netherlandsnl
Het is tijd voor een wereldwijde benadering in credits

Het is tijd voor een wereldwijde benadering in credits

12-11-2020 | Visie

Beleggers in de eurozone moeten voor een flinke verhoging van de rente en het totaalrendement van hun obligatieportefeuille voorbij de grenzen van die regio kijken.

 • Victor Verberk
  Victor
  Verberk
  CIO Fixed Income and Sustainability
 • Reinout Schapers
  Reinout
  Schapers
  Director Emerging & Global Credit

In het kort

 • Beleggers in obligaties uit de eurozone hebben nog lange tijd te maken met lage en negatieve rentes
 • Een wereldwijde benadering maakt hogere rentes en rendementen mogelijk voor deze beleggers 
 • Een actieve, wereldwijde benadering zonder beperkingen levert het beste resultaat op

De grote repressie van de rente op obligaties uit de eurozone

De economische neergang als gevolg van de Covid-19-pandemie en de daaropvolgende ongekende monetaire steun van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben geleid tot een enorme daling van de rente op staats- en bedrijfsobligaties uit de eurozone. Nu Europa wordt overspoeld door een tweede golf van het virus, die leidt tot nieuwe (gedeeltelijke) lockdowns, is de kans groot dat deze ‘grote repressie’ nog wel even aanhoudt. De ECB zal namelijk niet schromen om met nog meer monetaire verruiming te komen. Dat betekent dat obligatiebeleggers in de eurozone langer te maken hebben met lage en negatieve obligatierentes.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

Figuur 1 | Obligatierentes in de eurozone

Bron: Robeco, Bloomberg. Cijfers per eind september 2020.
In deze omgeving van extreem lage rentes kunnen beleggers de renteopbrengst en het totaalrendement van hun portefeuille met obligaties uit de eurozone verbeteren door te alloceren naar bedrijfsobligaties, maar dat is mogelijk niet voldoende om hun doelen te realiseren. Voor een flinke verhoging van de renteopbrengst en het totaalrendement van hun obligatieportefeuille, moeten ze voorbij de grenzen van de eurozone kijken.

Hoger rendement met een wereldwijde benadering

Beleggers die op dit moment hoofdzakelijk beleggen in credits uit de eurozone, kunnen een wereldwijde creditallocatie overwegen om het rendement van hun portefeuille te verbeteren. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. 

Ten eerste kunnen beleggers uit de eurozone een hoger, naar euro's afgedekt rendement genereren als ze kiezen voor een wereldwijde creditportefeuille. Dat komt duidelijk naar voren als we Europese creditindices vergelijken met wereldwijde strategieën. Zo stond het fonds Robeco Global Credits eind oktober 2020 op een naar euro's afgedekt rendement van 1,6%, terwijl de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index bleef steken op 0,4%. En Robeco Global Credits – Short Maturity kwam uit op een naar euro's afgedekt rendement van 0,7%, tegenover 0,2% voor de Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 year Index.

Figuur 2 | Rente van euro- versus wereldwijde creditportefeuilles

Bron: Robeco, Bloomberg. Cijfers per eind oktober 2020.

Ten tweede hebben beleggers met een wereldwijde creditallocatie veel meer mogelijkheden om het totaalrendement van hun obligatieportefeuille fors te verbeteren.

Het universum met investmentgrade-bedrijfsobligaties in euro's bestaat uit ongeveer 600 bedrijven, die naar schatting 3.000 obligaties hebben uitstaan. Als we ook andere valuta's toevoegen (vooral de Amerikaanse dollar en het Britse pond), groeit het universum naar 1.900 bedrijven met 13.000 obligaties. Door ook obligaties uit opkomende markten en highyieldobligaties toe te voegen wordt het beleggingsuniversum nog veel groter. 

Een wereldwijde benadering zonder beperkingen levert het beste resultaat op

Beleggers profiteren pas echt van waarderingskansen op de wereldwijde creditmarkten met een actieve, flexibele strategie zonder beperkingen. 

Een van de redenen hiervoor is dat sommige sectoren of segmenten van de markt in de ene regio beter zijn vertegenwoordigd dan in de andere. Zo telt het wereldwijde universum veel meer energiebedrijven dan de index voor bedrijfsobligaties uit de eurozone. Bovendien is de diversiteit groter, waardoor beleggers exposure kunnen innemen naar meer verschillende soorten energiebedrijven. Dit jaar biedt de energiesector veel interessante waardekansen, vooral in grote Europese oliemaatschappijen en hoogwaardige midstream-energiebedrijven uit de Verenigde Staten (VS), zoals exploitanten van gaspijpleidingen, met goed gereguleerde en stabiele activiteiten. 

Een ander voorbeeld van de grotere beleggingsmogelijkheden bij beleggen buiten de eurozone, zijn de mogelijkheden in langerlopende credits. De markt voor langerlopende bedrijfsobligaties (obligaties met een looptijd van meer dan 10 jaar) is in de VS namelijk veel groter en diverser dan in de eurozone. Na de verkoopgolf in maart hebben veel hoogwaardige investmentgradebedrijven uit de VS langerlopende obligaties uitgegeven tegen een zeer aantrekkelijke spread en premie op de nieuwe uitgifte. Tijdens het marktherstel in het tweede en derde kwartaal van dit jaar deden deze obligaties het bijzonder goed.

Bovendien kunnen beleggers met een wereldwijde benadering voor beleggen in credits profiteren van de relatievewaardekansen binnen bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in verschillende valuta's. Vaak zijn er verschillen tussen de spreads (afgedekt naar de euro) van obligaties die door één bedrijf zijn uitgegeven in verschillende valuta's en met een vergelijkbare looptijd. Door verschillen in conventies of onbekendheid met de uitgevende bedrijven kunnen aanzienlijke verschillen in creditspread ontstaan, zelfs tussen obligaties van dezelfde uitgever. Een wereldwijde benadering stelt beleggers in staat te profiteren van deze relatievewaardekansen.

Beleggers die volgens hun mandaat mogen beleggen in bedrijfsobligaties in harde valuta's van opkomende markten, hebben toegang tot nog meer kansen om waarde te vinden op de wereldwijde creditmarkten.

Heel vaak is de economische cyclus in opkomende markten volledig losgekoppeld van de Europese of Amerikaanse economie, wat waardekansen kan opleveren. We hebben een voorkeur voor grote, goed geleide bedrijven met veel spreiding, die steeds meer inkomsten genereren buiten hun thuismarkt. 

De flexibiliteit om te beleggen in het cross-oversegment tussen high yield en investment grade kan het rendement ook flink verbeteren. Daar zijn namelijk volop kansen te vinden. Meer dan de helft van de Amerikaanse creditmarkt bestaat uit issuers met een BBB-rating en dit jaar is al ruim USD 150 miljard aan Amerikaanse investmentgradeobligaties afgewaardeerd naar high yield. De koers van de obligaties van deze afgewaardeerde bedrijven kan fors onder druk komen te staan, maar deze obligaties kunnen wel sterk herstellen als ze eenmaal zijn opgenomen in de highyieldindex. Dit kan een belangrijke bron van alpha zijn voor een actieve, wereldwijde creditstrategie zonder beperkingen, die belegt in het cross-oversegment.

Robeco heeft veel ervaring met beleggen in wereldwijde credits en biedt verschillende wereldwijde creditfondsen om te profiteren van de kansen die zich voordoen op de wereldwijde creditmarkten (zie Figuur 3). 

Figuur 3 | De Global Credit-fondsen van Robeco

Bron: Robeco. De bovengenoemde limieten zijn interne richtlijnen. De limieten die worden genoemd in het prospectus zijn leidend.