netherlandsnl
Markten weerspiegelen vaccinatiesucces

Markten weerspiegelen vaccinatiesucces

08-01-2021 | Maandelijkse vooruitblik
Het vaccinatietempo is de sleutel tot het einde van de Covid-19-crisis en bepaalt begin 2021 het succes van de markt.
  • Richard Purkiss
    Richard
    Purkiss
    Portfolio Manager

In het kort

  • Optimisme over start vaccinaties gedrukt door enorme piek in besmettingen
  • Aandelenmarkten gaan mogelijk binnenlandse inentingscijfers weerspiegelen
  • Risico verkleind, maar basisscenario voor stijgende winst blijft

Na de goedkeuring van het Pfizer/BioNTech-vaccin begonnen diverse landen in december met de inenting van hun bevolking. Ook andere vaccins worden nu geleidelijk aan wereldwijd uitgerold, net nu een nieuwe golf lockdowns nodig is om een toename van infecties na de feestdagen een halt toe te roepen.

Het succes van landen met hun vaccinatieprogramma, waardoor ze lockdowns kunnen opheffen en beginnen met het herstel van de economische schade, wordt mogelijk ook weerspiegeld op de binnenlandse aandelenmarkten, aldus experts van Robeco in beleggen en gezondheidszorg.

“Het hele jaar 2020 volgden aandelenbeleggers overal ter wereld op landenniveau het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen op de voet, iets wat duidelijk zichtbaar was in de verschuivingen in sentiment op de lokale aandelenmarkten”, zegt Jeroen Blokland, hoofd van het Multi-Asset-team.

“Ongetwijfeld gaan ze ook dit jaar de infecties nauwlettend volgen, maar verreweg de belangrijkste barometer voor het sentiment op de aandelenmarkt wordt in 2021 de vaccinatiegraad.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Terug bij af

De opwinding over de eerste vaccinaties wordt getemperd door een enorme piek in het aantal infecties, die hier en daar zelfs nog hoger ligt dan bij de eerste besmettingsgolf in maart 2020. “Het jaar is nog maar een paar dagen oud en nu al lijken de kansen op een volledige terugkeer naar normaal in het najaar in rook op te gaan, tenzij regeringen erin slagen de gezondheidszorg op scherp te zetten voor een snelle uitvoering van het vaccinatieprogramma”, zegt Richard Purkiss, portefeuillemanager binnen het Global Equity-team en afgestudeerd arts.

“Dit is vooral teleurstellend, omdat medische onderzoekers en farmaceuten gezamenlijk een ‘bovenmenselijke’ prestatie hebben geleverd met de productie van niet één, maar meerdere effectieve en veilige vaccins in een hoeveelheid die voldoende is om in recordtempo een start te maken met de bestrijding van deze pandemie.”

“Helaas werd dit in vrijwel alle landen waarin de vaccins waren goedgekeurd, gevolgd door vaccinaties in wandeltempo. Dat maakt een terugkeer naar normaal aan het eind van de zomer nu al hoogst onwaarschijnlijk.”

Enorme piek in infecties

De laatste Covid-19-cijfers zijn angstwekkend. Het aantal bevestigde besmettingen staat wereldwijd nu op meer dan 85 miljoen, maar volgens ramingen is het aantal waarschijnlijke besmettingen (inclusief alle niet bevestigde en ‘stille’ infecties) in werkelijkheid zo'n 5 tot 10 maal groter. Dit staat gelijk aan 5-11% van de wereldbevolking. Al met al een gigantische logistieke operatie voor de autoriteiten in de gezondheidszorg, zeker als je bedenkt dat alle vijf de vaccins die op dit moment zijn goedgekeurd, in twee doses met een tussenpoos van drie weken moeten worden toegediend.

“Om redelijk zeker te zijn dat we eind september de grootste economische consequenties van de pandemie kunnen vermijden, is een mondiaal vaccinatietempo van 30 miljoen per dag vereist, en dat voor een vaccin dat tweemaal toegediend moet worden”, zegt Purkiss.

“Wij schatten in dat groepsimmuniteit pas echt merkbaar wordt bij een vaccinatie- of infectiepeil van 70% van de bevolking. En dit percentage kan ook nog relatief optimistisch blijken te zijn, vooral als een van de onlangs ontdekte, meer besmettelijke Britse of Zuid-Afrikaanse varianten wereldwijd dominant zou worden in 2021.”

De belangrijkste Covid-19-vaccins en hun tijdlijn. Bron: Bloomberg Vaccine Tracker, januari 2021.

Vaccins ineffectief door nieuwe virusstammen?

Dan is er nog de kans dat nieuwe of sterkere virusstammen ontstaan waarbij de effectiviteit van de vaccins afneemt. “Zelfs als we ervan uitgaan dat de komende 12 maanden geen vaccin-resistente mutaties ontstaan, hebben de meeste nationale programma's al moeite genoeg om de vaccinatiedoelstelling voor dit jaar te behalen”, waarschuwt Purkiss. “Al met al lijkt het er nu op dat een aanzienlijk deel van de wereld in de eerste helft van 2022 nog steeds te maken heeft met veel van dezelfde problemen en economische restricties.”

“Gezien de brede verspreiding van het coronavirus op dit moment is het waarschijnlijk dat het virus endemisch wordt. Dan krijgen resistente virusvarianten op enig moment in de niet eens zo verre toekomst nog meer kans. En dus moeten we dit virus heel nauwlettend blijven volgen, ook als de pandemie voorbij is, en blijft het noodzakelijk nieuwe versies van de recent goedgekeurde vaccins te ontwikkelen. Tenzij we een herhaling van 2020 willen...”

Risico's verkleinen

Voor beleggers betekent dit dat ze veel behoedzamer te werk moeten gaan, totdat er meer duidelijkheid is, aldus Blokland. Zijn team heeft het risico verkleind toen duidelijk werd hoe groot de ernst van de laatste uitbraak was.

“Zoals we onder andere al in onze Outlook 2021 schreven, zal het pad naar een nieuw normaal waarschijnlijk hobbelig zijn en kunnen we verstoringen in de distributie van de vaccins verwachten”, zegt Blokland. “Omdat we in de afgelopen weken steeds meer informatie ontvingen over de enorme uitdaging van de wereld om groepsimmuniteit te bereiken, hebben we aan het eind van het jaar de totale risico-exposure van onze portefeuilles verlaagd.”

“De toch al enorme taak voor het vaccin - het slaan van een brug tussen de huidige vertraging en betere tijden later - is nog moeilijker geworden. Nu de aandelen- en creditmarkten al een voorschot nemen op die betere tijden en inmiddels nieuwe records hebben neergezet, neemt de kans op een tijdelijke terugval toe. Daarom hebben we de weging van deze beleggingscategorieën verlaagd naar neutraal.”

Winsten kunnen wel herstellen

Maar we hebben nog steeds de kans op ‘iets lekkers’ als steunprogramma's tijdens de lockdown leiden tot een herstel van de bedrijfswinsten, zegt hij.

“Op dit moment denken we niet dat er voldoende aanleiding is om van ons basisscenario af te wijken. Wij blijven ervan overtuigd dat de wereldeconomie dankzij de omvangrijke fiscale en monetaire stimulering het herstelpad zal terugvinden”, aldus Blokland.

“In dit scenario stijgen de bedrijfswinsten dit jaar naar verwachting met ten minste 20%. Kijkend naar de huidige aandelenwaarderingen – hoog in absolute zin, maar aantrekkelijk ten opzichte van andere beleggingscategorieën – wordt winstgroei de belangrijkste motor achter het aandelenrendement, waardoor de markten verder gaan stijgen.”

“De recente ontwikkelingen rond zowel het virus als de vaccinaties blokkeren echter het zicht op wanneer het herstel werkelijk weer aantrekt. Dit vraagt voorlopig om een meer neutrale opstelling in onze multi-assetportefeuilles.”