netherlandsnl
Buying the dip? Pas op, struikel niet

Buying the dip? Pas op, struikel niet

08-02-2022 | Maandelijkse vooruitblik

Beleggers moeten voorzichtig zijn als ze zich na de correctie van januari weer op de markt willen begeven, zegt strateeg Peter van der Welle..

  • Peter van der Welle
    Peter
    van der Welle
    Strategist SMAS

In het kort

  • Goedkopere aandelen na duikeling van januari zien er verleidelijk uit
  • Vier factoren, van inflatie tot Oekraïne, zijn aanleiding voor terughoudendheid
  • Markten moeten deze risico's voor lief nemen als groei boven trendmatig blijft

Amerikaanse aandelen kelderden bijna met dubbele cijfers, omdat beleggers vreesden dat de aanhoudend hoge inflatie de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) dwingt de rente agressiever te verhogen. Nu de Amerikaanse inflatie een recordhoogte van 7% heeft bereikt, verwacht de markt vijf renteverhogingen die in totaal 1,25% toevoegen aan de leenkosten.

Normaal gesproken verleidt een grote schommeling op de markt beleggers ertoe weer in aandelen te stappen zodra deze goedkoper zijn. Maar voorzichtigheid is geboden, want er zijn vier hobbels die een terugkeer van de bullmarkt in de weg staan, aldus Peter van der Welle, strateeg in het multi-assetteam van Robeco.

“De vraag die beleggers het meeste bezighoudt is: wat is het juiste buy-the-dip-moment?”, zegt hij. “Een heel terechte vraag, want de correctie op de ontwikkelde aandelenmarkten tot nu toe dit jaar komt rond het moment van de eerste renteverhoging door de Fed, naar verwachting in maart, aardig overeen met de historisch gemiddelde correctie.”

“De historisch gemiddelde daling bedroeg 11%, terwijl de S&P 500 Index in januari 9,8% verloor. Dat is dus dicht bij de bodem. Maar op dit moment moeten de markten rekening houden met vier grote risico's en daarom blijven we voor ons multi-assetfonds enigszins terughoudend om bij deze zwakte in te stappen (buying the dip). Want deze dip is niet zo makkelijk te interpreteren als eerdere correcties.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Inflatie is het grote probleem

Het grootste probleem blijft volgens hem de inflatie. Die schoot omhoog door tekorten in de aanvoer toen de lockdowns werden opgeheven en door de scherp stijgende energieprijzen, waardoor de koopkracht van bedrijven en consumenten afnam.

“Het eerste risico is dat de inflatie zich de komende maanden nog steeds omhoog beweegt, hoewel we daarna wel een scherpe daling verwachten”, zegt Van der Welle. “De financiële markten beseffen dat de Fed nu in de stand 'inflatiebestrijding' staat en houden voor 2022 rekening met vijf renteverhogingen die bedoeld zijn om dit inflatierisico te beteugelen.”

“Dit kan nog meer onrust veroorzaken, maar we denken dat de markten achteraf zullen erkennen dat de inflatie is afgenomen, in ieder geval in de cyclische delen van de economie. Als het basiseffect van de olieprijs op de inflatie wegvalt, dan nog moet de totale CPI-inflatie kunnen dalen naar ongeveer 3,5%. Dat betekent ten opzichte van het huidige jaar-op-jaarniveau een daling met de helft.”

“De premie voor inflatierisico – de vergoeding die beleggers vragen om zich in te dekken tegen onverwachte inflatie – is de laatste tijd gedaald. Het inflatieverhaal beheerst nu al een jaar lang de markten, maar dit signaal vanuit de obligatiemarkten bewijst dat de markt hier wel op kan sturen.”

De consument is doorslaggevend

Het tweede risico is de afnemende vraag naar duurzame consumentengoederen zoals huishoudelijke apparaten en auto's nu de pandemie op zijn eind loopt en de dienstensector weer opengaat.

“De consumptie van duurzame goederen is de laatste anderhalf jaar door de strenge lockdowns enorm gestegen. Omdat men toch niets kon uitgeven in chique restaurants, ging al het geld naar duurzame goederen”, aldus Van der Welle.

Daar komt met de verdere heropening van economieën en het doodbloeden van de omikrongolf waarschijnlijk een eind aan. Een dalende consumptie van goederen kan leiden tot een daling in productie-indicatoren zoals de ISM. Dat kan op zijn beurt weer leiden tot angst voor stilvallende groei, vooral als de ISM beneden de 55 daalt (een cijfer boven de 50 wijst op groei).”

“Over het algemeen wordt voor dit jaar nog uitgegaan van een groei van het reële bbp van 3,8%, wat overeenstemt met een ISM van ongeveer 56. Een daling onder dat niveau zou voor de markten komen als een onaangename verrassing. Maar de angst voor stilvallende groei zal maar van korte duur zijn, omdat het herstel in de dienstensector boven trendmatig blijft. Het is dus een risico waar markten wel mee om kunnen gaan.”

Russische roulette

Dan zijn er nog de lopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne, hoewel beleggers zich maar beter kunnen richten op de waarde van credit default swaps (CDS) dan op de 100.000-man sterke Russische troepenmacht aan de grens met Oekraïne, zegt Van der Welle.

“De huidige Russische CDS-spreads staan slechts op een derde van het niveau dat we zagen rond de piek van de crisis in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde”, zegt hij. “In die tijd stonden de CDS-spreads op 600 basispunten, terwijl ze nu op ongeveer 210 basispunten staan. We kunnen dus met een gerust hart zeggen dat dit risico te laag wordt ingeschat.”

“Poetin kan na zijn terugkeer van de Olympische Spelen in Peking proberen de omstreden Donbas-regio in Oost-Oekraïne in handen te krijgen, maar zijn hogere ambities lopen aan tegen beperkingen vanwege de strenge sancties die het Westen dan zou opleggen. Wat we in ieder geval moeten onthouden, is dat geen enkel land dat is verwikkeld in een grensstrijd zomaar lid kan worden van de NAVO. Kortom, het is misschien sneller voorbij dan we nu denken.”

“De crisis leidt dus waarschijnlijk niet tot een nieuwe bearmarkt, hoewel een opstuwing van de olieprijs van de huidige USD 89 per vat tot boven het gevoelige USD 100-peil wel mogelijk is. Maar dat lijkt op zich ook wel een beheersbaar risico.”

Een minder vriendelijke Fed

Het vierde en laatste risico is groter, en niet zo gemakkelijk te hanteren, en draait om wat feitelijk de correctie in januari veroorzaakte: een minder vriendelijke Fed voor de markten. De rente verhogen is één ding, maar kwantitatieve verkrapping is een heel ander verhaal, zegt hij. Het is goed mogelijk dat de multiples op de aandelenmarkten gaan dalen parallel aan de verkleining van de balans door de Fed, precies het omgekeerde proces van dat ten tijde van de kwantitatieve verruiming, waarschuwt Van der Welle.

“De waardering van de Amerikaanse aandelenmarkt is nog steeds historisch hoog als je kijkt naar de conventionele koers-winstverhouding van de S&P 500”, zegt hij. “Alle multiples daalden tijdens de correctie van de markt in januari, maar de k/w van de S&P 500 ligt nog steeds 30% boven het 40-jaars historische gemiddelde.”

“De grote vraag is of de Fed inderdaad minder marktvriendelijk wordt en dat is iets wat we moeten afwachten. Als het inflatierisico afneemt kan het beleid van de Fed in het tweede of derde kwartaal minder agressief worden, waarmee renteverhogingen verder voor ons uit worden geschoven.”

Nog steeds positief over aandelen

“Zolang het groeitempo in ontwikkelde markten boven trendmatig blijft – en dat is ons uitgangspunt – kunnen de aandelenmarkten volgens ons goed omgaan met een verdere stijging van de reële rente en het allemaal voor lief nemen.”

“Hoewel buying the dip niet zo makkelijk is als in de afgelopen jaren, luidt deze correctie niet het einde in van de bullmarkt in aandelen en wijst hij ook niet op het verstrijken van de vervaldatum van TINA (There Is No Alternative).”

“De huidige relatieve waarderingscijfers zoals de premie op aandelenrisico vertellen ons dat we op onze hoede moeten zijn, omdat het neerwaartse risico toeneemt, al blijkt uit ervaring dat aandelen bij dit niveau gewoonlijk nog altijd beter presteren dan obligaties. Wij zijn voor de komende 12 maanden nog steeds positief over aandelen en handhaven een bescheiden overweging in de multi-assetportefeuille.”

Gerelateerd aan dit artikel: