By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Life cycle-beleggen

Beleggen voor een goed pensioen

U wilt graag dat uw pensioenuitkering straks zo hoog mogelijk is. Daarom wordt uw pensioenpremie belegd. Het verleden leert namelijk dat beleggen op de lange termijn gemiddeld een hoger rendement oplevert dan sparen. U kunt uw pensioenpremie door Robeco laten beleggen of zelf uw beleggingsportefeuille samenstellen.

Bij Robeco Smart Pension heet het laten beleggen van uw pensioenpremie ‘Volledig beheer’. Robeco hanteert hierbij het principe van life cycle-beleggen of levensloopbeleggen, wat betekent dat we het beleggingsrisico afbouwen naarmate u ouder wordt. Meer over life cycle-beleggen leest u hier.

Standaard neemt u deel aan Robeco Smart Pension met ‘Volledig beheer’. Maar het kan zijn dat u voor uw beleggingen een lager of hoger risico accepteert. U kunt daarom ook kiezen om af te wijken van de standaard beleggingsmethode. Daarbij doorloopt u altijd eerst via uw persoonlijke rekeningoverzicht een vragenlijst die uw beleggingsprofiel vaststelt. Vervolgens bevestigt u, of u een andere life cycle wilt die beter past bij uw beleggingsprofiel. Robeco beheert dan nog steeds uw beleggingen.

Zelf beleggingsportefeuille samenstellen
U kunt ook zelf uw beleggingen gaan beheren. Dat heet ‘Eigen beheer’. Hierbij stelt u zelf de verdeling van beleggingen in uw beleggingsportefeuille vast. U kunt iedere maand kosteloos uw portefeuille aanpassen. Afwijken van de standaard beleggingsmethode betekent ook, dat u de verantwoordelijkheid voor een gebalanceerde beleggingsportefeuille van Robeco overneemt.

Uw pensioenuitvoerder heeft echter een wettelijke zorgplicht waaraan het een goede invulling wil geven. Daarom wijst Robeco Smart Pension u op de gevolgen van zelf beleggen voor uw pensioen en waarschuwt als u (onverantwoorde) risico’s loopt. Ook toetsen wij periodiek of uw beleggingen aansluiten bij uw beleggersprofiel, of vragen wij u om uw beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. Het kan namelijk voorkomen, dat u onbewust te risicovol of te risicomijdend belegt gezien uw beleggersprofiel.

Een goed pensioen is niet alleen goed beleggen. Vlak voor uw pensionering moet u van het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering gaan kopen. Dat gebeurt vrijwel altijd bij een verzekeraar. Meer informatie vindt u onder "Veranderingen in uw persoonlijke situatie".

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons tijdens kantooruren bereiken.
Telefoon: 020-5831000 (lokaal tarief)