Het pensioenstelsel verandert. Uw welverdiende pensioen bestond tot voor kort uit drie pijlers. Maar door de langere levensverwachting en de lage rente zijn extra bronnen nodig om voldoende pensioen te kunnen opbouwen. Wij onderscheiden daarom vijf pensioenpijlers.5-lagen-2.jpg

Laag 1 - Overheidspensioen

De AOW voorziet in een basispensioen voor iedere Nederlander. De leeftijd waarop u voor AOW in aanmerking komt wordt de komende jaren stap voor stap verhoogd naar 67 jaar
5-lagen-3.jpg

Laag 2 - Bedrijfspensioen

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij hun werkgever. De bijdrage van de werkgever neemt echter af en de pensioenopbouw daalt. Robeco Smart Pension faciliteert een bedrijfspensioenregeling.5-lagen-4.jpg

Laag 3 - Privépensioen

Door sparen, beleggen of verzekeren kunt u zelf pensioen opbouwen. Dit kan fiscaal minder voordelig zijn: de premie is alleen aftrekbaar bij een (fors) pensioentekort.5-lagen-5.jpg

Laag 4 - Nieuw: eigen huis

Een eigen huis wordt steeds vaker gezien als pensioenpijler. Een lage hypotheek betekent lagere woonlasten. Vaak is er al een deel afgelost, soms zelfs alles. Verkoop van de woning rond de pensioendatum is natuurlijk ook mogelijk.


5-lagen-6.jpg


Laag 5 - Nieuw: inkomen

Deeltijdpensioen zal steeds vaker voorkomen. Mensen werken – naast hun pensionering – parttime door of starten een eigen onderneming. Privépensioen biedt mogelijkheden

De nieuwe pensioenpijlers zijn niet voor iedereen bereikbaar. Voor het simpel opbouwen van een comfortabel pensioen biedt vooral laag 3, het privépensioen, mogelijkheden. Voor meer informatie over individueel beleggen verwijzen we u graag naar onze particuliere website, www.robeco.nl.