Robeco, The Investments Engineers
blue circle

Privacyverklaring van Robeco

Privacy- en cookiebeleid

Robeco Institutional Asset Management B.V. in Rotterdam en/of aan haar gerelateerde en gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (hierna ‘Robeco’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid. Het adres van Robeco is: Weena 850, 3014 DA Rotterdam. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom gaat Robeco zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen zonder uw toestemming, tenzij de wet ons dit verplicht te doen of een overheidsinstantie of een private partij in verband met een rechtszaak, een gerechtelijke uitspraak, een onderzoek of een soortgelijke procedure.