netherlandsnl

Visie

Robeco sponsors the world’s gauge for sustainable investing
Robeco sponsors the world’s gauge for sustainable investing
On July 19, the Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) unveils its long-awaited Global Sustainable Investment Review 2020, the most cited global market study on sustainable investing.
19-07-2021 | Aankondiging
Comparing pension funds’ ESG policies in the Nordics and the Netherlands
Comparing pension funds’ ESG policies in the Nordics and the Netherlands
Northern European pension funds are at the forefront of the global move towards more sustainable investing.
10-12-2020 | Visie
Pensioenakkoord heeft impact op het beleggingsbeleid
Pensioenakkoord heeft impact op het beleggingsbeleid
Sinds afgelopen weekend zijn alle betrokkenen echt akkoord met het Pensioenakkoord.
18-06-2019 | Nieuws
Rentetariefwijziging: goed op de lange termijn, onzekerheid op de korte termijn
Rentetariefwijziging: goed op de lange termijn, onzekerheid op de korte termijn
Robeco houdt de veranderingen nauwlettend in de gaten en neemt maatregelen om risico’s zoveel mogelijk te beperken.
21-09-2018 | Visie
Tijd om de staffel te herijken?
Tijd om de staffel te herijken?
Veel fondsen voeren dit jaar een ALM-analyse uit.
09-05-2018 | Visie
Op weg naar een nóg beter pensioenstelsel
Op weg naar een nóg beter pensioenstelsel
Het nieuwe kabinet zet in op een hervorming van het stelsel in 2020.
04-04-2018 | Visie
Overrendement te over voor pensioenfondsen
Overrendement te over voor pensioenfondsen
Institutionele beleggers moeten rekening houden met enkele jaren waarin de gemiddelde rendementen relatief laag ligt.
02-02-2018 | Visie
Pensioenfondsen: nog geen afdekking inflatierisico
Pensioenfondsen: nog geen afdekking inflatierisico
Een uitruil van inflatiegerelateerde obligaties en nominale obligaties kan aantrekkelijk zijn, als een pensioenfonds ruimte heeft in het Vereist Eigen Vermogen (VEV).
09-11-2017 | Visie
Valutarisico bij pensioenfondsen: toch maar volledig afdekken?
Valutarisico bij pensioenfondsen: toch maar volledig afdekken?
Valutaschommelingen kunnen een groot effect hebben op het rendement van pensioenfondsen.
10-07-2017 | Visie
Uitstel central clearing zet pensioenfondsen op verkeerde been
Uitstel central clearing zet pensioenfondsen op verkeerde been
De argumentatie voor de verlengde vrijstelling van central clearing van renteswaps is eenzijdig en incompleet.
15-05-2017 | Visie
Is uw fonds klaar voor een individueel pensioen?
Is uw fonds klaar voor een individueel pensioen?
Komt er voor pensioenfondsen in de toekomst een ALM-analyse per individuele deelnemer?
13-04-2017 | Visie
‘Bewustwording van juridische positie pensioenfondsbestuur is noodzakelijk’
‘Bewustwording van juridische positie pensioenfondsbestuur is noodzakelijk’
Door grotere belangen ‘verjuridiseert’ de pensioenwereld.
31-01-2017 | Visie
“Zijn politiek en pensioensector wel klaar voor hervorming pensioenstelsel?”
“Zijn politiek en pensioensector wel klaar voor hervorming pensioenstelsel?”
We kunnen het met zijn allen wel eens zijn dat ons pensioenstelsel moet worden aangepast, maar gaat het ook veranderen?
26-01-2017 | Visie
‘The best of two worlds’: schuiven tussen mean variance en risk parity
‘The best of two worlds’: schuiven tussen mean variance en risk parity
Keuzes met betrekking tot de asset-allocatie hebben grote invloed op de rendement-risico-karakteristieken van beleggingsportefeuilles.
25-07-2014 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord