By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De beschikbare premieregeling

Robeco Smart Pension is een beschikbare premieregeling. Dat wordt ook wel ‘DC-regeling’ genoemd, waarbij ‘DC’ staat voor ‘Defined Contribution’. Bij deze regeling is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de betaalde premies. Hoeveel pensioen u krijgt ligt vooraf niet vast en hangt  onder andere af van de ingelegde premies, de kosten en het rendement uit beleggingen.

De DC-regeling bestaat naast de meest gangbare ‘defined benefit’ regelingen, zoals een middelloonregeling. Bij deze regelingen is het uitgangspunt dat werknemers een pensioenrecht opbouwen afhankelijk van het aantal jaren dat is gewerkt. De hoogte van het pensioen vormt het uitgangspunt en de premies worden daarop aangepast. In een uiterst geval volstaat de premie niet en moet er op het pensioen voor werknemers en gepensioneerden worden gekort.

De pensioenpremies staan centraal
De beschikbare premieregeling is een type pensioenregeling waarbij de werkgever aan zijn werknemers een premie in geld beschikbaar stelt voor de opbouw van pensioen. De hoogte van de premie is afhankelijk van inkomen en leeftijd en wordt als percentage berekend over de pensioengrondslag.

De premie wordt belegd op uw persoonlijke beleggingsrekening. Het rendement op de beleggingen kan fluctueren door koerswinsten of -verliezen. Vooraf is dus niet bekend hoe hoog uw pensioenkapitaal zal zijn op het moment dat u met pensioen gaat. Het beleggingsrisico ligt bij een beschikbare premieregeling daarmee bij u als deelnemer.

Op uw pensioendatum wordt het opgebouwde kapitaal gebruikt om een jaarlijks pensioen aan te kopen. Dat gebeurt vaak bij een verzekeraar. De premies die worden gestort voor de opbouw van uw pensioen worden standaard belegd volgens het principe van life cycle-beleggen.

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons tijdens kantooruren bereiken.
Telefoon: 020-5831000 (lokaal tarief)