netherlandsnl
SI Dilemmas: Samenwerking cruciaal om voortgang te boeken, maar niet altijd eenvoudig

SI Dilemmas: Samenwerking cruciaal om voortgang te boeken, maar niet altijd eenvoudig

24-03-2022 | SI Dilemmas

Voor het oplossen van de grootste duurzaamheidsuitdagingen ter wereld, van het tegengaan van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tot het stimuleren van welzijn en inclusie, is samenwerking nodig. Deze kwesties zijn zo complex dat niemand ze helemaal zelf kan oplossen – ook regeringen, ngo's en grote bedrijven niet. Daarom gaan we niet alleen te werk. Waarom vinden we samenwerking zo belangrijk? Met wie slaan we de handen ineen? En waar werken we aan?

  • Carola van Lamoen
    Carola
    van Lamoen
    Head of Sustainable Investing

In het kort

  • Een boodschap komt krachtiger over als je namens tientallen beleggers spreekt
  • Partnerschap met WNF stimuleert onze kennis en mogelijkheden op het gebied van biodiversiteit
  • Nauwe banden met de wetenschappelijke wereld zijn cruciaal voor duurzaam beleggen

Er zijn twee redenen waarom we samenwerking belangrijk vinden. Ten eerste kun je samen een krachtig signaal afgeven aan bedrijven. Ook als afzonderlijke belegger kun je impact hebben met een dialoog, maar de boodschap komt veel krachtiger over als je spreekt namens tien, twintig of nog meer beleggers.

Daarnaast zijn er talloze duurzaamheidsgebieden die de nodige aandacht verdienen. We beleggen in duizenden bedrijven en kunnen niet met allemaal een dialoog aangaan, zelfs niet met ons Active Ownership-team van maar liefst 17 specialisten. We moeten dus prioriteiten stellen. Door de handen ineen te slaan met andere beleggers, kunnen we aan de slag gaan met meer onderwerpen. En ook vanuit mondiaal perspectief is het heel logisch om samen te werken: met partnerschappen kunnen we simpelweg een groter gebied beslaan. Al met al verbeteren we dus onze slagkracht door samenwerkingen aan te gaan.

Met wie werken we dan samen? Voor een effectieve aanpak van duurzaamheidskwesties zijn in onze ogen partnerschappen nodig met uiteenlopende belanghebbenden. Daarom hebben we verschillende soorten samenwerkingsverbanden met andere professionele beleggers en richten we ons ook steeds meer op samenwerking met ngo's en academici.

Blijf op de hoogte met onze Climate Series
Blijf op de hoogte met onze Climate Series
Aanmelden

Samenwerking op het gebied van klimaat

Onze samenwerking met de Climate Action 100+ is een goed voorbeeld van hoe het werkt in de praktijk. In het kader van dit partnerschap gaan we in dialoog met de grootste CO2-uitstoters ter wereld om hun negatieve impact op de klimaatverandering te beperken. Eén enkele belegger maakt misschien geen verschil, maar een groep van 617 beleggers met een beheerd vermogen van in totaal USD 65 biljoen kan niet genegeerd worden.

Er zijn nog veel meer van zulke partnerschappen die een echt verschil maken. Zo werken we samen met anderen aan eerlijke lonen via het Platform Living Wage Financials en aan governance via de Asian Corporate Governance Association en lokale governance-initiatieven zoals AMEC in Brazilië en Eumedion. Sommige van onze samenwerkingsverbanden hebben bewezen zeer effectief te zijn: de kracht van grote aantallen kan de transitie naar een duurzamere toekomst versnellen.

We gaan zorgvuldig te werk om de effectiviteit van onze partnerschappen te maximaliseren, maar er zijn ook minpunten. De krachten bundelen kan soms ook een last zijn. Niet iedere belegger is namelijk zo betrokken als wij graag zouden willen. Zo hebben we soms te maken met klassiek meeliftgedrag, wanneer niet iedereen zijn steentje bijdraagt. Een ander belangrijk aspect voor een succesvolle samenwerking is duidelijkheid over de gewenste richting. Worden beleggers het niet eens over het actieplan voor een bedrijf, dan verzandt zo'n samenwerking waarschijnlijk in een vage positionering die nergens toe leidt.

Een actieve rol aannemen

Daarom kijken we altijd welke bijdrage we kunnen leveren als we ons aansluiten bij een samenwerkingsverband, en wat we willen bereiken. In de 15 jaar waarin ik me nu bezighoud met actief aandeelhouderschap, heb ik al veel verschillende soorten samenwerking voorbij zien komen. Sommige waren zeer succesvol, maar er zaten ook regelrechte mislukkingen tussen.

In algemene zin zien we dat de vermogensbeheersector in rap tempo professionaliseert, met onder meer betere procesondersteuning voor initiatieven op het gebied van samenwerking. Dat helpt. Tegelijkertijd is het aantal beleggers dat zich nu bezighoudt met engagement enorm toegenomen, maar niet iedereen heeft natuurlijk van de ene op de andere dag een hoogwaardig engagementteam klaar staan. Dat kan op zichzelf al een flinke uitdaging zijn.

We werken niet alleen samen met onze sectorgenoten, maar slaan ook de handen ineen met ngo's om te profiteren van hun diepgaande kennis en jarenlange ervaring in het aanpakken van duurzaamheidskwesties. Zo zijn we onlangs een nieuw partnerschap aangegaan met het Wereld Natuur Fonds, de Nederlandse tak van het World Wide Fund for Nature. De diepgaande kennis en onderzoeksgedreven benadering van deze organisatie zijn fenomenaal en helpen ons bij het ontwikkelen van een beleggingsraamwerk gericht op biodiversiteit. Deze samenwerking ondersteunt ons onder meer in het beoordelen van de impact die bedrijven waarin we beleggen hebben op het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Voor ons is dit partnerschap heel belangrijk, omdat biodiversiteit een van de drie strategische onderwerpen is in onze huidige strategie voor duurzaam beleggen.

Samenwerken met academici

Tot slot is een samenwerking met academici essentieel als je streeft naar een sterk wetenschappelijk fundament voor je duurzame beleggingsbenadering, en als je je kennis over duurzaamheid wilt verdiepen. Zo hebben we onlangs een Sustainable Development Goals (SDG) Advisory Board in het leven geroepen, waarin drie gerenommeerde academici (hoogleraar Kees Koedijk van de Universiteit Utrecht, Cary Krosinsky van de Universiteiten van Yale en Brown en hoogleraar Rob van Tulder van de Erasmus Universiteit) ons van advies voorzien over ons SDG-raamwerk en daaraan gerelateerde strategieën.

Onze samenwerking met en actieve bijdrage aan de beleggersgroep van het Cambridge Institute for Sustainable Leadership (CISL) is ook een uitstekend voorbeeld van hoe nuttig dit kan zijn. Het onderzoek van CISL heeft onze kennis over natuurgerelateerde financiële risico’s verbeterd en heeft ons geholpen in gebieden waar eerder nog niet zoveel onderzoek naar gedaan was. We hebben bijvoorbeeld meer inzicht gekregen in temperatuurscores en geleerd wat de belangrijkste benaderingen zijn voor biodiversiteit. De beleggingsindustrie heeft de wetenschap nodig voor het verbeteren van de benadering. Samenwerking met academici helpt ons die ambitie te verwezenlijken.

Dilemma's, maar ook nieuwe dimensies

Samengevat: samenwerking brengt duidelijke dilemma's met zich mee. Gezamenlijk kun je meer bereiken en is je slagkracht veel groter. Maar niet iedereen gaat even snel vooruit en je kunt tegen het probleem van meelifters aanlopen.

Toch levert samenwerking met ngo's en academici ook nieuwe dimensies op die verder gaan dan de traditionele samenwerkingsverbanden tussen beleggers. Zulke partnerschappen geven ons niet alleen heel veel nieuwe energie, maar helpen ons ook om onze kennis over duurzaamheid te verdiepen. Ondanks de uitdagingen die inherent zijn aan samenwerkingsverbanden, ben ik ervan overtuigd dat de toekomst van duurzaam beleggen er een is van samenwerking. Kom bij de club!

Dit is het derde artikel in onze nieuwe reeks SI Dilemmas, waarin we ingaan op de problemen die het implementeren van duurzaam beleggen met zich meebrengt, ook als de motivatie en het enthousiasme groot zijn. Duurzaam beleggen is geen exacte wetenschap, maar het staat wel centraal in Robeco's benadering voor beleggen en actief aandeelhouderschap.