netherlandsnl
Een herstel als vanouds

Een herstel als vanouds

05-02-2021 | Maandelijkse vooruitblik
In de herstelfase na Covid-19 ligt de focus op het stimuleren van de reële economie. Dat maakt dit herstel anders dan de voorgaande herstelfasen, aldus het multi-assetteam van Robeco.
  • Peter van der Welle
    Peter
    van der Welle
    Strategist Global Macro team

In het kort

  • Geld wordt in de reële economie gepompt, niet alleen in de financiële sector
  • Opstanding uit Covid-19 is anders dan eerdere herstelfasen
  • Stimulering is gunstig voor grondstoffen en winstgroei in aandelen

Regeringen en centrale banken hanteren een aloude methode om de economieën te heropenen, nu het dankzij Covid-19-vaccins mogelijk is de lockdowns geleidelijk op te heffen, zegt strateeg Peter van der Welle.

Dit gaat leiden tot een opleving in de vraag naar grondstoffen en tot bedrijfswinsten ver in de dubbele cijfers, voegt Jeroen Blokland toe, hoofd van het multi-assetteam.

“De wereldeconomie herstelt zich en wint waarschijnlijk verder aan kracht”, zegt Van der Welle. “Maar net zo belangrijk is dat dit herstel er anders begint uit te zien dan het herstel waaraan we de afgelopen decennia gewend waren geraakt.”

“Door de krachtige focus op fiscale stimulering, bedoeld om de reële economie aan te jagen, in plaats van monetaire stimulering gericht op het stabiliseren van de financiële sector, wordt dit in onze ogen steeds meer een herstel ‘als vanouds’. ‘Als vanouds’ in die zin dat de reële economie geleidelijk aan centraal komt te staan in het macronieuws, geïnspireerd door positieve multipliers uit het verleden en extreme fiscale en monetaire stimulering in de toekomst.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Het herstel is begonnen

Veel wijst erop dat het herstel inmiddels stevig aan de gang is en na een krimp van 4,4% vorig jaar verwacht het IMF volgens de World Economic Outlook van januari in 2021 een groei van 5,5% voor het wereldwijde bbp. Dit is een toename van 0,3% ten opzichte van de vorige groeiverwachting.

Het verwachte herstel van de wereldhandel is een specifiek pluspunt voor exportgeoriënteerde landen. De wereldhandel daalde vorig jaar nog met 8,8%, maar het Centraal Planbureau verwacht nu een toename van 6,6% in 2021.

“Nu het vaccineren in veel landen is begonnen, bewegen we ons geleidelijk in de richting van groepsimmuniteit”, zegt Van der Welle. “Het gevolg is dat de economische groei de trend gaat overtreffen.”

Meeste waar voor hun geld

“In de Verenigde Staten begint duidelijk te worden dat Biden en zijn regering op zoek zijn naar ‘het meeste waar voor hun geld’. De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei dat de regering ‘grootse gebaren’ moet maken, met name voor mensen met de hoogste nood en een hoge marginale consumptiequote.”

“Dit staat in scherp contrast tot de nasleep van de wereldwijde financiële crisis, toen de aandacht van de overheidssteun vooral uitging naar het financiële stelsel in plaats van de reële economie. Dit keer wordt de beschikbare fiscale ruimte niet alleen noodgedwongen ingezet, maar ook voor een groot deel gebruikt om de gestage toename van de ongelijkheid te corrigeren, met name in de Verenigde Staten. De sterke focus op de vraagzijde is zichtbaar in maatregelen zoals rechtstreekse contante vergoedingen aan huishoudens, regelingen voor baanbehoud en werkloosheidsuitkeringen.”

“In die zin kon de impuls die het reële bbp krijgt van elke bestede overheidsdollar wel eens veel groter zijn dan in het herstel na de wereldwijde financiële crisis. Wij verwachten dat de fiscale ondersteuning in zowel de eurozone als de VS wordt voortgezet.”

Stimuleringsprogramma’s

Beide regio's hebben die ondersteuning al toegezegd. In de VS via een stimuleringsvoorstel van president Biden ter hoogte van USD 1,9 biljoen en in de eurozone via het Europese herstelfonds van EUR 750 miljard, dat in de tweede helft van 2021 verdeeld gaat worden. Maar wie gaat dit geld eigenlijk uitgeven, en waaraan?

“Als in het tweede en derde kwartaal de economieën weer opengaan en er mogelijkheden komen om geld uit te geven, zijn consumenten en producenten bereid en in staat hun overtollige spaargeld uit te geven, omdat de werkgelegenheid aantrekt en consumenten meer risico durven te nemen”, zegt Van der Welle.

“Naarmate lockdowns worden versoepeld en economieën geleidelijk weer opengaan, al is dat op voorwaarde van een wat afgeschaalde social distancing, neemt de vraag naar traditionele diensten die persoonlijk contact vereisen toe, zoals in winkels, accommodaties en vrijetijdsbesteding. En dan maakt de reële economie een inhaalslag ten opzichte van het toch al hoge activiteitenniveau van de digitale economie.”

Grondstoffen komen weer in beeld

Wat betekent dit voor beleggers? “Bij zulke extreem grote bedragen aan fiscale stimulering, met als doel de reële economie te stimuleren, kan het niet anders of grondstoffen komen weer in beeld”, zegt Blokland. “Dit is de belangrijkste reden dat we vorig jaar mei een longpositie in grondstoffen initieerden. Zelfs na een rally van 15% wijzen recente ontwikkelingen erop dat de stijging van grondstoffen nog niet op zijn eind is.”

“Een aanzienlijk deel van de fiscale stimulering bestaat uit directe hulpverlening aan bedrijven en consumenten. In het verleden ging een stijging van de sociale uitkeringen altijd gepaard met een stijging van de grondstoffenprijzen. Bovendien wordt de fiscale stimulering waarschijnlijk proactief gericht op gezinnen met een lager inkomen. Deze gezinnen consumeren qua volume meer goederen, wat de vraag naar grondstoffen verder ondersteunt.”

Stimulering kan een toename in bedrijfsinvesteringen in gang zetten. Bron: Refinitiv Datastream, Robeco, 31 januari 2021.

“Fiscale stimulering biedt ook de mogelijkheid om de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. Een paar voorbeelden daarvan zijn de ambitie van China om CO2-neutraal te worden in 2060 en het klimaatplan van president Biden met USD 1,7 biljoen aan uitgaven over de komende tien jaar. Het almaar groeiende bewustzijn over de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid leidt de komende jaren binnen bedrijven tot een groene investeringsgolf. Ook dit zal de vraag naar grondstoffen sterk aanwakkeren.”

“Tot slot dekken grondstoffen het risico van zowel een lagere Amerikaanse dollar als een hogere inflatie af. De kans is groot dat de dollar door de combinatie van wereldwijd economisch herstel, uiterst royale financiële omstandigheden en iets te hoge waarderingen geleidelijk lager komt te staan. De prijzen van grondstoffen stijgen als de dollar daalt.”

Sterke winstgroei verwacht

“Deze ouderwetse vorm van herstel gaat ook aandelen voordeel opleveren, omdat die de verwachte piek in de winstgroei versterkt”, zegt Blokland. “Uit onze analyse blijkt dat de winstgroei vooral sterk is in de expansiefase van de conjunctuur, waarin we net terecht zijn gekomen.”
De winstgroei vertoont herstel. Bron: Refinitiv Datastream, Robeco, 31 januari 2021.

“De enorme hoeveelheid fiscale stimulering werkt ook als vermenigvuldigingsfactor voor de winst. Voor de MSCI World All Country Index wordt een winstgroei van ruwweg 25% verwacht. In regio’s met een hoge operationele leverage – Europa, Japan en opkomende markten – ligt de verwachting zelfs op 36% en wij denken dat dat niveau haalbaar is.”

“Daardoor wordt winstgroei de belangrijkste motor achter het rendement op de aandelenmarkten, vooral nu de waarderingen in sommige delen van de markt (hoewel zeker niet alle) hoog zijn geworden. Daarom hebben waardeaandelen en aandelen van buiten de VS, die goedkoper zijn en een aanzienlijke achterstand hebben opgelopen, vanaf dit punt meer ruimte om te stijgen.”