By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Life cycle-beleggen

Life cycle-beleggen

Het beheren van uw opgebouwde pensioenkapitaal is een belangrijk onderdeel van Robeco Smart Pension. Daarvoor gebruiken we life cycle-beleggen. Goed vermogensbeheer is cruciaal voor een goed pensioen.

Robeco richt zich bij het beheer van uw pensioenkapitaal vooral op het uw eindresultaat. Met andere woorden, de hoogte van uw pensioenuitkering die u van uw opgebouwde kapitaal op latere leeftijd kunt aankopen (lees ook: Met pensioen gaan).

Life cycle-beleggen
Het eindresultaat van de deelnemer voorop stellen betekent dat wij voor u een goede afweging moeten maken tussen het rendement (van het beleggen van uw  pensioenkapitaal) en het risico dat u daarbij loopt. Dat gebeurt door life cycle-beleggen of levensloopbeleggen. Life cycle-beleggen houdt in, dat de samenstelling van uw beleggingen er op jonge leeftijd anders uitzien dan wanneer u de pensioenleeftijd nadert. De grafische weergave hiervan noemen we de life cycle of het glijpad (zie afbeelding). Het glijpad geeft aan hoe de samenstelling van de beleggingen van uw opgebouwde pensioenkapitaal eruit ziet op verschillende leeftijden. 

Return Matching

Beleggen in twee beleggingsfondsen
Zoals u in de afbeelding kunt zien bestaat de samenstelling van uw beleggingen voor uw pensioen uit twee beleggingsfondsen. Het blauwe gedeelte is het beleggingsfonds waarmee u vooral rendement kunt behalen. Dit heet de return portefeuille of het return fonds. Onderaan loopt de leeftijd op van 21 tot en met 66 jaar. Hoe groter het aantal jaren tot uw pensioen, hoe meer u belegt in het return fonds. Bent u bijvoorbeeld 36 jaar, dan bent u nog tenminste 30 jaar verwijderd van uw pensioen en is uw opgebouwde pensioenkapitaal volledig belegd in het return fonds.

Naarmate u de pensioenleeftijd nadert, zullen uw beleggingen geleidelijk verschuiven naar het tweede fonds. Dit is het oranje deel en wordt de matching portefeuille, of het matching fonds genoemd. Naarmate u dichter bij uw pensioen komt, zal het matching fonds een steeds groter deel van de beleggingen van uw pensioenkapitaal uitmaken. Dit doen wij om voor u meer zekerheid te krijgen, zodat u van uw opgebouwde pensioenkapitaal een min of meer gelijkblijvende pensioenuitkering kunt kopen wanneer u met pensioen gaat.

Steeds minder risico als de pensioenleeftijd nadert
U zult van uw opgebouwde pensioenvermogen op de pensioendatum een (maandelijkse) pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar. Deze uitkering blijft gedurende uw hele pensioen gelijk. De hoogte van deze pensioenuitkering die u eenmalig bij pensionering aankoopt is echter erg afhankelijk van een verandering in de rentestand. Met het matchingfonds zorgt Robeco Smart Pension er voor dat veranderingen in de rentestand beperkt invloed hebben op de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw eindresultaat, oftewel uw pensioen vinden wij van het grootste belang.

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons tijdens kantooruren bereiken.
Telefoon: 020-5831000 (lokaal tarief)