By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Veranderingen in uw persoonlijke situatie

Bij Robeco Smart Pension kunt u wijzigingen in uw contactgegevens en burgerlijke staat eenvoudig zelf doorgeven. Dat geldt ook voor als u de pensioenopbouw die u bijvoorbeeld bij uw vorige werkgever(s) heeft opgebouwd, wilt overdragen naar Robeco Smart Pension

Als u al deelneemt aan Robeco Smart Pension log dan eerst in op uw persoonlijke online pensioenrekening met uw DigiD en ga vervolgens naar ‘Mijn wijzigingen’.

Contactgegevens
De communicatie over uw pensioen bij Robeco Smart Pension vindt plaats via uw persoonlijke pensioenrekening. Per e-mail laten u weten wanneer er nieuwe berichten voor u klaar staan. Het e-mailadres dat wij daarvoor gebruiken kunt u zelf invoeren bij ‘Nieuwe wijzigingen-Contactgegevens’ op uw pensioenportal. Ondanks de voorkeur voor digitale communicatie is het via ‘Nieuwe wijzigingen - correspondentieadres’ ook mogelijk om een fysiek correspondentieadres in uw dossier op te nemen.

Burgerlijke staat
Aanvang relatie
Als u gaat samenwonen dan kunt u de bijbehorende wijziging in uw burgerlijke staat online aan ons doorgeven via ‘Mijn wijzigingen’ op uw persoonlijke pensioenrekening. Woont u in Nederland en gaat u trouwen dan worden wij hierover automatisch geïnformeerd door uw gemeente.

Einde relatie

Als uw gezamenlijke huishouding is beëindigd, dan kunt u deze wijziging in uw burgerlijke staat doorgeven op uw persoonlijke pensioenrekening onder ‘Mijn wijzigingen’. Woonde u tijdens uw huwelijk in Nederland dan worden wij automatisch door uw gemeente geïnformeerd over uw echtscheiding. Over de gevolgen voor uw pensioen nemen wij contact met u op.

Waarde overdragen
U kunt het pensioen dat u bij andere werkgevers heeft opgebouwd overdragen aan de Robeco Smart Pension-regeling van uw huidige werkgever. Hierbij wordt de waarde van dat pensioen toegevoegd aan uw Robeco Smart Pension-regeling en op dezelfde manier belegd als uw premie-inleg. Om na te gaan of het in uw geval verstandig is om de waarde over te dragen, raden wij aan dat u zich goed laat informeren of adviseren over de mogelijke gevolgen. In onze uitleg ‘Waardeoverdracht’ leest u hier meer over. Deze toelichting vindt u op uw persoonlijke pensioenrekening onder het kopje 'Keuzes die u heeft'.

Uit dienst
Wilt u de opgebouwde waarde in uw Robeco Smart Pension-regeling meenemen naar de regeling van uw nieuwe werkgever dan kan dat. U verzoekt in dit geval uw nieuwe pensioenuitvoerder om de waardeoverdracht bij ons aan te vragen.

Met pensioen
Als u pensioendatum nabij komt dan zal Robeco Smart Pension u gaan informeren wat u moet doen met het door u opgebouwde pensioenkapitaal. Meer informatie treft u aan onder “Met pensioen gaan”

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons tijdens kantooruren bereiken.
Telefoon: 020-5831000 (lokaal tarief)