netherlandsnl
De sleutel tot waarde in de euro

De sleutel tot waarde in de euro

07-07-2020 | Maandelijkse vooruitblik
Een EU-stimuleringsprogramma om te herstellen van Covid-19 kon wel eens de katalysator zijn voor een stijging van de euro, aldus de multi-assetspecialisten van Robeco.
  • Peter van der Welle
    Peter
    van der Welle
    Strategist Global Macro team

In het kort

  • ‘Next Generation EU’ herstelplan van EUR 750 miljard op stapel
  • Stimuleringspakket mogelijke katalysator voor sterkere euro
  • Amerikaanse economie komt met meer moeite uit de crisis

Het herstelpakket van EUR 750 miljard, gebaseerd op obligaties uitgegeven door de Europese Commissie met als doel de door de lockdowns getroffen economieën uit het slop te halen, kan in hun ogen een aanzet zijn tot meer fiscale integratie.

De euro maakt de grootste kans te stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat de vooruitzichten aan de overkant van de oceaan een stuk minder rooskleurig zijn. Dit heeft ertoe geleid dat het multi-assetteam long is gegaan in de euro versus de greenback.

“Nu Europa een gemeenschappelijke ‘vijand’ heeft, slaan de landen de handen ineen om uit de Covid-19-recessie te geraken”, zegt strateeg Peter van der Welle. “Daardoor is een katalysator in gang gezet die de sleutel kan zijn tot een waardestijging van de gemeenschappelijk munt, met andere woorden tot het vooruitzicht op fiscale integratie.”

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Nieuwe daadkracht

“Op 18 mei toonde de Frans-Duitse as nieuwe daadkracht met een voorstel voor een ‘Next Generation EU’ herstelfonds ter waarde van EUR 750 miljard. Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de Europese Commissie de herstelpakketten gaat financieren door obligaties uit te geven namens de EU.”

“Dit leidt tot niet geringe besparingen voor EU-landen, die op hun lager gewaardeerde staatsobligaties een hogere rente moeten betalen dan op triple-A EU-papier. Hoewel dit geen werkelijke schuldmutualisering is, is het toch een veelbelovende stap richting verdere fiscale integratie binnen de EU. Later gaan we dit misschien wel een ‘historisch moment’ noemen.”

“De aankondiging van het nieuwe herstelinstrument lijkt als katalysator te hebben gewerkt voor de recente appreciatie van de euro. De aankondiging viel samen met een omslagpunt in de risicopremie in de EUR/USD-wisselkoers, toen marktpartijen een lagere risicopremie gingen vragen voor valutaposities in de euro.”

Premies te hoog

De eurorisicopremie wordt gedefinieerd als dat deel van de EUR/USD-wisselkoers dat niet te verklaren valt uit het verschil in 2-jaarsrente tussen de VS en de eurozone (zie grafiek). “De schommelingen in deze risicopremie kunnen aanzienlijk zijn, waardoor deze soms de neiging heeft te hoog of te laag te worden ten opzichte van de fundamentals”, zegt Van der Welle.
De eurorisicopremie is dat deel van de wisselkoers dat niet te verklaren valt uit renteverschillen. Bron: Refinitiv Datastream, Robeco.

“Naar onze mening was de risicopremie in de euro eind maart ongeveer 10% te hoog op basis van het verschil in de 2-jaarsrente. Er was alleen geen sleutel om die waarde te ontsluiten. Nu er vooruitgang zit in de onderhandelingen over het herstelfonds, bevinden we ons mogelijk dicht bij nog een belangrijk omslagpunt voor de eurorisicopremie.”

“Hoewel de EU-leden het nog niet eens zijn, bestaat over het algemeen de indruk dat Europa eindelijk de boel op een rij krijgt. Dat betekent dat er een lagere risicopremie gaat gelden voor valutaposities in euro's.”

Europa versus de VS

De VS komt veel moeizamer uit de coronapandemie dan Europa, wat gunstig is voor de euro. Die kan daardoor aan kracht winnen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, aldus Jeroen Blokland, senior portefeuillemanager en hoofd van het multi-assetteam.

“De VS is nu het epicentrum van het coronavirus in de ontwikkelde wereld, terwijl Europa te maken heeft met een lagere werkloosheid, een betere banenbescherming en het voordeel dat de belangrijkste handelsrelaties tussen Duitsland en China een paar maanden voorlopen op de VS,” zegt hij.

“Een outperformance van de productiesector in de eurozone ten opzichte van de rest van de wereld viel tot dusver altijd samen met een sterkere handelsgewogen euro.”

Long gaan in EUR/USD

“We hebben onze positieve kijk op de euro tot uitdrukking gebracht in een longpositie versus de Amerikaanse dollar. Hoewel we denken dat een daling van de risicopremie de euro zal opstuwen ten opzichte van de meeste valuta's, zien we vooral kansen in relatie tot de dollar.”

“De gebruikelijk motor achter de kracht van de Amerikaanse dollar, het verschil in de korte rente tussen 2-jaarsstaatsobligaties in de VS en Duitsland, is grotendeels stilgevallen. In het verleden was dat verschil voor een groot deel de verklaring voor wijzigingen in de EUR/USD-wisselkoers.”

Relatieve aantrekkingskracht

“Het verschil is de laatste anderhalf jaar aanzienlijk gekrompen en inmiddels gedaald van een historisch hoge 3,50% naar minder dan 0,90%. Dat betekent dat de aantrekkingskracht van de dollar tegenover de euro relatief gezien is afgenomen.”

En dan is er nog een reden voor de zwakte van de dollar, namelijk de Amerikaanse overheidsbegroting. “Op basis van de laatste prognoses valt het Amerikaanse begrotingstekort de komende jaren aanzienlijk hoger uit dan dat van de eurozone”, zegt Blokland (zie onderstaande grafiek).

Na het eigen stimuleringspakket heeft de VS nu een veel groter begrotingstekort dan de EU. Bron: Bloomberg.

Pas op voor het twin deficit

“Maar er is nog een belangrijke onevenwichtigheid in de Amerikaanse economie, namelijk het handelstekort. Als beleggers zich serieus gaan buigen over het twin deficit, kan de dollar nog meer aan kracht verliezen.”

Tot slot gaan we ook zwakte zien in de dollar als verdere fiscale integratie in de eurozone leidt tot de uitgifte van zogenaamde euro-obligaties. “Deze obligaties vertegenwoordigen de hele eurozone en daarom zal de rente op deze stukken waarschijnlijk hoger zijn dan op Duitse staatsobligaties, wat het gat met de rente in de VS nog verder zou verkleinen”, stelt Blokland.

“Als de uitgifte van euro-obligaties werkelijk een feit wordt, ontstaat mogelijk spreiding van de kapitaalstromen over beleggingen met een laag risico. En ook dat is gunstig voor de EUR/USD-wisselkoers.”