Reynders tax Belgische TIS-historie

van fondsen

*) De hier genoemde waarde is de Netto Inventaris Waarde vermeerderd dan wel verminderd met de op- of afslag nader aangegeven in het prospectus. Dit is van toepassing op de in Luxemburg genoteerde fondsen (zie tabblad Details: Vermogensbeheerder). De zuivere Netto Inventaris Waarde van de in Nederland genoteerde fondsen (Vermogensbeheerder: Robeco Institutional Asset Management B.V.) zijn verkrijgbaar via de BEAMA website.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord